Onderhoud calculeren

Selecteer uw gewenste vermogen in kVA:

Specificaties

Vemogen kVA: 0 t/m 50

Jaarlijks Aanbevolen

Grote onderhoudsbeurt
Grote onderhoudsbeurt
De volgende werkzaamheden, controles, metingen en vervangingen worden tijdens de jaarlijkse grote onderhoudsbeurt uitgevoerd:
 • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
 • Uitlezen historie van de aggregaat besturing;
 • Controle software update t.b.v. besturing benodigd;
 • Oliepeil controleren;
 • Controle spanning en frequentie bij proefstart onbelast. (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
 • Controle spanning, frequentie en vermogen bij proefstart belast (alleen in overleg) (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
 • Controle opstelling in ruimte m.b.t. afvoer uitlaatgassen en voldoende toevoer en afvoer lucht;
 • Controleren op werking uitgaande relais;
 • Accu’s, accupolen en bedrading controleren, accu’s elektronisch en onder last meten;
 • Controle accu laadinrichting op juiste werking, laadstroomverdeling en eventueel opnieuw afstellen;
 • Olie- en brandstoffilters controleren en vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
 • Luchtfilter controleren en schoonmaken of vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
 • Inspectie startmotor, alternator en air heater;
 • Slangen en slangverbindingen controleren op lekkage en verharding;
 • Controleren koelvloeistof op niveau en vorstbescherming;
 • Koelwaterverwarming controleren op werking;
 • Carterventilatie controleren;
 • Riemspanning en -conditie controleren en vervangen indien nodig;
 • Testen end to end alarmeringen;
 • Zekeringen van de schakel-unit Controleren;
 • Dieseltank optische inspectie op conditie en lekkages;
 • Tankmeter controleren;
 • Opvoerpomp controleren en zeef reinigen;
 • Uitwendige bouten en moeren zo nodig aanhalen;
 • Uitlaatgassenleiding controleren op beschadigingen en eventuele lekkages;
 • Controle op aanwezigheid reserve zekeringen;
 • Voorzien van logboek registratie op locatie;
 • Uitleg over de werking aan aanwezig personeel;
 • Na afronding aggregaat terugzetten in ‘auto’;
 • Digitale rapportage en indien gewenst verwerking in softwaresysteem;
 • Bij geconstateerde bijzonderheden, extra contactmoment met klant, en advies / aanbieding t.b.v. oplossing.
Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
 • Reiskosten en reisuren
 • Arbeidskosten
 • Vervangingsonderdelen: olie- en brandstoffilters, prefilters en olie
 • Rapportage
Andere dan bovengenoemde te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
 • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
 • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
 • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld;
 • Vervangingsonderdelen voor de machine nog algemeen beschikbaar en verkrijgbaar zijn.
1
363
Kleine onderhoudsbeurt
Kleine onderhoudsbeurt
De volgende werkzaamheden, controles en metingen worden tijdens de jaarlijkse kleine onderhoudsbeurt uitgevoerd: Proefdraaien onbelast of naar keuze opdrachtgever belast
 • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
 • Controleren olie en koelvloeistof en bijvullen indien nodig;
 • Controleren op werking uitgaande relais;
 • Uitlezen (alarm)historie aggregaat besturing;
 • Rapportage.
Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
 • Reiskosten en reisuren;
 • Arbeidskosten;
 • Rapportage.
Materialen en vervangingsonderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
 • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
 • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
 • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
1
230
Belaste test tegen loadbank
Belaste test tegen loadbank
Naast het uitvoeren van onderhoud volgens richtlijnen fabrikant, is goed testen de basis voor betrouwbaarheid. We adviseren om de aggregaten te testen op 100% belasting, oftewel het prime vermogen. Testen onder volle belasting brengt aan het licht of de brandstofvoorziening en de koeling afdoende is. Zeker bij stroomuitval in combinatie met warm weer kunnen koelingsproblemen zorgen voor een stoppend aggregaat. Tijdens de loadbanktest wordt het volgende uitgevoerd:
  • Het aggregaat wordt 1 uur tegen de loadbank worden getest;
  • Er wordt een stepload test van 50% first step load uitgevoerd;
  • Het aggregaat wordt getest tegen een belasting van 100%;
  • Rapportage n.a.v. de loadbanktest.
bus aanhanger ABATO werkt met moderne loadbanks met geïntegreerde software en waarbij voltage dips en frequentie dips automatisch worden geregistreerd. Hiervan wordt een digitaal rapport gegenereerd, waaruit blijkt of het aggregaat aan de ISO 8528 G2-classificatie voldoet. Hieronder vindt u een onderdeel van de rapportage van de loadbanktest met automatisch gegenereerde grafieken. belaste test aggregaat
1
355
Controle dieseltank (intern of extern)
Controle dieseltank (intern of extern)
De volgende controles worden uitgevoerd m.b.t. de dieseltank: Opslagtank
 • Controleren of de tank niet verplaatst is;
 • Tank controleren op afschot;
 • Tank controleren op schade;
 • Visuele controle op uitwendige lekkage;
 • Aanwezigheid en werking van vul- en peildop;
 • Aanwezigheid en werking van de tankontluchting >3 meter boven maaiveld;
 • Aanwezigheid van aanrijbeveiliging;
 • Is de aangebrachte coating/verflaag nog in goede staat;
 • Aanwezigheid van een testaansluiting;
 • Aanwezigheid van een brandblusser binnen een straal van 10 meter;
 • Aanwezigheid van tanktrap bij tank hoger dan 1,3 meter;
 • Indien de tank in een NSA ruimte staat is inhoud max. 3000 liter;
 • Ruimte ventilatie bij tankinhoud >3 m3.
Installatiecomponenten BRL-K 903/08
 • Toegankelijkheid mangat 1 meter vrije hoogte;
 • Vulpunt op tank;
 • 5 liter vulpuntbakje aanwezig + KIWA Nr.;
 • Aanwezigheid overvulbeveiliging;
 • Vulpunt op afstand, 65 liter vulpuntbak + KIWA Nr.;
 • Kogelkraan geplaatst in vulleiding (tank hoger dan vulpunt);
 • Resopal tekstplaatje nabij vulpunt;
 • Tankontluchter op hoogste punt tank (min. 1,5”);
 • Uiteinde voorzien van vlamkerend rooster;
 • Ontluchtingsleiding naar buiten toegebracht;
 • Aanwezigheid van peilstok / peillint;
 • Aanwezigheid mechanische anti-hevelklep KIWA keur;
 • Aanwezigheid elektrische klep als anti-hevelklep;
 • Bypassleiding anti-hevelklep.
1
144

Eenmalig na 3 jaar

Koelwater vervangen
Koelwater vervangen
Het koelwater is voor een motor, na de smeerolie, de belangrijkste vloeistof. Immers alle warmte die de motor genereert moet netjes afgevoerd worden. Een tweede belangrijke functie van het koelwater is de motor van binnenuit beschermen tegen corrosie (roest). Het koelwater bestaat uit een mengel van water en glycol. Het koelvloeistof dient vervangen te worden, indien:
 • De vriestemperatuur van de vloeistof te hoog is;
 • De kooktemperatuur van de vloeistof te laat is;
 • De PH waarde niet meer in orde is.
De werking van de glycol vermindert door de jaren heen, waardoor het noodzakelijk is voor noodstroommotoren om na circa 3 jaar het koelwater te verversen. Zonder het juiste koelmiddel bestaat de kans dat de motor van binnenuit beschadigd raakt, met verlaagde betrouwbaarheid tot gevolg. Tijdens de grote onderhoudsbeurt wordt het koelvloeistof getest. Indien nodig wordt specifieke koelvloeistof van de motorfabrikant gebruikt. Koelwater vervangen is inclusief afvoeren van de bestaande koelvloeistof. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
 • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
 • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
 • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
 • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
1
87
Aangetaste/versleten brandstof- en koelwaterslangen vervangen
1
125
Kleppen stellen
Kleppen stellen
Om op de juiste momenten de goede hoeveelheid lucht de cilinder in en uit te krijgen, is het belangrijk dat de klepspeling juist in ingesteld. Wanneer de klepspeling niet correct staat, loopt de motor minder goed en haalt deze niet meer het oorspronkelijke vermogen. Het verschilt enigszins per motorfabrikant, maar over het algemeen is het voorschrift dit na de eerste 30-50 draaiuren uit te voeren en vervolgens met groete interval draaiuren (ca 500-1000 uur)
1
132
Meggeren generator
Meggeren generator
Om de binnenzijde (de windingen) van een generator te controleren op hun conditie, dient de isolatiewaarde gemeten te worden. Dit is in het bijzonder van belang wanneer het aggregaat staat opgesteld in een vochtige omgeving of een corrosieve omgeving (aantasting door bijvoorbeeld ammoniak).
1
127

Service level agreements

24 uur service reactietijd op locatie
24 uur service reactietijd op locatie
ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 24 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
1
412
4 uur service reactietijd op locatie
4 uur service reactietijd op locatie
ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 4 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
1
929

Overige opties

Alarmlamp led
Alarmlamp led
Indien u hier nog niet over beschikt, adviseert ABATO u deze alarm signaleringslamp. Industrieel licht aan buitengevel van de aggregaatruimte of op aggregaat bestaande uit een stand-by en alarmlamp. De stand-by lamp wordt permanent gevoed met accuspanning en dient dus altijd te branden. Dit is dus tevens een controle op de aanwezigheid van accuspanning. De alarmlamp wordt volledig gemonteerd opgeleverd. alarmlamp led De rode lamp gaat branden als:
 1. Aggregaat niet aanspringt bij het maandelijks proefdraaien;
 2. Accuspanning gelijk aan of lager is dan 23.9 V;
 3. Aggregaat door brandstoftekort of via intern alarm gestopt is;
 4. Interne alarmering ontstaat tijdens stilstand;
 5. De modus “Auto” niet meer actief is;
 6. Een van de schakelaars niet in de goede stand staat voor automaatbedrijf;
 7. De noodstop (per ongeluk) is ingedrukt.
LET OP: het is afhankelijk van uw aggregaat besturing, of alle bovenstaande alarmen / signaleringen mogelijk zijn. Deze door ABATO ontwikkelde functionaliteit geeft een zeer hoge bedrijfszekerheid bij stroomuitval.
1
304
Oliemonster analyse
Oliemonster analyse
Bij een olie analyse wordt een monster olie uit uw machine genomen, waarna deze wordt geanalyseerd. Na een paar werkdagen, ontvangt u van ons de uitslag van de olie analyse. We voeren geregeld olieanalyses uit, omdat dit aan het licht brengt of er eventueel een overmatig slijtage van een component is. Er kan ook sprake zijn van verzuring, deeltjes of verdunning van brandstof door diesel. Regelmatig starten en de motor niet warm laten worden kan dit laatste veroorzaken. Zeker voor de grotere sets is het uitvoeren van olie analyse in elk geval aan te bevelen.
1
153
Dieselmonster analyse
1
104
Dieselcleaner t.b.v. interne tank
Dieselcleaner t.b.v. interne tank
De dieselcleaner wordt direct na de opvoer van de diesel uit de interne tank, maar vóór het brandstoffilter geplaatst. Optioneel kan ook worden gekozen voor een dieselcleaner op een externe tank, maar hiervoor dient een aparte offerte gemaakt te worden i.v.m. een pompsysteem wat benodigd is. Door het in toenemende mate vermengen van aardolie-diesel met biodiesel verslechteren de technische eigenschappen van de brandstof. Biodiesel trekt water aan (hygroscopisch) en er treedt sneller bacteriegroei in op. Deze bacteriën leven en floreren op de scheidingslijn van dieselolie en water op de bodem van de tank. De bacterie onttrekt zijn benodigde zuurstof aan het water en voedingsstoffen uit de dieselolie. Afgestorven bacteriën en het afval dat de bacteriën produceren bezinken op de bodem van de tank als residu, ofwel sludge. Dit residu bevat onder meer salpeterzuur, wat corrosie veroorzaakt in de tank en het brandstofsysteem. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de brandstof van steeds groter belang voor de moderne motoren. De verontreiniging kan in een mum van tijd ernstige motorschade veroorzaken door slecht werkende brandstofpompen en injectoren met als gevolg een verstoorde brandstofnevel. Een common-rail motor gebruikt deze nevel om zijn zuigers te koelen, de verstoorde brandstofnevel kan gaten in de zuigers of zelfs gescheurde zuigers veroorzaken! De bacteriën vormen groepen (bacteriekoloniën) die als slijmerige draden of strengen zichtbaar zijn en die de oorzaak van veel ellende kunnen zijn. De bacteriën verstoppen binnen korte tijd de brandstoffilters en gaan deels door het brandstoffilter heen. Als zo’n bacteriegroep (streng) de brandstofinjector bereikt, zal deze slecht of niet meer functioneren. Dit heeft direct motorschade en productieverlies tot gevolg. Volgens scheepvaartverzekeraar Lloyds veroorzaakt slechte, verontreinigde brandstof zelfs 90% van alle storingen en schades aan motoren! Er is dus veel te winnen bij goede filtratie/afscheiding. Voordelen en eigenschappen van dieselcleaner:
 • Testen laten zien dat wel 99,9997% van het vrije water uit de brandstof gehaald wordt;
 • Vangt alle bacteriestrengen op en verzamelt die onderin de separator;
 • Verwijdert vervuilende deeltjes tot een grootte van 75 μm (micron);
 • Geen bewegende delen;
 • Eenmaal gemonteerd gaat de separator een (motor)leven lang mee (u krijgt 5 jaar garantie!);
 • Geen inzetfilters die vervangen moeten worden;
 • Haalt tevens zand en roestdelen uit de brandstof en beschermt ook daardoor de motor.
dieselcleaner Het benodigde onderhoud blijft beperkt tot het periodiek aftappen van het separatorhuis, om zo de ‘sludge’ (= bacteriestrengen en andere verontreiniging) te verwijderen. Uit vele praktijksituaties is gebleken dat het voldoende is om dit bij iedere service-interval te doen. Het systeem bewijst in deze vorm in de USA al ruim 12 jaar zijn goede werking. Onder meer de Amerikaanse kustwacht en militaire voertuigen gebruiken deze separator met bijzonder goede resultaten. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
 • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
 • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
 • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van Tilburg bevindt;
 • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
1
664
Complete dieseltank reiniging; interne tank
1
457
Vervangende noodstroom tijdens werkzaamheden
1
op aanvraag

Andere service

SCIOS Scope 4 eerste bijzondere inspectie
1
748
SCIOS Scope 7C eerste bijzondere inspectie
1
355
Live-test
reguliere werktijden
1
311
Live-test
weekend/nacht
1
941
Onbelaste test
op locatie tot 250 km, 11 x per jaar
1
3.137

Extra opties

Kosten van uw onderhoudsplan

Totaal
ex. BTW
€ 0

  Verstuur deze configuratie
  U kunt niet direct bestellen via onze website. Vaak is persoonlijk contact over de configuratie van uw aggregaat nog nodig. Daarom kunt u geheel vrijblijvend deze configuratie naar uzelf mailen, waarop wij vervolgens contact met u op zullen nemen.

  Specificaties

  Vemogen kVA: 51 t/m 200

  Jaarlijks Aanbevolen

  Grote onderhoudsbeurt
  Grote onderhoudsbeurt
  De volgende werkzaamheden, controles, metingen en vervangingen worden tijdens de jaarlijkse grote onderhoudsbeurt uitgevoerd:
  • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
  • Uitlezen historie van de aggregaat besturing;
  • Controle software update t.b.v. besturing benodigd;
  • Oliepeil controleren;
  • Controle spanning en frequentie bij proefstart onbelast. (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
  • Controle spanning, frequentie en vermogen bij proefstart belast (alleen in overleg) (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
  • Controle opstelling in ruimte m.b.t. afvoer uitlaatgassen en voldoende toevoer en afvoer lucht;
  • Controleren op werking uitgaande relais;
  • Accu’s, accupolen en bedrading controleren, accu’s elektronisch en onder last meten;
  • Controle accu laadinrichting op juiste werking, laadstroomverdeling en eventueel opnieuw afstellen;
  • Olie- en brandstoffilters controleren en vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
  • Luchtfilter controleren en schoonmaken of vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
  • Inspectie startmotor, alternator en air heater;
  • Slangen en slangverbindingen controleren op lekkage en verharding;
  • Controleren koelvloeistof op niveau en vorstbescherming;
  • Koelwaterverwarming controleren op werking;
  • Carterventilatie controleren;
  • Riemspanning en -conditie controleren en vervangen indien nodig;
  • Testen end to end alarmeringen;
  • Zekeringen van de schakel-unit Controleren;
  • Dieseltank optische inspectie op conditie en lekkages;
  • Tankmeter controleren;
  • Opvoerpomp controleren en zeef reinigen;
  • Uitwendige bouten en moeren zo nodig aanhalen;
  • Uitlaatgassenleiding controleren op beschadigingen en eventuele lekkages;
  • Controle op aanwezigheid reserve zekeringen;
  • Voorzien van logboek registratie op locatie;
  • Uitleg over de werking aan aanwezig personeel;
  • Na afronding aggregaat terugzetten in ‘auto’;
  • Digitale rapportage en indien gewenst verwerking in softwaresysteem;
  • Bij geconstateerde bijzonderheden, extra contactmoment met klant, en advies / aanbieding t.b.v. oplossing.
  Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
  • Reiskosten en reisuren
  • Arbeidskosten
  • Vervangingsonderdelen: olie- en brandstoffilters, prefilters en olie
  • Rapportage
  Andere dan bovengenoemde te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
  • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
  • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
  • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld;
  • Vervangingsonderdelen voor de machine nog algemeen beschikbaar en verkrijgbaar zijn.
  1
  454
  Kleine onderhoudsbeurt
  Kleine onderhoudsbeurt
  De volgende werkzaamheden, controles en metingen worden tijdens de jaarlijkse kleine onderhoudsbeurt uitgevoerd: Proefdraaien onbelast of naar keuze opdrachtgever belast
  • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
  • Controleren olie en koelvloeistof en bijvullen indien nodig;
  • Controleren op werking uitgaande relais;
  • Uitlezen (alarm)historie aggregaat besturing;
  • Rapportage.
  Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
  • Reiskosten en reisuren;
  • Arbeidskosten;
  • Rapportage.
  Materialen en vervangingsonderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
  • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
  • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
  • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
  1
  269
  Belaste test tegen loadbank
  Belaste test tegen loadbank
  Naast het uitvoeren van onderhoud volgens richtlijnen fabrikant, is goed testen de basis voor betrouwbaarheid. We adviseren om de aggregaten te testen op 100% belasting, oftewel het prime vermogen. Testen onder volle belasting brengt aan het licht of de brandstofvoorziening en de koeling afdoende is. Zeker bij stroomuitval in combinatie met warm weer kunnen koelingsproblemen zorgen voor een stoppend aggregaat. Tijdens de loadbanktest wordt het volgende uitgevoerd:
   • Het aggregaat wordt 1 uur tegen de loadbank worden getest;
   • Er wordt een stepload test van 50% first step load uitgevoerd;
   • Het aggregaat wordt getest tegen een belasting van 100%;
   • Rapportage n.a.v. de loadbanktest.
  bus aanhanger ABATO werkt met moderne loadbanks met geïntegreerde software en waarbij voltage dips en frequentie dips automatisch worden geregistreerd. Hiervan wordt een digitaal rapport gegenereerd, waaruit blijkt of het aggregaat aan de ISO 8528 G2-classificatie voldoet. Hieronder vindt u een onderdeel van de rapportage van de loadbanktest met automatisch gegenereerde grafieken. belaste test aggregaat
  1
  469
  Controle dieseltank (intern of extern)
  Controle dieseltank (intern of extern)
  De volgende controles worden uitgevoerd m.b.t. de dieseltank: Opslagtank
  • Controleren of de tank niet verplaatst is;
  • Tank controleren op afschot;
  • Tank controleren op schade;
  • Visuele controle op uitwendige lekkage;
  • Aanwezigheid en werking van vul- en peildop;
  • Aanwezigheid en werking van de tankontluchting >3 meter boven maaiveld;
  • Aanwezigheid van aanrijbeveiliging;
  • Is de aangebrachte coating/verflaag nog in goede staat;
  • Aanwezigheid van een testaansluiting;
  • Aanwezigheid van een brandblusser binnen een straal van 10 meter;
  • Aanwezigheid van tanktrap bij tank hoger dan 1,3 meter;
  • Indien de tank in een NSA ruimte staat is inhoud max. 3000 liter;
  • Ruimte ventilatie bij tankinhoud >3 m3.
  Installatiecomponenten BRL-K 903/08
  • Toegankelijkheid mangat 1 meter vrije hoogte;
  • Vulpunt op tank;
  • 5 liter vulpuntbakje aanwezig + KIWA Nr.;
  • Aanwezigheid overvulbeveiliging;
  • Vulpunt op afstand, 65 liter vulpuntbak + KIWA Nr.;
  • Kogelkraan geplaatst in vulleiding (tank hoger dan vulpunt);
  • Resopal tekstplaatje nabij vulpunt;
  • Tankontluchter op hoogste punt tank (min. 1,5”);
  • Uiteinde voorzien van vlamkerend rooster;
  • Ontluchtingsleiding naar buiten toegebracht;
  • Aanwezigheid van peilstok / peillint;
  • Aanwezigheid mechanische anti-hevelklep KIWA keur;
  • Aanwezigheid elektrische klep als anti-hevelklep;
  • Bypassleiding anti-hevelklep.
  1
  144

  Eenmalig na 3 jaar

  Koelwater vervangen
  Koelwater vervangen
  Het koelwater is voor een motor, na de smeerolie, de belangrijkste vloeistof. Immers alle warmte die de motor genereert moet netjes afgevoerd worden. Een tweede belangrijke functie van het koelwater is de motor van binnenuit beschermen tegen corrosie (roest). Het koelwater bestaat uit een mengel van water en glycol. Het koelvloeistof dient vervangen te worden, indien:
  • De vriestemperatuur van de vloeistof te hoog is;
  • De kooktemperatuur van de vloeistof te laat is;
  • De PH waarde niet meer in orde is.
  De werking van de glycol vermindert door de jaren heen, waardoor het noodzakelijk is voor noodstroommotoren om na circa 3 jaar het koelwater te verversen. Zonder het juiste koelmiddel bestaat de kans dat de motor van binnenuit beschadigd raakt, met verlaagde betrouwbaarheid tot gevolg. Tijdens de grote onderhoudsbeurt wordt het koelvloeistof getest. Indien nodig wordt specifieke koelvloeistof van de motorfabrikant gebruikt. Koelwater vervangen is inclusief afvoeren van de bestaande koelvloeistof. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
  • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
  • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
  • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
  • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
  1
  178
  Aangetaste/versleten brandstof- en koelwaterslangen vervangen
  1
  208
  Kleppen stellen
  Kleppen stellen
  Om op de juiste momenten de goede hoeveelheid lucht de cilinder in en uit te krijgen, is het belangrijk dat de klepspeling juist in ingesteld. Wanneer de klepspeling niet correct staat, loopt de motor minder goed en haalt deze niet meer het oorspronkelijke vermogen. Het verschilt enigszins per motorfabrikant, maar over het algemeen is het voorschrift dit na de eerste 30-50 draaiuren uit te voeren en vervolgens met groete interval draaiuren (ca 500-1000 uur)
  1
  190
  Meggeren generator
  Meggeren generator
  Om de binnenzijde (de windingen) van een generator te controleren op hun conditie, dient de isolatiewaarde gemeten te worden. Dit is in het bijzonder van belang wanneer het aggregaat staat opgesteld in een vochtige omgeving of een corrosieve omgeving (aantasting door bijvoorbeeld ammoniak).
  1
  127

  Service level agreements

  24 uur service reactietijd op locatie
  24 uur service reactietijd op locatie
  ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 24 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
  1
  553
  4 uur service reactietijd op locatie
  4 uur service reactietijd op locatie
  ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 4 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
  1
  1.529

  Overige opties

  Alarmlamp led
  Alarmlamp led
  Indien u hier nog niet over beschikt, adviseert ABATO u deze alarm signaleringslamp. Industrieel licht aan buitengevel van de aggregaatruimte of op aggregaat bestaande uit een stand-by en alarmlamp. De stand-by lamp wordt permanent gevoed met accuspanning en dient dus altijd te branden. Dit is dus tevens een controle op de aanwezigheid van accuspanning. De alarmlamp wordt volledig gemonteerd opgeleverd. alarmlamp led De rode lamp gaat branden als:
  1. Aggregaat niet aanspringt bij het maandelijks proefdraaien;
  2. Accuspanning gelijk aan of lager is dan 23.9 V;
  3. Aggregaat door brandstoftekort of via intern alarm gestopt is;
  4. Interne alarmering ontstaat tijdens stilstand;
  5. De modus “Auto” niet meer actief is;
  6. Een van de schakelaars niet in de goede stand staat voor automaatbedrijf;
  7. De noodstop (per ongeluk) is ingedrukt.
  LET OP: het is afhankelijk van uw aggregaat besturing, of alle bovenstaande alarmen / signaleringen mogelijk zijn. Deze door ABATO ontwikkelde functionaliteit geeft een zeer hoge bedrijfszekerheid bij stroomuitval.
  1
  304
  Oliemonster analyse
  Oliemonster analyse
  Bij een olie analyse wordt een monster olie uit uw machine genomen, waarna deze wordt geanalyseerd. Na een paar werkdagen, ontvangt u van ons de uitslag van de olie analyse. We voeren geregeld olieanalyses uit, omdat dit aan het licht brengt of er eventueel een overmatig slijtage van een component is. Er kan ook sprake zijn van verzuring, deeltjes of verdunning van brandstof door diesel. Regelmatig starten en de motor niet warm laten worden kan dit laatste veroorzaken. Zeker voor de grotere sets is het uitvoeren van olie analyse in elk geval aan te bevelen.
  1
  153
  Dieselmonster analyse
  1
  104
  Dieselcleaner t.b.v. interne tank
  Dieselcleaner t.b.v. interne tank
  De dieselcleaner wordt direct na de opvoer van de diesel uit de interne tank, maar vóór het brandstoffilter geplaatst. Optioneel kan ook worden gekozen voor een dieselcleaner op een externe tank, maar hiervoor dient een aparte offerte gemaakt te worden i.v.m. een pompsysteem wat benodigd is. Door het in toenemende mate vermengen van aardolie-diesel met biodiesel verslechteren de technische eigenschappen van de brandstof. Biodiesel trekt water aan (hygroscopisch) en er treedt sneller bacteriegroei in op. Deze bacteriën leven en floreren op de scheidingslijn van dieselolie en water op de bodem van de tank. De bacterie onttrekt zijn benodigde zuurstof aan het water en voedingsstoffen uit de dieselolie. Afgestorven bacteriën en het afval dat de bacteriën produceren bezinken op de bodem van de tank als residu, ofwel sludge. Dit residu bevat onder meer salpeterzuur, wat corrosie veroorzaakt in de tank en het brandstofsysteem. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de brandstof van steeds groter belang voor de moderne motoren. De verontreiniging kan in een mum van tijd ernstige motorschade veroorzaken door slecht werkende brandstofpompen en injectoren met als gevolg een verstoorde brandstofnevel. Een common-rail motor gebruikt deze nevel om zijn zuigers te koelen, de verstoorde brandstofnevel kan gaten in de zuigers of zelfs gescheurde zuigers veroorzaken! De bacteriën vormen groepen (bacteriekoloniën) die als slijmerige draden of strengen zichtbaar zijn en die de oorzaak van veel ellende kunnen zijn. De bacteriën verstoppen binnen korte tijd de brandstoffilters en gaan deels door het brandstoffilter heen. Als zo’n bacteriegroep (streng) de brandstofinjector bereikt, zal deze slecht of niet meer functioneren. Dit heeft direct motorschade en productieverlies tot gevolg. Volgens scheepvaartverzekeraar Lloyds veroorzaakt slechte, verontreinigde brandstof zelfs 90% van alle storingen en schades aan motoren! Er is dus veel te winnen bij goede filtratie/afscheiding. Voordelen en eigenschappen van dieselcleaner:
  • Testen laten zien dat wel 99,9997% van het vrije water uit de brandstof gehaald wordt;
  • Vangt alle bacteriestrengen op en verzamelt die onderin de separator;
  • Verwijdert vervuilende deeltjes tot een grootte van 75 μm (micron);
  • Geen bewegende delen;
  • Eenmaal gemonteerd gaat de separator een (motor)leven lang mee (u krijgt 5 jaar garantie!);
  • Geen inzetfilters die vervangen moeten worden;
  • Haalt tevens zand en roestdelen uit de brandstof en beschermt ook daardoor de motor.
  dieselcleaner Het benodigde onderhoud blijft beperkt tot het periodiek aftappen van het separatorhuis, om zo de ‘sludge’ (= bacteriestrengen en andere verontreiniging) te verwijderen. Uit vele praktijksituaties is gebleken dat het voldoende is om dit bij iedere service-interval te doen. Het systeem bewijst in deze vorm in de USA al ruim 12 jaar zijn goede werking. Onder meer de Amerikaanse kustwacht en militaire voertuigen gebruiken deze separator met bijzonder goede resultaten. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
  • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
  • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
  • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van Tilburg bevindt;
  • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
  1
  664
  Complete dieseltank reiniging; interne tank
  1
  497
  Vervangende noodstroom tijdens werkzaamheden
  1
  op aanvraag

  Andere service

  SCIOS Scope 4 eerste bijzondere inspectie
  1
  748
  SCIOS Scope 7C eerste bijzondere inspectie
  1
  355
  Live-test
  reguliere werktijden
  1
  392
  Live-test
  weekend/nacht
  1
  941
  Onbelaste test
  op locatie tot 250 km, 11 x per jaar
  1
  3.137

  Extra opties

  Kosten van uw onderhoudsplan

  Totaal
  ex. BTW
  € 0

   Verstuur deze configuratie
   U kunt niet direct bestellen via onze website. Vaak is persoonlijk contact over de configuratie van uw aggregaat nog nodig. Daarom kunt u geheel vrijblijvend deze configuratie naar uzelf mailen, waarop wij vervolgens contact met u op zullen nemen.

   Specificaties

   Vemogen kVA: 201 t/m 350

   Jaarlijks Aanbevolen

   Grote onderhoudsbeurt
   Grote onderhoudsbeurt
   De volgende werkzaamheden, controles, metingen en vervangingen worden tijdens de jaarlijkse grote onderhoudsbeurt uitgevoerd:
   • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
   • Uitlezen historie van de aggregaat besturing;
   • Controle software update t.b.v. besturing benodigd;
   • Oliepeil controleren;
   • Controle spanning en frequentie bij proefstart onbelast. (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
   • Controle spanning, frequentie en vermogen bij proefstart belast (alleen in overleg) (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
   • Controle opstelling in ruimte m.b.t. afvoer uitlaatgassen en voldoende toevoer en afvoer lucht;
   • Controleren op werking uitgaande relais;
   • Accu’s, accupolen en bedrading controleren, accu’s elektronisch en onder last meten;
   • Controle accu laadinrichting op juiste werking, laadstroomverdeling en eventueel opnieuw afstellen;
   • Olie- en brandstoffilters controleren en vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
   • Luchtfilter controleren en schoonmaken of vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
   • Inspectie startmotor, alternator en air heater;
   • Slangen en slangverbindingen controleren op lekkage en verharding;
   • Controleren koelvloeistof op niveau en vorstbescherming;
   • Koelwaterverwarming controleren op werking;
   • Carterventilatie controleren;
   • Riemspanning en -conditie controleren en vervangen indien nodig;
   • Testen end to end alarmeringen;
   • Zekeringen van de schakel-unit Controleren;
   • Dieseltank optische inspectie op conditie en lekkages;
   • Tankmeter controleren;
   • Opvoerpomp controleren en zeef reinigen;
   • Uitwendige bouten en moeren zo nodig aanhalen;
   • Uitlaatgassenleiding controleren op beschadigingen en eventuele lekkages;
   • Controle op aanwezigheid reserve zekeringen;
   • Voorzien van logboek registratie op locatie;
   • Uitleg over de werking aan aanwezig personeel;
   • Na afronding aggregaat terugzetten in ‘auto’;
   • Digitale rapportage en indien gewenst verwerking in softwaresysteem;
   • Bij geconstateerde bijzonderheden, extra contactmoment met klant, en advies / aanbieding t.b.v. oplossing.
   Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
   • Reiskosten en reisuren
   • Arbeidskosten
   • Vervangingsonderdelen: olie- en brandstoffilters, prefilters en olie
   • Rapportage
   Andere dan bovengenoemde te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
   • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
   • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
   • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld;
   • Vervangingsonderdelen voor de machine nog algemeen beschikbaar en verkrijgbaar zijn.
   1
   599
   Kleine onderhoudsbeurt
   Kleine onderhoudsbeurt
   De volgende werkzaamheden, controles en metingen worden tijdens de jaarlijkse kleine onderhoudsbeurt uitgevoerd: Proefdraaien onbelast of naar keuze opdrachtgever belast
   • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
   • Controleren olie en koelvloeistof en bijvullen indien nodig;
   • Controleren op werking uitgaande relais;
   • Uitlezen (alarm)historie aggregaat besturing;
   • Rapportage.
   Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
   • Reiskosten en reisuren;
   • Arbeidskosten;
   • Rapportage.
   Materialen en vervangingsonderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
   • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
   • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
   • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
   1
   309
   Belaste test tegen loadbank
   Belaste test tegen loadbank
   Naast het uitvoeren van onderhoud volgens richtlijnen fabrikant, is goed testen de basis voor betrouwbaarheid. We adviseren om de aggregaten te testen op 100% belasting, oftewel het prime vermogen. Testen onder volle belasting brengt aan het licht of de brandstofvoorziening en de koeling afdoende is. Zeker bij stroomuitval in combinatie met warm weer kunnen koelingsproblemen zorgen voor een stoppend aggregaat. Tijdens de loadbanktest wordt het volgende uitgevoerd:
    • Het aggregaat wordt 1 uur tegen de loadbank worden getest;
    • Er wordt een stepload test van 50% first step load uitgevoerd;
    • Het aggregaat wordt getest tegen een belasting van 100%;
    • Rapportage n.a.v. de loadbanktest.
   bus aanhanger ABATO werkt met moderne loadbanks met geïntegreerde software en waarbij voltage dips en frequentie dips automatisch worden geregistreerd. Hiervan wordt een digitaal rapport gegenereerd, waaruit blijkt of het aggregaat aan de ISO 8528 G2-classificatie voldoet. Hieronder vindt u een onderdeel van de rapportage van de loadbanktest met automatisch gegenereerde grafieken. belaste test aggregaat
   1
   628
   Controle dieseltank (intern of extern)
   Controle dieseltank (intern of extern)
   De volgende controles worden uitgevoerd m.b.t. de dieseltank: Opslagtank
   • Controleren of de tank niet verplaatst is;
   • Tank controleren op afschot;
   • Tank controleren op schade;
   • Visuele controle op uitwendige lekkage;
   • Aanwezigheid en werking van vul- en peildop;
   • Aanwezigheid en werking van de tankontluchting >3 meter boven maaiveld;
   • Aanwezigheid van aanrijbeveiliging;
   • Is de aangebrachte coating/verflaag nog in goede staat;
   • Aanwezigheid van een testaansluiting;
   • Aanwezigheid van een brandblusser binnen een straal van 10 meter;
   • Aanwezigheid van tanktrap bij tank hoger dan 1,3 meter;
   • Indien de tank in een NSA ruimte staat is inhoud max. 3000 liter;
   • Ruimte ventilatie bij tankinhoud >3 m3.
   Installatiecomponenten BRL-K 903/08
   • Toegankelijkheid mangat 1 meter vrije hoogte;
   • Vulpunt op tank;
   • 5 liter vulpuntbakje aanwezig + KIWA Nr.;
   • Aanwezigheid overvulbeveiliging;
   • Vulpunt op afstand, 65 liter vulpuntbak + KIWA Nr.;
   • Kogelkraan geplaatst in vulleiding (tank hoger dan vulpunt);
   • Resopal tekstplaatje nabij vulpunt;
   • Tankontluchter op hoogste punt tank (min. 1,5”);
   • Uiteinde voorzien van vlamkerend rooster;
   • Ontluchtingsleiding naar buiten toegebracht;
   • Aanwezigheid van peilstok / peillint;
   • Aanwezigheid mechanische anti-hevelklep KIWA keur;
   • Aanwezigheid elektrische klep als anti-hevelklep;
   • Bypassleiding anti-hevelklep.
   1
   144

   Eenmalig na 3 jaar

   Koelwater vervangen
   Koelwater vervangen
   Het koelwater is voor een motor, na de smeerolie, de belangrijkste vloeistof. Immers alle warmte die de motor genereert moet netjes afgevoerd worden. Een tweede belangrijke functie van het koelwater is de motor van binnenuit beschermen tegen corrosie (roest). Het koelwater bestaat uit een mengel van water en glycol. Het koelvloeistof dient vervangen te worden, indien:
   • De vriestemperatuur van de vloeistof te hoog is;
   • De kooktemperatuur van de vloeistof te laat is;
   • De PH waarde niet meer in orde is.
   De werking van de glycol vermindert door de jaren heen, waardoor het noodzakelijk is voor noodstroommotoren om na circa 3 jaar het koelwater te verversen. Zonder het juiste koelmiddel bestaat de kans dat de motor van binnenuit beschadigd raakt, met verlaagde betrouwbaarheid tot gevolg. Tijdens de grote onderhoudsbeurt wordt het koelvloeistof getest. Indien nodig wordt specifieke koelvloeistof van de motorfabrikant gebruikt. Koelwater vervangen is inclusief afvoeren van de bestaande koelvloeistof. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
   • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
   • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
   • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
   • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
   1
   192
   Aangetaste/versleten brandstof- en koelwaterslangen vervangen
   1
   272
   Kleppen stellen
   Kleppen stellen
   Om op de juiste momenten de goede hoeveelheid lucht de cilinder in en uit te krijgen, is het belangrijk dat de klepspeling juist in ingesteld. Wanneer de klepspeling niet correct staat, loopt de motor minder goed en haalt deze niet meer het oorspronkelijke vermogen. Het verschilt enigszins per motorfabrikant, maar over het algemeen is het voorschrift dit na de eerste 30-50 draaiuren uit te voeren en vervolgens met groete interval draaiuren (ca 500-1000 uur)
   1
   265
   Meggeren generator
   Meggeren generator
   Om de binnenzijde (de windingen) van een generator te controleren op hun conditie, dient de isolatiewaarde gemeten te worden. Dit is in het bijzonder van belang wanneer het aggregaat staat opgesteld in een vochtige omgeving of een corrosieve omgeving (aantasting door bijvoorbeeld ammoniak).
   1
   127

   Service level agreements

   24 uur service reactietijd op locatie
   24 uur service reactietijd op locatie
   ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 24 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
   1
   553
   4 uur service reactietijd op locatie
   4 uur service reactietijd op locatie
   ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 4 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
   1
   1.529

   Overige opties

   Alarmlamp led
   Alarmlamp led
   Indien u hier nog niet over beschikt, adviseert ABATO u deze alarm signaleringslamp. Industrieel licht aan buitengevel van de aggregaatruimte of op aggregaat bestaande uit een stand-by en alarmlamp. De stand-by lamp wordt permanent gevoed met accuspanning en dient dus altijd te branden. Dit is dus tevens een controle op de aanwezigheid van accuspanning. De alarmlamp wordt volledig gemonteerd opgeleverd. alarmlamp led De rode lamp gaat branden als:
   1. Aggregaat niet aanspringt bij het maandelijks proefdraaien;
   2. Accuspanning gelijk aan of lager is dan 23.9 V;
   3. Aggregaat door brandstoftekort of via intern alarm gestopt is;
   4. Interne alarmering ontstaat tijdens stilstand;
   5. De modus “Auto” niet meer actief is;
   6. Een van de schakelaars niet in de goede stand staat voor automaatbedrijf;
   7. De noodstop (per ongeluk) is ingedrukt.
   LET OP: het is afhankelijk van uw aggregaat besturing, of alle bovenstaande alarmen / signaleringen mogelijk zijn. Deze door ABATO ontwikkelde functionaliteit geeft een zeer hoge bedrijfszekerheid bij stroomuitval.
   1
   304
   Oliemonster analyse
   Oliemonster analyse
   Bij een olie analyse wordt een monster olie uit uw machine genomen, waarna deze wordt geanalyseerd. Na een paar werkdagen, ontvangt u van ons de uitslag van de olie analyse. We voeren geregeld olieanalyses uit, omdat dit aan het licht brengt of er eventueel een overmatig slijtage van een component is. Er kan ook sprake zijn van verzuring, deeltjes of verdunning van brandstof door diesel. Regelmatig starten en de motor niet warm laten worden kan dit laatste veroorzaken. Zeker voor de grotere sets is het uitvoeren van olie analyse in elk geval aan te bevelen.
   1
   153
   Dieselmonster analyse
   1
   104
   Dieselcleaner t.b.v. interne tank
   Dieselcleaner t.b.v. interne tank
   De dieselcleaner wordt direct na de opvoer van de diesel uit de interne tank, maar vóór het brandstoffilter geplaatst. Optioneel kan ook worden gekozen voor een dieselcleaner op een externe tank, maar hiervoor dient een aparte offerte gemaakt te worden i.v.m. een pompsysteem wat benodigd is. Door het in toenemende mate vermengen van aardolie-diesel met biodiesel verslechteren de technische eigenschappen van de brandstof. Biodiesel trekt water aan (hygroscopisch) en er treedt sneller bacteriegroei in op. Deze bacteriën leven en floreren op de scheidingslijn van dieselolie en water op de bodem van de tank. De bacterie onttrekt zijn benodigde zuurstof aan het water en voedingsstoffen uit de dieselolie. Afgestorven bacteriën en het afval dat de bacteriën produceren bezinken op de bodem van de tank als residu, ofwel sludge. Dit residu bevat onder meer salpeterzuur, wat corrosie veroorzaakt in de tank en het brandstofsysteem. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de brandstof van steeds groter belang voor de moderne motoren. De verontreiniging kan in een mum van tijd ernstige motorschade veroorzaken door slecht werkende brandstofpompen en injectoren met als gevolg een verstoorde brandstofnevel. Een common-rail motor gebruikt deze nevel om zijn zuigers te koelen, de verstoorde brandstofnevel kan gaten in de zuigers of zelfs gescheurde zuigers veroorzaken! De bacteriën vormen groepen (bacteriekoloniën) die als slijmerige draden of strengen zichtbaar zijn en die de oorzaak van veel ellende kunnen zijn. De bacteriën verstoppen binnen korte tijd de brandstoffilters en gaan deels door het brandstoffilter heen. Als zo’n bacteriegroep (streng) de brandstofinjector bereikt, zal deze slecht of niet meer functioneren. Dit heeft direct motorschade en productieverlies tot gevolg. Volgens scheepvaartverzekeraar Lloyds veroorzaakt slechte, verontreinigde brandstof zelfs 90% van alle storingen en schades aan motoren! Er is dus veel te winnen bij goede filtratie/afscheiding. Voordelen en eigenschappen van dieselcleaner:
   • Testen laten zien dat wel 99,9997% van het vrije water uit de brandstof gehaald wordt;
   • Vangt alle bacteriestrengen op en verzamelt die onderin de separator;
   • Verwijdert vervuilende deeltjes tot een grootte van 75 μm (micron);
   • Geen bewegende delen;
   • Eenmaal gemonteerd gaat de separator een (motor)leven lang mee (u krijgt 5 jaar garantie!);
   • Geen inzetfilters die vervangen moeten worden;
   • Haalt tevens zand en roestdelen uit de brandstof en beschermt ook daardoor de motor.
   dieselcleaner Het benodigde onderhoud blijft beperkt tot het periodiek aftappen van het separatorhuis, om zo de ‘sludge’ (= bacteriestrengen en andere verontreiniging) te verwijderen. Uit vele praktijksituaties is gebleken dat het voldoende is om dit bij iedere service-interval te doen. Het systeem bewijst in deze vorm in de USA al ruim 12 jaar zijn goede werking. Onder meer de Amerikaanse kustwacht en militaire voertuigen gebruiken deze separator met bijzonder goede resultaten. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
   • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
   • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
   • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van Tilburg bevindt;
   • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
   1
   965
   Complete dieseltank reiniging; interne tank
   1
   497
   Vervangende noodstroom tijdens werkzaamheden
   1
   op aanvraag

   Andere service

   SCIOS Scope 4 eerste bijzondere inspectie
   1
   748
   SCIOS Scope 7C eerste bijzondere inspectie
   1
   355
   Live-test
   reguliere werktijden
   1
   473
   Live-test
   weekend/nacht
   1
   941
   Onbelaste test
   op locatie tot 250 km, 11 x per jaar
   1
   3.137

   Extra opties

   Kosten van uw onderhoudsplan

   Totaal
   ex. BTW
   € 0

    Verstuur deze configuratie
    U kunt niet direct bestellen via onze website. Vaak is persoonlijk contact over de configuratie van uw aggregaat nog nodig. Daarom kunt u geheel vrijblijvend deze configuratie naar uzelf mailen, waarop wij vervolgens contact met u op zullen nemen.

    Specificaties

    Vemogen kVA: 351 t/m 500

    Jaarlijks Aanbevolen

    Grote onderhoudsbeurt
    Grote onderhoudsbeurt
    De volgende werkzaamheden, controles, metingen en vervangingen worden tijdens de jaarlijkse grote onderhoudsbeurt uitgevoerd:
    • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
    • Uitlezen historie van de aggregaat besturing;
    • Controle software update t.b.v. besturing benodigd;
    • Oliepeil controleren;
    • Controle spanning en frequentie bij proefstart onbelast. (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
    • Controle spanning, frequentie en vermogen bij proefstart belast (alleen in overleg) (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
    • Controle opstelling in ruimte m.b.t. afvoer uitlaatgassen en voldoende toevoer en afvoer lucht;
    • Controleren op werking uitgaande relais;
    • Accu’s, accupolen en bedrading controleren, accu’s elektronisch en onder last meten;
    • Controle accu laadinrichting op juiste werking, laadstroomverdeling en eventueel opnieuw afstellen;
    • Olie- en brandstoffilters controleren en vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
    • Luchtfilter controleren en schoonmaken of vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
    • Inspectie startmotor, alternator en air heater;
    • Slangen en slangverbindingen controleren op lekkage en verharding;
    • Controleren koelvloeistof op niveau en vorstbescherming;
    • Koelwaterverwarming controleren op werking;
    • Carterventilatie controleren;
    • Riemspanning en -conditie controleren en vervangen indien nodig;
    • Testen end to end alarmeringen;
    • Zekeringen van de schakel-unit Controleren;
    • Dieseltank optische inspectie op conditie en lekkages;
    • Tankmeter controleren;
    • Opvoerpomp controleren en zeef reinigen;
    • Uitwendige bouten en moeren zo nodig aanhalen;
    • Uitlaatgassenleiding controleren op beschadigingen en eventuele lekkages;
    • Controle op aanwezigheid reserve zekeringen;
    • Voorzien van logboek registratie op locatie;
    • Uitleg over de werking aan aanwezig personeel;
    • Na afronding aggregaat terugzetten in ‘auto’;
    • Digitale rapportage en indien gewenst verwerking in softwaresysteem;
    • Bij geconstateerde bijzonderheden, extra contactmoment met klant, en advies / aanbieding t.b.v. oplossing.
    Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
    • Reiskosten en reisuren
    • Arbeidskosten
    • Vervangingsonderdelen: olie- en brandstoffilters, prefilters en olie
    • Rapportage
    Andere dan bovengenoemde te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
    • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
    • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
    • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld;
    • Vervangingsonderdelen voor de machine nog algemeen beschikbaar en verkrijgbaar zijn.
    1
    839
    Kleine onderhoudsbeurt
    Kleine onderhoudsbeurt
    De volgende werkzaamheden, controles en metingen worden tijdens de jaarlijkse kleine onderhoudsbeurt uitgevoerd: Proefdraaien onbelast of naar keuze opdrachtgever belast
    • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
    • Controleren olie en koelvloeistof en bijvullen indien nodig;
    • Controleren op werking uitgaande relais;
    • Uitlezen (alarm)historie aggregaat besturing;
    • Rapportage.
    Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
    • Reiskosten en reisuren;
    • Arbeidskosten;
    • Rapportage.
    Materialen en vervangingsonderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
    • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
    • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
    • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
    1
    309
    Belaste test tegen loadbank
    Belaste test tegen loadbank
    Naast het uitvoeren van onderhoud volgens richtlijnen fabrikant, is goed testen de basis voor betrouwbaarheid. We adviseren om de aggregaten te testen op 100% belasting, oftewel het prime vermogen. Testen onder volle belasting brengt aan het licht of de brandstofvoorziening en de koeling afdoende is. Zeker bij stroomuitval in combinatie met warm weer kunnen koelingsproblemen zorgen voor een stoppend aggregaat. Tijdens de loadbanktest wordt het volgende uitgevoerd:
     • Het aggregaat wordt 1 uur tegen de loadbank worden getest;
     • Er wordt een stepload test van 50% first step load uitgevoerd;
     • Het aggregaat wordt getest tegen een belasting van 100%;
     • Rapportage n.a.v. de loadbanktest.
    bus aanhanger ABATO werkt met moderne loadbanks met geïntegreerde software en waarbij voltage dips en frequentie dips automatisch worden geregistreerd. Hiervan wordt een digitaal rapport gegenereerd, waaruit blijkt of het aggregaat aan de ISO 8528 G2-classificatie voldoet. Hieronder vindt u een onderdeel van de rapportage van de loadbanktest met automatisch gegenereerde grafieken. belaste test aggregaat
    1
    703
    Controle dieseltank (intern of extern)
    Controle dieseltank (intern of extern)
    De volgende controles worden uitgevoerd m.b.t. de dieseltank: Opslagtank
    • Controleren of de tank niet verplaatst is;
    • Tank controleren op afschot;
    • Tank controleren op schade;
    • Visuele controle op uitwendige lekkage;
    • Aanwezigheid en werking van vul- en peildop;
    • Aanwezigheid en werking van de tankontluchting >3 meter boven maaiveld;
    • Aanwezigheid van aanrijbeveiliging;
    • Is de aangebrachte coating/verflaag nog in goede staat;
    • Aanwezigheid van een testaansluiting;
    • Aanwezigheid van een brandblusser binnen een straal van 10 meter;
    • Aanwezigheid van tanktrap bij tank hoger dan 1,3 meter;
    • Indien de tank in een NSA ruimte staat is inhoud max. 3000 liter;
    • Ruimte ventilatie bij tankinhoud >3 m3.
    Installatiecomponenten BRL-K 903/08
    • Toegankelijkheid mangat 1 meter vrije hoogte;
    • Vulpunt op tank;
    • 5 liter vulpuntbakje aanwezig + KIWA Nr.;
    • Aanwezigheid overvulbeveiliging;
    • Vulpunt op afstand, 65 liter vulpuntbak + KIWA Nr.;
    • Kogelkraan geplaatst in vulleiding (tank hoger dan vulpunt);
    • Resopal tekstplaatje nabij vulpunt;
    • Tankontluchter op hoogste punt tank (min. 1,5”);
    • Uiteinde voorzien van vlamkerend rooster;
    • Ontluchtingsleiding naar buiten toegebracht;
    • Aanwezigheid van peilstok / peillint;
    • Aanwezigheid mechanische anti-hevelklep KIWA keur;
    • Aanwezigheid elektrische klep als anti-hevelklep;
    • Bypassleiding anti-hevelklep.
    1
    144

    Eenmalig na 3 jaar

    Koelwater vervangen
    Koelwater vervangen
    Het koelwater is voor een motor, na de smeerolie, de belangrijkste vloeistof. Immers alle warmte die de motor genereert moet netjes afgevoerd worden. Een tweede belangrijke functie van het koelwater is de motor van binnenuit beschermen tegen corrosie (roest). Het koelwater bestaat uit een mengel van water en glycol. Het koelvloeistof dient vervangen te worden, indien:
    • De vriestemperatuur van de vloeistof te hoog is;
    • De kooktemperatuur van de vloeistof te laat is;
    • De PH waarde niet meer in orde is.
    De werking van de glycol vermindert door de jaren heen, waardoor het noodzakelijk is voor noodstroommotoren om na circa 3 jaar het koelwater te verversen. Zonder het juiste koelmiddel bestaat de kans dat de motor van binnenuit beschadigd raakt, met verlaagde betrouwbaarheid tot gevolg. Tijdens de grote onderhoudsbeurt wordt het koelvloeistof getest. Indien nodig wordt specifieke koelvloeistof van de motorfabrikant gebruikt. Koelwater vervangen is inclusief afvoeren van de bestaande koelvloeistof. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
    • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
    • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
    • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
    • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
    1
    260
    Aangetaste/versleten brandstof- en koelwaterslangen vervangen
    1
    440
    Kleppen stellen
    Kleppen stellen
    Om op de juiste momenten de goede hoeveelheid lucht de cilinder in en uit te krijgen, is het belangrijk dat de klepspeling juist in ingesteld. Wanneer de klepspeling niet correct staat, loopt de motor minder goed en haalt deze niet meer het oorspronkelijke vermogen. Het verschilt enigszins per motorfabrikant, maar over het algemeen is het voorschrift dit na de eerste 30-50 draaiuren uit te voeren en vervolgens met groete interval draaiuren (ca 500-1000 uur)
    1
    300
    Meggeren generator
    Meggeren generator
    Om de binnenzijde (de windingen) van een generator te controleren op hun conditie, dient de isolatiewaarde gemeten te worden. Dit is in het bijzonder van belang wanneer het aggregaat staat opgesteld in een vochtige omgeving of een corrosieve omgeving (aantasting door bijvoorbeeld ammoniak).
    1
    127

    Service level agreements

    24 uur service reactietijd op locatie
    24 uur service reactietijd op locatie
    ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 24 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
    1
    553
    4 uur service reactietijd op locatie
    4 uur service reactietijd op locatie
    ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 4 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
    1
    1.529

    Overige opties

    Alarmlamp led
    Alarmlamp led
    Indien u hier nog niet over beschikt, adviseert ABATO u deze alarm signaleringslamp. Industrieel licht aan buitengevel van de aggregaatruimte of op aggregaat bestaande uit een stand-by en alarmlamp. De stand-by lamp wordt permanent gevoed met accuspanning en dient dus altijd te branden. Dit is dus tevens een controle op de aanwezigheid van accuspanning. De alarmlamp wordt volledig gemonteerd opgeleverd. alarmlamp led De rode lamp gaat branden als:
    1. Aggregaat niet aanspringt bij het maandelijks proefdraaien;
    2. Accuspanning gelijk aan of lager is dan 23.9 V;
    3. Aggregaat door brandstoftekort of via intern alarm gestopt is;
    4. Interne alarmering ontstaat tijdens stilstand;
    5. De modus “Auto” niet meer actief is;
    6. Een van de schakelaars niet in de goede stand staat voor automaatbedrijf;
    7. De noodstop (per ongeluk) is ingedrukt.
    LET OP: het is afhankelijk van uw aggregaat besturing, of alle bovenstaande alarmen / signaleringen mogelijk zijn. Deze door ABATO ontwikkelde functionaliteit geeft een zeer hoge bedrijfszekerheid bij stroomuitval.
    1
    304
    Oliemonster analyse
    Oliemonster analyse
    Bij een olie analyse wordt een monster olie uit uw machine genomen, waarna deze wordt geanalyseerd. Na een paar werkdagen, ontvangt u van ons de uitslag van de olie analyse. We voeren geregeld olieanalyses uit, omdat dit aan het licht brengt of er eventueel een overmatig slijtage van een component is. Er kan ook sprake zijn van verzuring, deeltjes of verdunning van brandstof door diesel. Regelmatig starten en de motor niet warm laten worden kan dit laatste veroorzaken. Zeker voor de grotere sets is het uitvoeren van olie analyse in elk geval aan te bevelen.
    1
    153
    Dieselmonster analyse
    1
    104
    Dieselcleaner t.b.v. interne tank
    Dieselcleaner t.b.v. interne tank
    De dieselcleaner wordt direct na de opvoer van de diesel uit de interne tank, maar vóór het brandstoffilter geplaatst. Optioneel kan ook worden gekozen voor een dieselcleaner op een externe tank, maar hiervoor dient een aparte offerte gemaakt te worden i.v.m. een pompsysteem wat benodigd is. Door het in toenemende mate vermengen van aardolie-diesel met biodiesel verslechteren de technische eigenschappen van de brandstof. Biodiesel trekt water aan (hygroscopisch) en er treedt sneller bacteriegroei in op. Deze bacteriën leven en floreren op de scheidingslijn van dieselolie en water op de bodem van de tank. De bacterie onttrekt zijn benodigde zuurstof aan het water en voedingsstoffen uit de dieselolie. Afgestorven bacteriën en het afval dat de bacteriën produceren bezinken op de bodem van de tank als residu, ofwel sludge. Dit residu bevat onder meer salpeterzuur, wat corrosie veroorzaakt in de tank en het brandstofsysteem. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de brandstof van steeds groter belang voor de moderne motoren. De verontreiniging kan in een mum van tijd ernstige motorschade veroorzaken door slecht werkende brandstofpompen en injectoren met als gevolg een verstoorde brandstofnevel. Een common-rail motor gebruikt deze nevel om zijn zuigers te koelen, de verstoorde brandstofnevel kan gaten in de zuigers of zelfs gescheurde zuigers veroorzaken! De bacteriën vormen groepen (bacteriekoloniën) die als slijmerige draden of strengen zichtbaar zijn en die de oorzaak van veel ellende kunnen zijn. De bacteriën verstoppen binnen korte tijd de brandstoffilters en gaan deels door het brandstoffilter heen. Als zo’n bacteriegroep (streng) de brandstofinjector bereikt, zal deze slecht of niet meer functioneren. Dit heeft direct motorschade en productieverlies tot gevolg. Volgens scheepvaartverzekeraar Lloyds veroorzaakt slechte, verontreinigde brandstof zelfs 90% van alle storingen en schades aan motoren! Er is dus veel te winnen bij goede filtratie/afscheiding. Voordelen en eigenschappen van dieselcleaner:
    • Testen laten zien dat wel 99,9997% van het vrije water uit de brandstof gehaald wordt;
    • Vangt alle bacteriestrengen op en verzamelt die onderin de separator;
    • Verwijdert vervuilende deeltjes tot een grootte van 75 μm (micron);
    • Geen bewegende delen;
    • Eenmaal gemonteerd gaat de separator een (motor)leven lang mee (u krijgt 5 jaar garantie!);
    • Geen inzetfilters die vervangen moeten worden;
    • Haalt tevens zand en roestdelen uit de brandstof en beschermt ook daardoor de motor.
    dieselcleaner Het benodigde onderhoud blijft beperkt tot het periodiek aftappen van het separatorhuis, om zo de ‘sludge’ (= bacteriestrengen en andere verontreiniging) te verwijderen. Uit vele praktijksituaties is gebleken dat het voldoende is om dit bij iedere service-interval te doen. Het systeem bewijst in deze vorm in de USA al ruim 12 jaar zijn goede werking. Onder meer de Amerikaanse kustwacht en militaire voertuigen gebruiken deze separator met bijzonder goede resultaten. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
    • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
    • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
    • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van Tilburg bevindt;
    • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
    1
    965
    Complete dieseltank reiniging; interne tank
    1
    497
    Vervangende noodstroom tijdens werkzaamheden
    1
    op aanvraag

    Andere service

    SCIOS Scope 4 eerste bijzondere inspectie
    1
    748
    SCIOS Scope 7C eerste bijzondere inspectie
    1
    355
    Live-test
    reguliere werktijden
    1
    473
    Live-test
    weekend/nacht
    1
    941
    Onbelaste test
    op locatie tot 250 km, 11 x per jaar
    1
    3.137

    Extra opties

    Kosten van uw onderhoudsplan

    Totaal
    ex. BTW
    € 0

     Verstuur deze configuratie
     U kunt niet direct bestellen via onze website. Vaak is persoonlijk contact over de configuratie van uw aggregaat nog nodig. Daarom kunt u geheel vrijblijvend deze configuratie naar uzelf mailen, waarop wij vervolgens contact met u op zullen nemen.

     Specificaties

     Vemogen kVA: 501 t/m 650

     Jaarlijks Aanbevolen

     Grote onderhoudsbeurt
     Grote onderhoudsbeurt
     De volgende werkzaamheden, controles, metingen en vervangingen worden tijdens de jaarlijkse grote onderhoudsbeurt uitgevoerd:
     • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
     • Uitlezen historie van de aggregaat besturing;
     • Controle software update t.b.v. besturing benodigd;
     • Oliepeil controleren;
     • Controle spanning en frequentie bij proefstart onbelast. (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
     • Controle spanning, frequentie en vermogen bij proefstart belast (alleen in overleg) (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
     • Controle opstelling in ruimte m.b.t. afvoer uitlaatgassen en voldoende toevoer en afvoer lucht;
     • Controleren op werking uitgaande relais;
     • Accu’s, accupolen en bedrading controleren, accu’s elektronisch en onder last meten;
     • Controle accu laadinrichting op juiste werking, laadstroomverdeling en eventueel opnieuw afstellen;
     • Olie- en brandstoffilters controleren en vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
     • Luchtfilter controleren en schoonmaken of vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
     • Inspectie startmotor, alternator en air heater;
     • Slangen en slangverbindingen controleren op lekkage en verharding;
     • Controleren koelvloeistof op niveau en vorstbescherming;
     • Koelwaterverwarming controleren op werking;
     • Carterventilatie controleren;
     • Riemspanning en -conditie controleren en vervangen indien nodig;
     • Testen end to end alarmeringen;
     • Zekeringen van de schakel-unit Controleren;
     • Dieseltank optische inspectie op conditie en lekkages;
     • Tankmeter controleren;
     • Opvoerpomp controleren en zeef reinigen;
     • Uitwendige bouten en moeren zo nodig aanhalen;
     • Uitlaatgassenleiding controleren op beschadigingen en eventuele lekkages;
     • Controle op aanwezigheid reserve zekeringen;
     • Voorzien van logboek registratie op locatie;
     • Uitleg over de werking aan aanwezig personeel;
     • Na afronding aggregaat terugzetten in ‘auto’;
     • Digitale rapportage en indien gewenst verwerking in softwaresysteem;
     • Bij geconstateerde bijzonderheden, extra contactmoment met klant, en advies / aanbieding t.b.v. oplossing.
     Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
     • Reiskosten en reisuren
     • Arbeidskosten
     • Vervangingsonderdelen: olie- en brandstoffilters, prefilters en olie
     • Rapportage
     Andere dan bovengenoemde te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
     • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
     • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
     • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld;
     • Vervangingsonderdelen voor de machine nog algemeen beschikbaar en verkrijgbaar zijn.
     1
     928
     Kleine onderhoudsbeurt
     Kleine onderhoudsbeurt
     De volgende werkzaamheden, controles en metingen worden tijdens de jaarlijkse kleine onderhoudsbeurt uitgevoerd: Proefdraaien onbelast of naar keuze opdrachtgever belast
     • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
     • Controleren olie en koelvloeistof en bijvullen indien nodig;
     • Controleren op werking uitgaande relais;
     • Uitlezen (alarm)historie aggregaat besturing;
     • Rapportage.
     Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
     • Reiskosten en reisuren;
     • Arbeidskosten;
     • Rapportage.
     Materialen en vervangingsonderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
     • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
     • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
     • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
     1
     309
     Belaste test tegen loadbank
     Belaste test tegen loadbank
     Naast het uitvoeren van onderhoud volgens richtlijnen fabrikant, is goed testen de basis voor betrouwbaarheid. We adviseren om de aggregaten te testen op 100% belasting, oftewel het prime vermogen. Testen onder volle belasting brengt aan het licht of de brandstofvoorziening en de koeling afdoende is. Zeker bij stroomuitval in combinatie met warm weer kunnen koelingsproblemen zorgen voor een stoppend aggregaat. Tijdens de loadbanktest wordt het volgende uitgevoerd:
      • Het aggregaat wordt 1 uur tegen de loadbank worden getest;
      • Er wordt een stepload test van 50% first step load uitgevoerd;
      • Het aggregaat wordt getest tegen een belasting van 100%;
      • Rapportage n.a.v. de loadbanktest.
     bus aanhanger ABATO werkt met moderne loadbanks met geïntegreerde software en waarbij voltage dips en frequentie dips automatisch worden geregistreerd. Hiervan wordt een digitaal rapport gegenereerd, waaruit blijkt of het aggregaat aan de ISO 8528 G2-classificatie voldoet. Hieronder vindt u een onderdeel van de rapportage van de loadbanktest met automatisch gegenereerde grafieken. belaste test aggregaat
     1
     1.492
     Controle dieseltank (intern of extern)
     Controle dieseltank (intern of extern)
     De volgende controles worden uitgevoerd m.b.t. de dieseltank: Opslagtank
     • Controleren of de tank niet verplaatst is;
     • Tank controleren op afschot;
     • Tank controleren op schade;
     • Visuele controle op uitwendige lekkage;
     • Aanwezigheid en werking van vul- en peildop;
     • Aanwezigheid en werking van de tankontluchting >3 meter boven maaiveld;
     • Aanwezigheid van aanrijbeveiliging;
     • Is de aangebrachte coating/verflaag nog in goede staat;
     • Aanwezigheid van een testaansluiting;
     • Aanwezigheid van een brandblusser binnen een straal van 10 meter;
     • Aanwezigheid van tanktrap bij tank hoger dan 1,3 meter;
     • Indien de tank in een NSA ruimte staat is inhoud max. 3000 liter;
     • Ruimte ventilatie bij tankinhoud >3 m3.
     Installatiecomponenten BRL-K 903/08
     • Toegankelijkheid mangat 1 meter vrije hoogte;
     • Vulpunt op tank;
     • 5 liter vulpuntbakje aanwezig + KIWA Nr.;
     • Aanwezigheid overvulbeveiliging;
     • Vulpunt op afstand, 65 liter vulpuntbak + KIWA Nr.;
     • Kogelkraan geplaatst in vulleiding (tank hoger dan vulpunt);
     • Resopal tekstplaatje nabij vulpunt;
     • Tankontluchter op hoogste punt tank (min. 1,5”);
     • Uiteinde voorzien van vlamkerend rooster;
     • Ontluchtingsleiding naar buiten toegebracht;
     • Aanwezigheid van peilstok / peillint;
     • Aanwezigheid mechanische anti-hevelklep KIWA keur;
     • Aanwezigheid elektrische klep als anti-hevelklep;
     • Bypassleiding anti-hevelklep.
     1
     144

     Eenmalig na 3 jaar

     Koelwater vervangen
     Koelwater vervangen
     Het koelwater is voor een motor, na de smeerolie, de belangrijkste vloeistof. Immers alle warmte die de motor genereert moet netjes afgevoerd worden. Een tweede belangrijke functie van het koelwater is de motor van binnenuit beschermen tegen corrosie (roest). Het koelwater bestaat uit een mengel van water en glycol. Het koelvloeistof dient vervangen te worden, indien:
     • De vriestemperatuur van de vloeistof te hoog is;
     • De kooktemperatuur van de vloeistof te laat is;
     • De PH waarde niet meer in orde is.
     De werking van de glycol vermindert door de jaren heen, waardoor het noodzakelijk is voor noodstroommotoren om na circa 3 jaar het koelwater te verversen. Zonder het juiste koelmiddel bestaat de kans dat de motor van binnenuit beschadigd raakt, met verlaagde betrouwbaarheid tot gevolg. Tijdens de grote onderhoudsbeurt wordt het koelvloeistof getest. Indien nodig wordt specifieke koelvloeistof van de motorfabrikant gebruikt. Koelwater vervangen is inclusief afvoeren van de bestaande koelvloeistof. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
     • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
     • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
     • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
     • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
     1
     347
     Aangetaste/versleten brandstof- en koelwaterslangen vervangen
     1
     630
     Kleppen stellen
     Kleppen stellen
     Om op de juiste momenten de goede hoeveelheid lucht de cilinder in en uit te krijgen, is het belangrijk dat de klepspeling juist in ingesteld. Wanneer de klepspeling niet correct staat, loopt de motor minder goed en haalt deze niet meer het oorspronkelijke vermogen. Het verschilt enigszins per motorfabrikant, maar over het algemeen is het voorschrift dit na de eerste 30-50 draaiuren uit te voeren en vervolgens met groete interval draaiuren (ca 500-1000 uur)
     1
     300
     Meggeren generator
     Meggeren generator
     Om de binnenzijde (de windingen) van een generator te controleren op hun conditie, dient de isolatiewaarde gemeten te worden. Dit is in het bijzonder van belang wanneer het aggregaat staat opgesteld in een vochtige omgeving of een corrosieve omgeving (aantasting door bijvoorbeeld ammoniak).
     1
     206

     Service level agreements

     24 uur service reactietijd op locatie
     24 uur service reactietijd op locatie
     ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 24 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
     1
     553
     4 uur service reactietijd op locatie
     4 uur service reactietijd op locatie
     ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 4 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
     1
     1.529

     Overige opties

     Alarmlamp led
     Alarmlamp led
     Indien u hier nog niet over beschikt, adviseert ABATO u deze alarm signaleringslamp. Industrieel licht aan buitengevel van de aggregaatruimte of op aggregaat bestaande uit een stand-by en alarmlamp. De stand-by lamp wordt permanent gevoed met accuspanning en dient dus altijd te branden. Dit is dus tevens een controle op de aanwezigheid van accuspanning. De alarmlamp wordt volledig gemonteerd opgeleverd. alarmlamp led De rode lamp gaat branden als:
     1. Aggregaat niet aanspringt bij het maandelijks proefdraaien;
     2. Accuspanning gelijk aan of lager is dan 23.9 V;
     3. Aggregaat door brandstoftekort of via intern alarm gestopt is;
     4. Interne alarmering ontstaat tijdens stilstand;
     5. De modus “Auto” niet meer actief is;
     6. Een van de schakelaars niet in de goede stand staat voor automaatbedrijf;
     7. De noodstop (per ongeluk) is ingedrukt.
     LET OP: het is afhankelijk van uw aggregaat besturing, of alle bovenstaande alarmen / signaleringen mogelijk zijn. Deze door ABATO ontwikkelde functionaliteit geeft een zeer hoge bedrijfszekerheid bij stroomuitval.
     1
     304
     Oliemonster analyse
     Oliemonster analyse
     Bij een olie analyse wordt een monster olie uit uw machine genomen, waarna deze wordt geanalyseerd. Na een paar werkdagen, ontvangt u van ons de uitslag van de olie analyse. We voeren geregeld olieanalyses uit, omdat dit aan het licht brengt of er eventueel een overmatig slijtage van een component is. Er kan ook sprake zijn van verzuring, deeltjes of verdunning van brandstof door diesel. Regelmatig starten en de motor niet warm laten worden kan dit laatste veroorzaken. Zeker voor de grotere sets is het uitvoeren van olie analyse in elk geval aan te bevelen.
     1
     153
     Dieselmonster analyse
     1
     104
     Dieselcleaner t.b.v. interne tank
     Dieselcleaner t.b.v. interne tank
     De dieselcleaner wordt direct na de opvoer van de diesel uit de interne tank, maar vóór het brandstoffilter geplaatst. Optioneel kan ook worden gekozen voor een dieselcleaner op een externe tank, maar hiervoor dient een aparte offerte gemaakt te worden i.v.m. een pompsysteem wat benodigd is. Door het in toenemende mate vermengen van aardolie-diesel met biodiesel verslechteren de technische eigenschappen van de brandstof. Biodiesel trekt water aan (hygroscopisch) en er treedt sneller bacteriegroei in op. Deze bacteriën leven en floreren op de scheidingslijn van dieselolie en water op de bodem van de tank. De bacterie onttrekt zijn benodigde zuurstof aan het water en voedingsstoffen uit de dieselolie. Afgestorven bacteriën en het afval dat de bacteriën produceren bezinken op de bodem van de tank als residu, ofwel sludge. Dit residu bevat onder meer salpeterzuur, wat corrosie veroorzaakt in de tank en het brandstofsysteem. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de brandstof van steeds groter belang voor de moderne motoren. De verontreiniging kan in een mum van tijd ernstige motorschade veroorzaken door slecht werkende brandstofpompen en injectoren met als gevolg een verstoorde brandstofnevel. Een common-rail motor gebruikt deze nevel om zijn zuigers te koelen, de verstoorde brandstofnevel kan gaten in de zuigers of zelfs gescheurde zuigers veroorzaken! De bacteriën vormen groepen (bacteriekoloniën) die als slijmerige draden of strengen zichtbaar zijn en die de oorzaak van veel ellende kunnen zijn. De bacteriën verstoppen binnen korte tijd de brandstoffilters en gaan deels door het brandstoffilter heen. Als zo’n bacteriegroep (streng) de brandstofinjector bereikt, zal deze slecht of niet meer functioneren. Dit heeft direct motorschade en productieverlies tot gevolg. Volgens scheepvaartverzekeraar Lloyds veroorzaakt slechte, verontreinigde brandstof zelfs 90% van alle storingen en schades aan motoren! Er is dus veel te winnen bij goede filtratie/afscheiding. Voordelen en eigenschappen van dieselcleaner:
     • Testen laten zien dat wel 99,9997% van het vrije water uit de brandstof gehaald wordt;
     • Vangt alle bacteriestrengen op en verzamelt die onderin de separator;
     • Verwijdert vervuilende deeltjes tot een grootte van 75 μm (micron);
     • Geen bewegende delen;
     • Eenmaal gemonteerd gaat de separator een (motor)leven lang mee (u krijgt 5 jaar garantie!);
     • Geen inzetfilters die vervangen moeten worden;
     • Haalt tevens zand en roestdelen uit de brandstof en beschermt ook daardoor de motor.
     dieselcleaner Het benodigde onderhoud blijft beperkt tot het periodiek aftappen van het separatorhuis, om zo de ‘sludge’ (= bacteriestrengen en andere verontreiniging) te verwijderen. Uit vele praktijksituaties is gebleken dat het voldoende is om dit bij iedere service-interval te doen. Het systeem bewijst in deze vorm in de USA al ruim 12 jaar zijn goede werking. Onder meer de Amerikaanse kustwacht en militaire voertuigen gebruiken deze separator met bijzonder goede resultaten. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
     • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
     • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
     • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van Tilburg bevindt;
     • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
     1
     965
     Complete dieseltank reiniging; interne tank
     1
     497
     Vervangende noodstroom tijdens werkzaamheden
     1
     op aanvraag

     Andere service

     SCIOS Scope 4 eerste bijzondere inspectie
     1
     748
     SCIOS Scope 7C eerste bijzondere inspectie
     1
     355
     Live-test
     reguliere werktijden
     1
     473
     Live-test
     weekend/nacht
     1
     941
     Onbelaste test
     op locatie tot 250 km, 11 x per jaar
     1
     3.137

     Extra opties

     Kosten van uw onderhoudsplan

     Totaal
     ex. BTW
     € 0

      Verstuur deze configuratie
      U kunt niet direct bestellen via onze website. Vaak is persoonlijk contact over de configuratie van uw aggregaat nog nodig. Daarom kunt u geheel vrijblijvend deze configuratie naar uzelf mailen, waarop wij vervolgens contact met u op zullen nemen.

      Specificaties

      Vemogen kVA: 651 t/m 800

      Jaarlijks Aanbevolen

      Grote onderhoudsbeurt
      Grote onderhoudsbeurt
      De volgende werkzaamheden, controles, metingen en vervangingen worden tijdens de jaarlijkse grote onderhoudsbeurt uitgevoerd:
      • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
      • Uitlezen historie van de aggregaat besturing;
      • Controle software update t.b.v. besturing benodigd;
      • Oliepeil controleren;
      • Controle spanning en frequentie bij proefstart onbelast. (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
      • Controle spanning, frequentie en vermogen bij proefstart belast (alleen in overleg) (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
      • Controle opstelling in ruimte m.b.t. afvoer uitlaatgassen en voldoende toevoer en afvoer lucht;
      • Controleren op werking uitgaande relais;
      • Accu’s, accupolen en bedrading controleren, accu’s elektronisch en onder last meten;
      • Controle accu laadinrichting op juiste werking, laadstroomverdeling en eventueel opnieuw afstellen;
      • Olie- en brandstoffilters controleren en vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
      • Luchtfilter controleren en schoonmaken of vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
      • Inspectie startmotor, alternator en air heater;
      • Slangen en slangverbindingen controleren op lekkage en verharding;
      • Controleren koelvloeistof op niveau en vorstbescherming;
      • Koelwaterverwarming controleren op werking;
      • Carterventilatie controleren;
      • Riemspanning en -conditie controleren en vervangen indien nodig;
      • Testen end to end alarmeringen;
      • Zekeringen van de schakel-unit Controleren;
      • Dieseltank optische inspectie op conditie en lekkages;
      • Tankmeter controleren;
      • Opvoerpomp controleren en zeef reinigen;
      • Uitwendige bouten en moeren zo nodig aanhalen;
      • Uitlaatgassenleiding controleren op beschadigingen en eventuele lekkages;
      • Controle op aanwezigheid reserve zekeringen;
      • Voorzien van logboek registratie op locatie;
      • Uitleg over de werking aan aanwezig personeel;
      • Na afronding aggregaat terugzetten in ‘auto’;
      • Digitale rapportage en indien gewenst verwerking in softwaresysteem;
      • Bij geconstateerde bijzonderheden, extra contactmoment met klant, en advies / aanbieding t.b.v. oplossing.
      Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
      • Reiskosten en reisuren
      • Arbeidskosten
      • Vervangingsonderdelen: olie- en brandstoffilters, prefilters en olie
      • Rapportage
      Andere dan bovengenoemde te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
      • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
      • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
      • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld;
      • Vervangingsonderdelen voor de machine nog algemeen beschikbaar en verkrijgbaar zijn.
      1
      1.141
      Kleine onderhoudsbeurt
      Kleine onderhoudsbeurt
      De volgende werkzaamheden, controles en metingen worden tijdens de jaarlijkse kleine onderhoudsbeurt uitgevoerd: Proefdraaien onbelast of naar keuze opdrachtgever belast
      • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
      • Controleren olie en koelvloeistof en bijvullen indien nodig;
      • Controleren op werking uitgaande relais;
      • Uitlezen (alarm)historie aggregaat besturing;
      • Rapportage.
      Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
      • Reiskosten en reisuren;
      • Arbeidskosten;
      • Rapportage.
      Materialen en vervangingsonderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
      • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
      • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
      • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
      1
      309
      Belaste test tegen loadbank
      Belaste test tegen loadbank
      Naast het uitvoeren van onderhoud volgens richtlijnen fabrikant, is goed testen de basis voor betrouwbaarheid. We adviseren om de aggregaten te testen op 100% belasting, oftewel het prime vermogen. Testen onder volle belasting brengt aan het licht of de brandstofvoorziening en de koeling afdoende is. Zeker bij stroomuitval in combinatie met warm weer kunnen koelingsproblemen zorgen voor een stoppend aggregaat. Tijdens de loadbanktest wordt het volgende uitgevoerd:
       • Het aggregaat wordt 1 uur tegen de loadbank worden getest;
       • Er wordt een stepload test van 50% first step load uitgevoerd;
       • Het aggregaat wordt getest tegen een belasting van 100%;
       • Rapportage n.a.v. de loadbanktest.
      bus aanhanger ABATO werkt met moderne loadbanks met geïntegreerde software en waarbij voltage dips en frequentie dips automatisch worden geregistreerd. Hiervan wordt een digitaal rapport gegenereerd, waaruit blijkt of het aggregaat aan de ISO 8528 G2-classificatie voldoet. Hieronder vindt u een onderdeel van de rapportage van de loadbanktest met automatisch gegenereerde grafieken. belaste test aggregaat
      1
      1.492
      Controle dieseltank (intern of extern)
      Controle dieseltank (intern of extern)
      De volgende controles worden uitgevoerd m.b.t. de dieseltank: Opslagtank
      • Controleren of de tank niet verplaatst is;
      • Tank controleren op afschot;
      • Tank controleren op schade;
      • Visuele controle op uitwendige lekkage;
      • Aanwezigheid en werking van vul- en peildop;
      • Aanwezigheid en werking van de tankontluchting >3 meter boven maaiveld;
      • Aanwezigheid van aanrijbeveiliging;
      • Is de aangebrachte coating/verflaag nog in goede staat;
      • Aanwezigheid van een testaansluiting;
      • Aanwezigheid van een brandblusser binnen een straal van 10 meter;
      • Aanwezigheid van tanktrap bij tank hoger dan 1,3 meter;
      • Indien de tank in een NSA ruimte staat is inhoud max. 3000 liter;
      • Ruimte ventilatie bij tankinhoud >3 m3.
      Installatiecomponenten BRL-K 903/08
      • Toegankelijkheid mangat 1 meter vrije hoogte;
      • Vulpunt op tank;
      • 5 liter vulpuntbakje aanwezig + KIWA Nr.;
      • Aanwezigheid overvulbeveiliging;
      • Vulpunt op afstand, 65 liter vulpuntbak + KIWA Nr.;
      • Kogelkraan geplaatst in vulleiding (tank hoger dan vulpunt);
      • Resopal tekstplaatje nabij vulpunt;
      • Tankontluchter op hoogste punt tank (min. 1,5”);
      • Uiteinde voorzien van vlamkerend rooster;
      • Ontluchtingsleiding naar buiten toegebracht;
      • Aanwezigheid van peilstok / peillint;
      • Aanwezigheid mechanische anti-hevelklep KIWA keur;
      • Aanwezigheid elektrische klep als anti-hevelklep;
      • Bypassleiding anti-hevelklep.
      1
      144

      Eenmalig na 3 jaar

      Koelwater vervangen
      Koelwater vervangen
      Het koelwater is voor een motor, na de smeerolie, de belangrijkste vloeistof. Immers alle warmte die de motor genereert moet netjes afgevoerd worden. Een tweede belangrijke functie van het koelwater is de motor van binnenuit beschermen tegen corrosie (roest). Het koelwater bestaat uit een mengel van water en glycol. Het koelvloeistof dient vervangen te worden, indien:
      • De vriestemperatuur van de vloeistof te hoog is;
      • De kooktemperatuur van de vloeistof te laat is;
      • De PH waarde niet meer in orde is.
      De werking van de glycol vermindert door de jaren heen, waardoor het noodzakelijk is voor noodstroommotoren om na circa 3 jaar het koelwater te verversen. Zonder het juiste koelmiddel bestaat de kans dat de motor van binnenuit beschadigd raakt, met verlaagde betrouwbaarheid tot gevolg. Tijdens de grote onderhoudsbeurt wordt het koelvloeistof getest. Indien nodig wordt specifieke koelvloeistof van de motorfabrikant gebruikt. Koelwater vervangen is inclusief afvoeren van de bestaande koelvloeistof. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
      • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
      • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
      • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
      • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
      1
      441
      Aangetaste/versleten brandstof- en koelwaterslangen vervangen
      1
      630
      Kleppen stellen
      Kleppen stellen
      Om op de juiste momenten de goede hoeveelheid lucht de cilinder in en uit te krijgen, is het belangrijk dat de klepspeling juist in ingesteld. Wanneer de klepspeling niet correct staat, loopt de motor minder goed en haalt deze niet meer het oorspronkelijke vermogen. Het verschilt enigszins per motorfabrikant, maar over het algemeen is het voorschrift dit na de eerste 30-50 draaiuren uit te voeren en vervolgens met groete interval draaiuren (ca 500-1000 uur)
      1
      375
      Meggeren generator
      Meggeren generator
      Om de binnenzijde (de windingen) van een generator te controleren op hun conditie, dient de isolatiewaarde gemeten te worden. Dit is in het bijzonder van belang wanneer het aggregaat staat opgesteld in een vochtige omgeving of een corrosieve omgeving (aantasting door bijvoorbeeld ammoniak).
      1
      206

      Service level agreements

      24 uur service reactietijd op locatie
      24 uur service reactietijd op locatie
      ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 24 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
      1
      553
      4 uur service reactietijd op locatie
      4 uur service reactietijd op locatie
      ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 4 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
      1
      1.529

      Overige opties

      Alarmlamp led
      Alarmlamp led
      Indien u hier nog niet over beschikt, adviseert ABATO u deze alarm signaleringslamp. Industrieel licht aan buitengevel van de aggregaatruimte of op aggregaat bestaande uit een stand-by en alarmlamp. De stand-by lamp wordt permanent gevoed met accuspanning en dient dus altijd te branden. Dit is dus tevens een controle op de aanwezigheid van accuspanning. De alarmlamp wordt volledig gemonteerd opgeleverd. alarmlamp led De rode lamp gaat branden als:
      1. Aggregaat niet aanspringt bij het maandelijks proefdraaien;
      2. Accuspanning gelijk aan of lager is dan 23.9 V;
      3. Aggregaat door brandstoftekort of via intern alarm gestopt is;
      4. Interne alarmering ontstaat tijdens stilstand;
      5. De modus “Auto” niet meer actief is;
      6. Een van de schakelaars niet in de goede stand staat voor automaatbedrijf;
      7. De noodstop (per ongeluk) is ingedrukt.
      LET OP: het is afhankelijk van uw aggregaat besturing, of alle bovenstaande alarmen / signaleringen mogelijk zijn. Deze door ABATO ontwikkelde functionaliteit geeft een zeer hoge bedrijfszekerheid bij stroomuitval.
      1
      304
      Oliemonster analyse
      Oliemonster analyse
      Bij een olie analyse wordt een monster olie uit uw machine genomen, waarna deze wordt geanalyseerd. Na een paar werkdagen, ontvangt u van ons de uitslag van de olie analyse. We voeren geregeld olieanalyses uit, omdat dit aan het licht brengt of er eventueel een overmatig slijtage van een component is. Er kan ook sprake zijn van verzuring, deeltjes of verdunning van brandstof door diesel. Regelmatig starten en de motor niet warm laten worden kan dit laatste veroorzaken. Zeker voor de grotere sets is het uitvoeren van olie analyse in elk geval aan te bevelen.
      1
      153
      Dieselmonster analyse
      1
      104
      Dieselcleaner t.b.v. interne tank
      Dieselcleaner t.b.v. interne tank
      De dieselcleaner wordt direct na de opvoer van de diesel uit de interne tank, maar vóór het brandstoffilter geplaatst. Optioneel kan ook worden gekozen voor een dieselcleaner op een externe tank, maar hiervoor dient een aparte offerte gemaakt te worden i.v.m. een pompsysteem wat benodigd is. Door het in toenemende mate vermengen van aardolie-diesel met biodiesel verslechteren de technische eigenschappen van de brandstof. Biodiesel trekt water aan (hygroscopisch) en er treedt sneller bacteriegroei in op. Deze bacteriën leven en floreren op de scheidingslijn van dieselolie en water op de bodem van de tank. De bacterie onttrekt zijn benodigde zuurstof aan het water en voedingsstoffen uit de dieselolie. Afgestorven bacteriën en het afval dat de bacteriën produceren bezinken op de bodem van de tank als residu, ofwel sludge. Dit residu bevat onder meer salpeterzuur, wat corrosie veroorzaakt in de tank en het brandstofsysteem. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de brandstof van steeds groter belang voor de moderne motoren. De verontreiniging kan in een mum van tijd ernstige motorschade veroorzaken door slecht werkende brandstofpompen en injectoren met als gevolg een verstoorde brandstofnevel. Een common-rail motor gebruikt deze nevel om zijn zuigers te koelen, de verstoorde brandstofnevel kan gaten in de zuigers of zelfs gescheurde zuigers veroorzaken! De bacteriën vormen groepen (bacteriekoloniën) die als slijmerige draden of strengen zichtbaar zijn en die de oorzaak van veel ellende kunnen zijn. De bacteriën verstoppen binnen korte tijd de brandstoffilters en gaan deels door het brandstoffilter heen. Als zo’n bacteriegroep (streng) de brandstofinjector bereikt, zal deze slecht of niet meer functioneren. Dit heeft direct motorschade en productieverlies tot gevolg. Volgens scheepvaartverzekeraar Lloyds veroorzaakt slechte, verontreinigde brandstof zelfs 90% van alle storingen en schades aan motoren! Er is dus veel te winnen bij goede filtratie/afscheiding. Voordelen en eigenschappen van dieselcleaner:
      • Testen laten zien dat wel 99,9997% van het vrije water uit de brandstof gehaald wordt;
      • Vangt alle bacteriestrengen op en verzamelt die onderin de separator;
      • Verwijdert vervuilende deeltjes tot een grootte van 75 μm (micron);
      • Geen bewegende delen;
      • Eenmaal gemonteerd gaat de separator een (motor)leven lang mee (u krijgt 5 jaar garantie!);
      • Geen inzetfilters die vervangen moeten worden;
      • Haalt tevens zand en roestdelen uit de brandstof en beschermt ook daardoor de motor.
      dieselcleaner Het benodigde onderhoud blijft beperkt tot het periodiek aftappen van het separatorhuis, om zo de ‘sludge’ (= bacteriestrengen en andere verontreiniging) te verwijderen. Uit vele praktijksituaties is gebleken dat het voldoende is om dit bij iedere service-interval te doen. Het systeem bewijst in deze vorm in de USA al ruim 12 jaar zijn goede werking. Onder meer de Amerikaanse kustwacht en militaire voertuigen gebruiken deze separator met bijzonder goede resultaten. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
      • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
      • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
      • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van Tilburg bevindt;
      • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
      1
      965
      Complete dieseltank reiniging; interne tank
      1
      577
      Vervangende noodstroom tijdens werkzaamheden
      1
      op aanvraag

      Andere service

      SCIOS Scope 4 eerste bijzondere inspectie
      1
      748
      SCIOS Scope 7C eerste bijzondere inspectie
      1
      355
      Live-test
      reguliere werktijden
      1
      473
      Live-test
      weekend/nacht
      1
      941
      Onbelaste test
      op locatie tot 250 km, 11 x per jaar
      1
      3.137

      Extra opties

      Kosten van uw onderhoudsplan

      Totaal
      ex. BTW
      € 0

       Verstuur deze configuratie
       U kunt niet direct bestellen via onze website. Vaak is persoonlijk contact over de configuratie van uw aggregaat nog nodig. Daarom kunt u geheel vrijblijvend deze configuratie naar uzelf mailen, waarop wij vervolgens contact met u op zullen nemen.

       Specificaties

       Vemogen kVA: 801 t/m 1000

       Jaarlijks Aanbevolen

       Grote onderhoudsbeurt
       Grote onderhoudsbeurt
       De volgende werkzaamheden, controles, metingen en vervangingen worden tijdens de jaarlijkse grote onderhoudsbeurt uitgevoerd:
       • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
       • Uitlezen historie van de aggregaat besturing;
       • Controle software update t.b.v. besturing benodigd;
       • Oliepeil controleren;
       • Controle spanning en frequentie bij proefstart onbelast. (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
       • Controle spanning, frequentie en vermogen bij proefstart belast (alleen in overleg) (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
       • Controle opstelling in ruimte m.b.t. afvoer uitlaatgassen en voldoende toevoer en afvoer lucht;
       • Controleren op werking uitgaande relais;
       • Accu’s, accupolen en bedrading controleren, accu’s elektronisch en onder last meten;
       • Controle accu laadinrichting op juiste werking, laadstroomverdeling en eventueel opnieuw afstellen;
       • Olie- en brandstoffilters controleren en vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
       • Luchtfilter controleren en schoonmaken of vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
       • Inspectie startmotor, alternator en air heater;
       • Slangen en slangverbindingen controleren op lekkage en verharding;
       • Controleren koelvloeistof op niveau en vorstbescherming;
       • Koelwaterverwarming controleren op werking;
       • Carterventilatie controleren;
       • Riemspanning en -conditie controleren en vervangen indien nodig;
       • Testen end to end alarmeringen;
       • Zekeringen van de schakel-unit Controleren;
       • Dieseltank optische inspectie op conditie en lekkages;
       • Tankmeter controleren;
       • Opvoerpomp controleren en zeef reinigen;
       • Uitwendige bouten en moeren zo nodig aanhalen;
       • Uitlaatgassenleiding controleren op beschadigingen en eventuele lekkages;
       • Controle op aanwezigheid reserve zekeringen;
       • Voorzien van logboek registratie op locatie;
       • Uitleg over de werking aan aanwezig personeel;
       • Na afronding aggregaat terugzetten in ‘auto’;
       • Digitale rapportage en indien gewenst verwerking in softwaresysteem;
       • Bij geconstateerde bijzonderheden, extra contactmoment met klant, en advies / aanbieding t.b.v. oplossing.
       Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
       • Reiskosten en reisuren
       • Arbeidskosten
       • Vervangingsonderdelen: olie- en brandstoffilters, prefilters en olie
       • Rapportage
       Andere dan bovengenoemde te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
       • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
       • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
       • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld;
       • Vervangingsonderdelen voor de machine nog algemeen beschikbaar en verkrijgbaar zijn.
       1
       1.468
       Kleine onderhoudsbeurt
       Kleine onderhoudsbeurt
       De volgende werkzaamheden, controles en metingen worden tijdens de jaarlijkse kleine onderhoudsbeurt uitgevoerd: Proefdraaien onbelast of naar keuze opdrachtgever belast
       • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
       • Controleren olie en koelvloeistof en bijvullen indien nodig;
       • Controleren op werking uitgaande relais;
       • Uitlezen (alarm)historie aggregaat besturing;
       • Rapportage.
       Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
       • Reiskosten en reisuren;
       • Arbeidskosten;
       • Rapportage.
       Materialen en vervangingsonderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
       • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
       • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
       • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
       1
       389
       Belaste test tegen loadbank
       Belaste test tegen loadbank
       Naast het uitvoeren van onderhoud volgens richtlijnen fabrikant, is goed testen de basis voor betrouwbaarheid. We adviseren om de aggregaten te testen op 100% belasting, oftewel het prime vermogen. Testen onder volle belasting brengt aan het licht of de brandstofvoorziening en de koeling afdoende is. Zeker bij stroomuitval in combinatie met warm weer kunnen koelingsproblemen zorgen voor een stoppend aggregaat. Tijdens de loadbanktest wordt het volgende uitgevoerd:
        • Het aggregaat wordt 1 uur tegen de loadbank worden getest;
        • Er wordt een stepload test van 50% first step load uitgevoerd;
        • Het aggregaat wordt getest tegen een belasting van 100%;
        • Rapportage n.a.v. de loadbanktest.
       bus aanhanger ABATO werkt met moderne loadbanks met geïntegreerde software en waarbij voltage dips en frequentie dips automatisch worden geregistreerd. Hiervan wordt een digitaal rapport gegenereerd, waaruit blijkt of het aggregaat aan de ISO 8528 G2-classificatie voldoet. Hieronder vindt u een onderdeel van de rapportage van de loadbanktest met automatisch gegenereerde grafieken. belaste test aggregaat
       1
       1.651
       Controle dieseltank (intern of extern)
       Controle dieseltank (intern of extern)
       De volgende controles worden uitgevoerd m.b.t. de dieseltank: Opslagtank
       • Controleren of de tank niet verplaatst is;
       • Tank controleren op afschot;
       • Tank controleren op schade;
       • Visuele controle op uitwendige lekkage;
       • Aanwezigheid en werking van vul- en peildop;
       • Aanwezigheid en werking van de tankontluchting >3 meter boven maaiveld;
       • Aanwezigheid van aanrijbeveiliging;
       • Is de aangebrachte coating/verflaag nog in goede staat;
       • Aanwezigheid van een testaansluiting;
       • Aanwezigheid van een brandblusser binnen een straal van 10 meter;
       • Aanwezigheid van tanktrap bij tank hoger dan 1,3 meter;
       • Indien de tank in een NSA ruimte staat is inhoud max. 3000 liter;
       • Ruimte ventilatie bij tankinhoud >3 m3.
       Installatiecomponenten BRL-K 903/08
       • Toegankelijkheid mangat 1 meter vrije hoogte;
       • Vulpunt op tank;
       • 5 liter vulpuntbakje aanwezig + KIWA Nr.;
       • Aanwezigheid overvulbeveiliging;
       • Vulpunt op afstand, 65 liter vulpuntbak + KIWA Nr.;
       • Kogelkraan geplaatst in vulleiding (tank hoger dan vulpunt);
       • Resopal tekstplaatje nabij vulpunt;
       • Tankontluchter op hoogste punt tank (min. 1,5”);
       • Uiteinde voorzien van vlamkerend rooster;
       • Ontluchtingsleiding naar buiten toegebracht;
       • Aanwezigheid van peilstok / peillint;
       • Aanwezigheid mechanische anti-hevelklep KIWA keur;
       • Aanwezigheid elektrische klep als anti-hevelklep;
       • Bypassleiding anti-hevelklep.
       1
       144

       Eenmalig na 3 jaar

       Koelwater vervangen
       Koelwater vervangen
       Het koelwater is voor een motor, na de smeerolie, de belangrijkste vloeistof. Immers alle warmte die de motor genereert moet netjes afgevoerd worden. Een tweede belangrijke functie van het koelwater is de motor van binnenuit beschermen tegen corrosie (roest). Het koelwater bestaat uit een mengel van water en glycol. Het koelvloeistof dient vervangen te worden, indien:
       • De vriestemperatuur van de vloeistof te hoog is;
       • De kooktemperatuur van de vloeistof te laat is;
       • De PH waarde niet meer in orde is.
       De werking van de glycol vermindert door de jaren heen, waardoor het noodzakelijk is voor noodstroommotoren om na circa 3 jaar het koelwater te verversen. Zonder het juiste koelmiddel bestaat de kans dat de motor van binnenuit beschadigd raakt, met verlaagde betrouwbaarheid tot gevolg. Tijdens de grote onderhoudsbeurt wordt het koelvloeistof getest. Indien nodig wordt specifieke koelvloeistof van de motorfabrikant gebruikt. Koelwater vervangen is inclusief afvoeren van de bestaande koelvloeistof. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
       • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
       • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
       • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
       • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
       1
       583
       Aangetaste/versleten brandstof- en koelwaterslangen vervangen
       1
       960
       Kleppen stellen
       Kleppen stellen
       Om op de juiste momenten de goede hoeveelheid lucht de cilinder in en uit te krijgen, is het belangrijk dat de klepspeling juist in ingesteld. Wanneer de klepspeling niet correct staat, loopt de motor minder goed en haalt deze niet meer het oorspronkelijke vermogen. Het verschilt enigszins per motorfabrikant, maar over het algemeen is het voorschrift dit na de eerste 30-50 draaiuren uit te voeren en vervolgens met groete interval draaiuren (ca 500-1000 uur)
       1
       450
       Meggeren generator
       Meggeren generator
       Om de binnenzijde (de windingen) van een generator te controleren op hun conditie, dient de isolatiewaarde gemeten te worden. Dit is in het bijzonder van belang wanneer het aggregaat staat opgesteld in een vochtige omgeving of een corrosieve omgeving (aantasting door bijvoorbeeld ammoniak).
       1
       206

       Service level agreements

       24 uur service reactietijd op locatie
       24 uur service reactietijd op locatie
       ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 24 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
       1
       718
       4 uur service reactietijd op locatie
       4 uur service reactietijd op locatie
       ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 4 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
       1
       2.000

       Overige opties

       Alarmlamp led
       Alarmlamp led
       Indien u hier nog niet over beschikt, adviseert ABATO u deze alarm signaleringslamp. Industrieel licht aan buitengevel van de aggregaatruimte of op aggregaat bestaande uit een stand-by en alarmlamp. De stand-by lamp wordt permanent gevoed met accuspanning en dient dus altijd te branden. Dit is dus tevens een controle op de aanwezigheid van accuspanning. De alarmlamp wordt volledig gemonteerd opgeleverd. alarmlamp led De rode lamp gaat branden als:
       1. Aggregaat niet aanspringt bij het maandelijks proefdraaien;
       2. Accuspanning gelijk aan of lager is dan 23.9 V;
       3. Aggregaat door brandstoftekort of via intern alarm gestopt is;
       4. Interne alarmering ontstaat tijdens stilstand;
       5. De modus “Auto” niet meer actief is;
       6. Een van de schakelaars niet in de goede stand staat voor automaatbedrijf;
       7. De noodstop (per ongeluk) is ingedrukt.
       LET OP: het is afhankelijk van uw aggregaat besturing, of alle bovenstaande alarmen / signaleringen mogelijk zijn. Deze door ABATO ontwikkelde functionaliteit geeft een zeer hoge bedrijfszekerheid bij stroomuitval.
       1
       304
       Oliemonster analyse
       Oliemonster analyse
       Bij een olie analyse wordt een monster olie uit uw machine genomen, waarna deze wordt geanalyseerd. Na een paar werkdagen, ontvangt u van ons de uitslag van de olie analyse. We voeren geregeld olieanalyses uit, omdat dit aan het licht brengt of er eventueel een overmatig slijtage van een component is. Er kan ook sprake zijn van verzuring, deeltjes of verdunning van brandstof door diesel. Regelmatig starten en de motor niet warm laten worden kan dit laatste veroorzaken. Zeker voor de grotere sets is het uitvoeren van olie analyse in elk geval aan te bevelen.
       1
       153
       Dieselmonster analyse
       1
       104
       Dieselcleaner t.b.v. interne tank
       Dieselcleaner t.b.v. interne tank
       De dieselcleaner wordt direct na de opvoer van de diesel uit de interne tank, maar vóór het brandstoffilter geplaatst. Optioneel kan ook worden gekozen voor een dieselcleaner op een externe tank, maar hiervoor dient een aparte offerte gemaakt te worden i.v.m. een pompsysteem wat benodigd is. Door het in toenemende mate vermengen van aardolie-diesel met biodiesel verslechteren de technische eigenschappen van de brandstof. Biodiesel trekt water aan (hygroscopisch) en er treedt sneller bacteriegroei in op. Deze bacteriën leven en floreren op de scheidingslijn van dieselolie en water op de bodem van de tank. De bacterie onttrekt zijn benodigde zuurstof aan het water en voedingsstoffen uit de dieselolie. Afgestorven bacteriën en het afval dat de bacteriën produceren bezinken op de bodem van de tank als residu, ofwel sludge. Dit residu bevat onder meer salpeterzuur, wat corrosie veroorzaakt in de tank en het brandstofsysteem. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de brandstof van steeds groter belang voor de moderne motoren. De verontreiniging kan in een mum van tijd ernstige motorschade veroorzaken door slecht werkende brandstofpompen en injectoren met als gevolg een verstoorde brandstofnevel. Een common-rail motor gebruikt deze nevel om zijn zuigers te koelen, de verstoorde brandstofnevel kan gaten in de zuigers of zelfs gescheurde zuigers veroorzaken! De bacteriën vormen groepen (bacteriekoloniën) die als slijmerige draden of strengen zichtbaar zijn en die de oorzaak van veel ellende kunnen zijn. De bacteriën verstoppen binnen korte tijd de brandstoffilters en gaan deels door het brandstoffilter heen. Als zo’n bacteriegroep (streng) de brandstofinjector bereikt, zal deze slecht of niet meer functioneren. Dit heeft direct motorschade en productieverlies tot gevolg. Volgens scheepvaartverzekeraar Lloyds veroorzaakt slechte, verontreinigde brandstof zelfs 90% van alle storingen en schades aan motoren! Er is dus veel te winnen bij goede filtratie/afscheiding. Voordelen en eigenschappen van dieselcleaner:
       • Testen laten zien dat wel 99,9997% van het vrije water uit de brandstof gehaald wordt;
       • Vangt alle bacteriestrengen op en verzamelt die onderin de separator;
       • Verwijdert vervuilende deeltjes tot een grootte van 75 μm (micron);
       • Geen bewegende delen;
       • Eenmaal gemonteerd gaat de separator een (motor)leven lang mee (u krijgt 5 jaar garantie!);
       • Geen inzetfilters die vervangen moeten worden;
       • Haalt tevens zand en roestdelen uit de brandstof en beschermt ook daardoor de motor.
       dieselcleaner Het benodigde onderhoud blijft beperkt tot het periodiek aftappen van het separatorhuis, om zo de ‘sludge’ (= bacteriestrengen en andere verontreiniging) te verwijderen. Uit vele praktijksituaties is gebleken dat het voldoende is om dit bij iedere service-interval te doen. Het systeem bewijst in deze vorm in de USA al ruim 12 jaar zijn goede werking. Onder meer de Amerikaanse kustwacht en militaire voertuigen gebruiken deze separator met bijzonder goede resultaten. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
       • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
       • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
       • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van Tilburg bevindt;
       • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
       1
       1.327
       Complete dieseltank reiniging; interne tank
       1
       577
       Vervangende noodstroom tijdens werkzaamheden
       1
       op aanvraag

       Andere service

       SCIOS Scope 4 eerste bijzondere inspectie
       1
       748
       SCIOS Scope 7C eerste bijzondere inspectie
       1
       355
       Live-test
       reguliere werktijden
       1
       634
       Live-test
       weekend/nacht
       1
       1.261
       Onbelaste test
       op locatie tot 250 km, 11 x per jaar
       1
       3.137

       Extra opties

       Kosten van uw onderhoudsplan

       Totaal
       ex. BTW
       € 0

        Verstuur deze configuratie
        U kunt niet direct bestellen via onze website. Vaak is persoonlijk contact over de configuratie van uw aggregaat nog nodig. Daarom kunt u geheel vrijblijvend deze configuratie naar uzelf mailen, waarop wij vervolgens contact met u op zullen nemen.

        Specificaties

        Vemogen kVA: 1001 t/m 1200

        Jaarlijks Aanbevolen

        Grote onderhoudsbeurt
        Grote onderhoudsbeurt
        De volgende werkzaamheden, controles, metingen en vervangingen worden tijdens de jaarlijkse grote onderhoudsbeurt uitgevoerd:
        • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
        • Uitlezen historie van de aggregaat besturing;
        • Controle software update t.b.v. besturing benodigd;
        • Oliepeil controleren;
        • Controle spanning en frequentie bij proefstart onbelast. (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
        • Controle spanning, frequentie en vermogen bij proefstart belast (alleen in overleg) (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
        • Controle opstelling in ruimte m.b.t. afvoer uitlaatgassen en voldoende toevoer en afvoer lucht;
        • Controleren op werking uitgaande relais;
        • Accu’s, accupolen en bedrading controleren, accu’s elektronisch en onder last meten;
        • Controle accu laadinrichting op juiste werking, laadstroomverdeling en eventueel opnieuw afstellen;
        • Olie- en brandstoffilters controleren en vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
        • Luchtfilter controleren en schoonmaken of vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
        • Inspectie startmotor, alternator en air heater;
        • Slangen en slangverbindingen controleren op lekkage en verharding;
        • Controleren koelvloeistof op niveau en vorstbescherming;
        • Koelwaterverwarming controleren op werking;
        • Carterventilatie controleren;
        • Riemspanning en -conditie controleren en vervangen indien nodig;
        • Testen end to end alarmeringen;
        • Zekeringen van de schakel-unit Controleren;
        • Dieseltank optische inspectie op conditie en lekkages;
        • Tankmeter controleren;
        • Opvoerpomp controleren en zeef reinigen;
        • Uitwendige bouten en moeren zo nodig aanhalen;
        • Uitlaatgassenleiding controleren op beschadigingen en eventuele lekkages;
        • Controle op aanwezigheid reserve zekeringen;
        • Voorzien van logboek registratie op locatie;
        • Uitleg over de werking aan aanwezig personeel;
        • Na afronding aggregaat terugzetten in ‘auto’;
        • Digitale rapportage en indien gewenst verwerking in softwaresysteem;
        • Bij geconstateerde bijzonderheden, extra contactmoment met klant, en advies / aanbieding t.b.v. oplossing.
        Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
        • Reiskosten en reisuren
        • Arbeidskosten
        • Vervangingsonderdelen: olie- en brandstoffilters, prefilters en olie
        • Rapportage
        Andere dan bovengenoemde te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
        • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
        • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
        • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld;
        • Vervangingsonderdelen voor de machine nog algemeen beschikbaar en verkrijgbaar zijn.
        1
        1.881
        Kleine onderhoudsbeurt
        Kleine onderhoudsbeurt
        De volgende werkzaamheden, controles en metingen worden tijdens de jaarlijkse kleine onderhoudsbeurt uitgevoerd: Proefdraaien onbelast of naar keuze opdrachtgever belast
        • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
        • Controleren olie en koelvloeistof en bijvullen indien nodig;
        • Controleren op werking uitgaande relais;
        • Uitlezen (alarm)historie aggregaat besturing;
        • Rapportage.
        Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
        • Reiskosten en reisuren;
        • Arbeidskosten;
        • Rapportage.
        Materialen en vervangingsonderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
        • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
        • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
        • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
        1
        389
        Belaste test tegen loadbank
        Belaste test tegen loadbank
        Naast het uitvoeren van onderhoud volgens richtlijnen fabrikant, is goed testen de basis voor betrouwbaarheid. We adviseren om de aggregaten te testen op 100% belasting, oftewel het prime vermogen. Testen onder volle belasting brengt aan het licht of de brandstofvoorziening en de koeling afdoende is. Zeker bij stroomuitval in combinatie met warm weer kunnen koelingsproblemen zorgen voor een stoppend aggregaat. Tijdens de loadbanktest wordt het volgende uitgevoerd:
         • Het aggregaat wordt 1 uur tegen de loadbank worden getest;
         • Er wordt een stepload test van 50% first step load uitgevoerd;
         • Het aggregaat wordt getest tegen een belasting van 100%;
         • Rapportage n.a.v. de loadbanktest.
        bus aanhanger ABATO werkt met moderne loadbanks met geïntegreerde software en waarbij voltage dips en frequentie dips automatisch worden geregistreerd. Hiervan wordt een digitaal rapport gegenereerd, waaruit blijkt of het aggregaat aan de ISO 8528 G2-classificatie voldoet. Hieronder vindt u een onderdeel van de rapportage van de loadbanktest met automatisch gegenereerde grafieken. belaste test aggregaat
        1
        1.651
        Controle dieseltank (intern of extern)
        Controle dieseltank (intern of extern)
        De volgende controles worden uitgevoerd m.b.t. de dieseltank: Opslagtank
        • Controleren of de tank niet verplaatst is;
        • Tank controleren op afschot;
        • Tank controleren op schade;
        • Visuele controle op uitwendige lekkage;
        • Aanwezigheid en werking van vul- en peildop;
        • Aanwezigheid en werking van de tankontluchting >3 meter boven maaiveld;
        • Aanwezigheid van aanrijbeveiliging;
        • Is de aangebrachte coating/verflaag nog in goede staat;
        • Aanwezigheid van een testaansluiting;
        • Aanwezigheid van een brandblusser binnen een straal van 10 meter;
        • Aanwezigheid van tanktrap bij tank hoger dan 1,3 meter;
        • Indien de tank in een NSA ruimte staat is inhoud max. 3000 liter;
        • Ruimte ventilatie bij tankinhoud >3 m3.
        Installatiecomponenten BRL-K 903/08
        • Toegankelijkheid mangat 1 meter vrije hoogte;
        • Vulpunt op tank;
        • 5 liter vulpuntbakje aanwezig + KIWA Nr.;
        • Aanwezigheid overvulbeveiliging;
        • Vulpunt op afstand, 65 liter vulpuntbak + KIWA Nr.;
        • Kogelkraan geplaatst in vulleiding (tank hoger dan vulpunt);
        • Resopal tekstplaatje nabij vulpunt;
        • Tankontluchter op hoogste punt tank (min. 1,5”);
        • Uiteinde voorzien van vlamkerend rooster;
        • Ontluchtingsleiding naar buiten toegebracht;
        • Aanwezigheid van peilstok / peillint;
        • Aanwezigheid mechanische anti-hevelklep KIWA keur;
        • Aanwezigheid elektrische klep als anti-hevelklep;
        • Bypassleiding anti-hevelklep.
        1
        144

        Eenmalig na 3 jaar

        Koelwater vervangen
        Koelwater vervangen
        Het koelwater is voor een motor, na de smeerolie, de belangrijkste vloeistof. Immers alle warmte die de motor genereert moet netjes afgevoerd worden. Een tweede belangrijke functie van het koelwater is de motor van binnenuit beschermen tegen corrosie (roest). Het koelwater bestaat uit een mengel van water en glycol. Het koelvloeistof dient vervangen te worden, indien:
        • De vriestemperatuur van de vloeistof te hoog is;
        • De kooktemperatuur van de vloeistof te laat is;
        • De PH waarde niet meer in orde is.
        De werking van de glycol vermindert door de jaren heen, waardoor het noodzakelijk is voor noodstroommotoren om na circa 3 jaar het koelwater te verversen. Zonder het juiste koelmiddel bestaat de kans dat de motor van binnenuit beschadigd raakt, met verlaagde betrouwbaarheid tot gevolg. Tijdens de grote onderhoudsbeurt wordt het koelvloeistof getest. Indien nodig wordt specifieke koelvloeistof van de motorfabrikant gebruikt. Koelwater vervangen is inclusief afvoeren van de bestaande koelvloeistof. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
        • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
        • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
        • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
        • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
        1
        733
        Aangetaste/versleten brandstof- en koelwaterslangen vervangen
        1
        1.174
        Kleppen stellen
        Kleppen stellen
        Om op de juiste momenten de goede hoeveelheid lucht de cilinder in en uit te krijgen, is het belangrijk dat de klepspeling juist in ingesteld. Wanneer de klepspeling niet correct staat, loopt de motor minder goed en haalt deze niet meer het oorspronkelijke vermogen. Het verschilt enigszins per motorfabrikant, maar over het algemeen is het voorschrift dit na de eerste 30-50 draaiuren uit te voeren en vervolgens met groete interval draaiuren (ca 500-1000 uur)
        1
        521
        Meggeren generator
        Meggeren generator
        Om de binnenzijde (de windingen) van een generator te controleren op hun conditie, dient de isolatiewaarde gemeten te worden. Dit is in het bijzonder van belang wanneer het aggregaat staat opgesteld in een vochtige omgeving of een corrosieve omgeving (aantasting door bijvoorbeeld ammoniak).
        1
        206

        Service level agreements

        24 uur service reactietijd op locatie
        24 uur service reactietijd op locatie
        ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 24 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
        1
        718
        4 uur service reactietijd op locatie
        4 uur service reactietijd op locatie
        ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 4 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
        1
        2.000

        Overige opties

        Alarmlamp led
        Alarmlamp led
        Indien u hier nog niet over beschikt, adviseert ABATO u deze alarm signaleringslamp. Industrieel licht aan buitengevel van de aggregaatruimte of op aggregaat bestaande uit een stand-by en alarmlamp. De stand-by lamp wordt permanent gevoed met accuspanning en dient dus altijd te branden. Dit is dus tevens een controle op de aanwezigheid van accuspanning. De alarmlamp wordt volledig gemonteerd opgeleverd. alarmlamp led De rode lamp gaat branden als:
        1. Aggregaat niet aanspringt bij het maandelijks proefdraaien;
        2. Accuspanning gelijk aan of lager is dan 23.9 V;
        3. Aggregaat door brandstoftekort of via intern alarm gestopt is;
        4. Interne alarmering ontstaat tijdens stilstand;
        5. De modus “Auto” niet meer actief is;
        6. Een van de schakelaars niet in de goede stand staat voor automaatbedrijf;
        7. De noodstop (per ongeluk) is ingedrukt.
        LET OP: het is afhankelijk van uw aggregaat besturing, of alle bovenstaande alarmen / signaleringen mogelijk zijn. Deze door ABATO ontwikkelde functionaliteit geeft een zeer hoge bedrijfszekerheid bij stroomuitval.
        1
        304
        Oliemonster analyse
        Oliemonster analyse
        Bij een olie analyse wordt een monster olie uit uw machine genomen, waarna deze wordt geanalyseerd. Na een paar werkdagen, ontvangt u van ons de uitslag van de olie analyse. We voeren geregeld olieanalyses uit, omdat dit aan het licht brengt of er eventueel een overmatig slijtage van een component is. Er kan ook sprake zijn van verzuring, deeltjes of verdunning van brandstof door diesel. Regelmatig starten en de motor niet warm laten worden kan dit laatste veroorzaken. Zeker voor de grotere sets is het uitvoeren van olie analyse in elk geval aan te bevelen.
        1
        153
        Dieselmonster analyse
        1
        104
        Dieselcleaner t.b.v. interne tank
        Dieselcleaner t.b.v. interne tank
        De dieselcleaner wordt direct na de opvoer van de diesel uit de interne tank, maar vóór het brandstoffilter geplaatst. Optioneel kan ook worden gekozen voor een dieselcleaner op een externe tank, maar hiervoor dient een aparte offerte gemaakt te worden i.v.m. een pompsysteem wat benodigd is. Door het in toenemende mate vermengen van aardolie-diesel met biodiesel verslechteren de technische eigenschappen van de brandstof. Biodiesel trekt water aan (hygroscopisch) en er treedt sneller bacteriegroei in op. Deze bacteriën leven en floreren op de scheidingslijn van dieselolie en water op de bodem van de tank. De bacterie onttrekt zijn benodigde zuurstof aan het water en voedingsstoffen uit de dieselolie. Afgestorven bacteriën en het afval dat de bacteriën produceren bezinken op de bodem van de tank als residu, ofwel sludge. Dit residu bevat onder meer salpeterzuur, wat corrosie veroorzaakt in de tank en het brandstofsysteem. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de brandstof van steeds groter belang voor de moderne motoren. De verontreiniging kan in een mum van tijd ernstige motorschade veroorzaken door slecht werkende brandstofpompen en injectoren met als gevolg een verstoorde brandstofnevel. Een common-rail motor gebruikt deze nevel om zijn zuigers te koelen, de verstoorde brandstofnevel kan gaten in de zuigers of zelfs gescheurde zuigers veroorzaken! De bacteriën vormen groepen (bacteriekoloniën) die als slijmerige draden of strengen zichtbaar zijn en die de oorzaak van veel ellende kunnen zijn. De bacteriën verstoppen binnen korte tijd de brandstoffilters en gaan deels door het brandstoffilter heen. Als zo’n bacteriegroep (streng) de brandstofinjector bereikt, zal deze slecht of niet meer functioneren. Dit heeft direct motorschade en productieverlies tot gevolg. Volgens scheepvaartverzekeraar Lloyds veroorzaakt slechte, verontreinigde brandstof zelfs 90% van alle storingen en schades aan motoren! Er is dus veel te winnen bij goede filtratie/afscheiding. Voordelen en eigenschappen van dieselcleaner:
        • Testen laten zien dat wel 99,9997% van het vrije water uit de brandstof gehaald wordt;
        • Vangt alle bacteriestrengen op en verzamelt die onderin de separator;
        • Verwijdert vervuilende deeltjes tot een grootte van 75 μm (micron);
        • Geen bewegende delen;
        • Eenmaal gemonteerd gaat de separator een (motor)leven lang mee (u krijgt 5 jaar garantie!);
        • Geen inzetfilters die vervangen moeten worden;
        • Haalt tevens zand en roestdelen uit de brandstof en beschermt ook daardoor de motor.
        dieselcleaner Het benodigde onderhoud blijft beperkt tot het periodiek aftappen van het separatorhuis, om zo de ‘sludge’ (= bacteriestrengen en andere verontreiniging) te verwijderen. Uit vele praktijksituaties is gebleken dat het voldoende is om dit bij iedere service-interval te doen. Het systeem bewijst in deze vorm in de USA al ruim 12 jaar zijn goede werking. Onder meer de Amerikaanse kustwacht en militaire voertuigen gebruiken deze separator met bijzonder goede resultaten. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
        • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
        • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
        • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van Tilburg bevindt;
        • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
        1
        1.327
        Complete dieseltank reiniging; interne tank
        1
        577
        Vervangende noodstroom tijdens werkzaamheden
        1
        op aanvraag

        Andere service

        SCIOS Scope 4 eerste bijzondere inspectie
        1
        748
        SCIOS Scope 7C eerste bijzondere inspectie
        1
        355
        Live-test
        reguliere werktijden
        1
        634
        Live-test
        weekend/nacht
        1
        1.261
        Onbelaste test
        op locatie tot 250 km, 11 x per jaar
        1
        3.137

        Extra opties

        Kosten van uw onderhoudsplan

        Totaal
        ex. BTW
        € 0

         Verstuur deze configuratie
         U kunt niet direct bestellen via onze website. Vaak is persoonlijk contact over de configuratie van uw aggregaat nog nodig. Daarom kunt u geheel vrijblijvend deze configuratie naar uzelf mailen, waarop wij vervolgens contact met u op zullen nemen.

         Specificaties

         Vemogen kVA: 1201 t/m 1500

         Jaarlijks Aanbevolen

         Grote onderhoudsbeurt
         Grote onderhoudsbeurt
         De volgende werkzaamheden, controles, metingen en vervangingen worden tijdens de jaarlijkse grote onderhoudsbeurt uitgevoerd:
         • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
         • Uitlezen historie van de aggregaat besturing;
         • Controle software update t.b.v. besturing benodigd;
         • Oliepeil controleren;
         • Controle spanning en frequentie bij proefstart onbelast. (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
         • Controle spanning, frequentie en vermogen bij proefstart belast (alleen in overleg) (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
         • Controle opstelling in ruimte m.b.t. afvoer uitlaatgassen en voldoende toevoer en afvoer lucht;
         • Controleren op werking uitgaande relais;
         • Accu’s, accupolen en bedrading controleren, accu’s elektronisch en onder last meten;
         • Controle accu laadinrichting op juiste werking, laadstroomverdeling en eventueel opnieuw afstellen;
         • Olie- en brandstoffilters controleren en vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
         • Luchtfilter controleren en schoonmaken of vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
         • Inspectie startmotor, alternator en air heater;
         • Slangen en slangverbindingen controleren op lekkage en verharding;
         • Controleren koelvloeistof op niveau en vorstbescherming;
         • Koelwaterverwarming controleren op werking;
         • Carterventilatie controleren;
         • Riemspanning en -conditie controleren en vervangen indien nodig;
         • Testen end to end alarmeringen;
         • Zekeringen van de schakel-unit Controleren;
         • Dieseltank optische inspectie op conditie en lekkages;
         • Tankmeter controleren;
         • Opvoerpomp controleren en zeef reinigen;
         • Uitwendige bouten en moeren zo nodig aanhalen;
         • Uitlaatgassenleiding controleren op beschadigingen en eventuele lekkages;
         • Controle op aanwezigheid reserve zekeringen;
         • Voorzien van logboek registratie op locatie;
         • Uitleg over de werking aan aanwezig personeel;
         • Na afronding aggregaat terugzetten in ‘auto’;
         • Digitale rapportage en indien gewenst verwerking in softwaresysteem;
         • Bij geconstateerde bijzonderheden, extra contactmoment met klant, en advies / aanbieding t.b.v. oplossing.
         Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
         • Reiskosten en reisuren
         • Arbeidskosten
         • Vervangingsonderdelen: olie- en brandstoffilters, prefilters en olie
         • Rapportage
         Andere dan bovengenoemde te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
         • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
         • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
         • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld;
         • Vervangingsonderdelen voor de machine nog algemeen beschikbaar en verkrijgbaar zijn.
         1
         2.294
         Kleine onderhoudsbeurt
         Kleine onderhoudsbeurt
         De volgende werkzaamheden, controles en metingen worden tijdens de jaarlijkse kleine onderhoudsbeurt uitgevoerd: Proefdraaien onbelast of naar keuze opdrachtgever belast
         • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
         • Controleren olie en koelvloeistof en bijvullen indien nodig;
         • Controleren op werking uitgaande relais;
         • Uitlezen (alarm)historie aggregaat besturing;
         • Rapportage.
         Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
         • Reiskosten en reisuren;
         • Arbeidskosten;
         • Rapportage.
         Materialen en vervangingsonderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
         • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
         • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
         • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
         1
         389
         Belaste test tegen loadbank
         Belaste test tegen loadbank
         Naast het uitvoeren van onderhoud volgens richtlijnen fabrikant, is goed testen de basis voor betrouwbaarheid. We adviseren om de aggregaten te testen op 100% belasting, oftewel het prime vermogen. Testen onder volle belasting brengt aan het licht of de brandstofvoorziening en de koeling afdoende is. Zeker bij stroomuitval in combinatie met warm weer kunnen koelingsproblemen zorgen voor een stoppend aggregaat. Tijdens de loadbanktest wordt het volgende uitgevoerd:
          • Het aggregaat wordt 1 uur tegen de loadbank worden getest;
          • Er wordt een stepload test van 50% first step load uitgevoerd;
          • Het aggregaat wordt getest tegen een belasting van 100%;
          • Rapportage n.a.v. de loadbanktest.
         bus aanhanger ABATO werkt met moderne loadbanks met geïntegreerde software en waarbij voltage dips en frequentie dips automatisch worden geregistreerd. Hiervan wordt een digitaal rapport gegenereerd, waaruit blijkt of het aggregaat aan de ISO 8528 G2-classificatie voldoet. Hieronder vindt u een onderdeel van de rapportage van de loadbanktest met automatisch gegenereerde grafieken. belaste test aggregaat
         1
         2.195
         Controle dieseltank (intern of extern)
         Controle dieseltank (intern of extern)
         De volgende controles worden uitgevoerd m.b.t. de dieseltank: Opslagtank
         • Controleren of de tank niet verplaatst is;
         • Tank controleren op afschot;
         • Tank controleren op schade;
         • Visuele controle op uitwendige lekkage;
         • Aanwezigheid en werking van vul- en peildop;
         • Aanwezigheid en werking van de tankontluchting >3 meter boven maaiveld;
         • Aanwezigheid van aanrijbeveiliging;
         • Is de aangebrachte coating/verflaag nog in goede staat;
         • Aanwezigheid van een testaansluiting;
         • Aanwezigheid van een brandblusser binnen een straal van 10 meter;
         • Aanwezigheid van tanktrap bij tank hoger dan 1,3 meter;
         • Indien de tank in een NSA ruimte staat is inhoud max. 3000 liter;
         • Ruimte ventilatie bij tankinhoud >3 m3.
         Installatiecomponenten BRL-K 903/08
         • Toegankelijkheid mangat 1 meter vrije hoogte;
         • Vulpunt op tank;
         • 5 liter vulpuntbakje aanwezig + KIWA Nr.;
         • Aanwezigheid overvulbeveiliging;
         • Vulpunt op afstand, 65 liter vulpuntbak + KIWA Nr.;
         • Kogelkraan geplaatst in vulleiding (tank hoger dan vulpunt);
         • Resopal tekstplaatje nabij vulpunt;
         • Tankontluchter op hoogste punt tank (min. 1,5”);
         • Uiteinde voorzien van vlamkerend rooster;
         • Ontluchtingsleiding naar buiten toegebracht;
         • Aanwezigheid van peilstok / peillint;
         • Aanwezigheid mechanische anti-hevelklep KIWA keur;
         • Aanwezigheid elektrische klep als anti-hevelklep;
         • Bypassleiding anti-hevelklep.
         1
         144

         Eenmalig na 3 jaar

         Koelwater vervangen
         Koelwater vervangen
         Het koelwater is voor een motor, na de smeerolie, de belangrijkste vloeistof. Immers alle warmte die de motor genereert moet netjes afgevoerd worden. Een tweede belangrijke functie van het koelwater is de motor van binnenuit beschermen tegen corrosie (roest). Het koelwater bestaat uit een mengel van water en glycol. Het koelvloeistof dient vervangen te worden, indien:
         • De vriestemperatuur van de vloeistof te hoog is;
         • De kooktemperatuur van de vloeistof te laat is;
         • De PH waarde niet meer in orde is.
         De werking van de glycol vermindert door de jaren heen, waardoor het noodzakelijk is voor noodstroommotoren om na circa 3 jaar het koelwater te verversen. Zonder het juiste koelmiddel bestaat de kans dat de motor van binnenuit beschadigd raakt, met verlaagde betrouwbaarheid tot gevolg. Tijdens de grote onderhoudsbeurt wordt het koelvloeistof getest. Indien nodig wordt specifieke koelvloeistof van de motorfabrikant gebruikt. Koelwater vervangen is inclusief afvoeren van de bestaande koelvloeistof. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
         • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
         • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
         • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
         • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
         1
         944
         Aangetaste/versleten brandstof- en koelwaterslangen vervangen
         1
         1.653
         Kleppen stellen
         Kleppen stellen
         Om op de juiste momenten de goede hoeveelheid lucht de cilinder in en uit te krijgen, is het belangrijk dat de klepspeling juist in ingesteld. Wanneer de klepspeling niet correct staat, loopt de motor minder goed en haalt deze niet meer het oorspronkelijke vermogen. Het verschilt enigszins per motorfabrikant, maar over het algemeen is het voorschrift dit na de eerste 30-50 draaiuren uit te voeren en vervolgens met groete interval draaiuren (ca 500-1000 uur)
         1
         636
         Meggeren generator
         Meggeren generator
         Om de binnenzijde (de windingen) van een generator te controleren op hun conditie, dient de isolatiewaarde gemeten te worden. Dit is in het bijzonder van belang wanneer het aggregaat staat opgesteld in een vochtige omgeving of een corrosieve omgeving (aantasting door bijvoorbeeld ammoniak).
         1
         246

         Service level agreements

         24 uur service reactietijd op locatie
         24 uur service reactietijd op locatie
         ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 24 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
         1
         718
         4 uur service reactietijd op locatie
         4 uur service reactietijd op locatie
         ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 4 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
         1
         2.000

         Overige opties

         Alarmlamp led
         Alarmlamp led
         Indien u hier nog niet over beschikt, adviseert ABATO u deze alarm signaleringslamp. Industrieel licht aan buitengevel van de aggregaatruimte of op aggregaat bestaande uit een stand-by en alarmlamp. De stand-by lamp wordt permanent gevoed met accuspanning en dient dus altijd te branden. Dit is dus tevens een controle op de aanwezigheid van accuspanning. De alarmlamp wordt volledig gemonteerd opgeleverd. alarmlamp led De rode lamp gaat branden als:
         1. Aggregaat niet aanspringt bij het maandelijks proefdraaien;
         2. Accuspanning gelijk aan of lager is dan 23.9 V;
         3. Aggregaat door brandstoftekort of via intern alarm gestopt is;
         4. Interne alarmering ontstaat tijdens stilstand;
         5. De modus “Auto” niet meer actief is;
         6. Een van de schakelaars niet in de goede stand staat voor automaatbedrijf;
         7. De noodstop (per ongeluk) is ingedrukt.
         LET OP: het is afhankelijk van uw aggregaat besturing, of alle bovenstaande alarmen / signaleringen mogelijk zijn. Deze door ABATO ontwikkelde functionaliteit geeft een zeer hoge bedrijfszekerheid bij stroomuitval.
         1
         304
         Oliemonster analyse
         Oliemonster analyse
         Bij een olie analyse wordt een monster olie uit uw machine genomen, waarna deze wordt geanalyseerd. Na een paar werkdagen, ontvangt u van ons de uitslag van de olie analyse. We voeren geregeld olieanalyses uit, omdat dit aan het licht brengt of er eventueel een overmatig slijtage van een component is. Er kan ook sprake zijn van verzuring, deeltjes of verdunning van brandstof door diesel. Regelmatig starten en de motor niet warm laten worden kan dit laatste veroorzaken. Zeker voor de grotere sets is het uitvoeren van olie analyse in elk geval aan te bevelen.
         1
         153
         Dieselmonster analyse
         1
         104
         Dieselcleaner t.b.v. interne tank
         Dieselcleaner t.b.v. interne tank
         De dieselcleaner wordt direct na de opvoer van de diesel uit de interne tank, maar vóór het brandstoffilter geplaatst. Optioneel kan ook worden gekozen voor een dieselcleaner op een externe tank, maar hiervoor dient een aparte offerte gemaakt te worden i.v.m. een pompsysteem wat benodigd is. Door het in toenemende mate vermengen van aardolie-diesel met biodiesel verslechteren de technische eigenschappen van de brandstof. Biodiesel trekt water aan (hygroscopisch) en er treedt sneller bacteriegroei in op. Deze bacteriën leven en floreren op de scheidingslijn van dieselolie en water op de bodem van de tank. De bacterie onttrekt zijn benodigde zuurstof aan het water en voedingsstoffen uit de dieselolie. Afgestorven bacteriën en het afval dat de bacteriën produceren bezinken op de bodem van de tank als residu, ofwel sludge. Dit residu bevat onder meer salpeterzuur, wat corrosie veroorzaakt in de tank en het brandstofsysteem. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de brandstof van steeds groter belang voor de moderne motoren. De verontreiniging kan in een mum van tijd ernstige motorschade veroorzaken door slecht werkende brandstofpompen en injectoren met als gevolg een verstoorde brandstofnevel. Een common-rail motor gebruikt deze nevel om zijn zuigers te koelen, de verstoorde brandstofnevel kan gaten in de zuigers of zelfs gescheurde zuigers veroorzaken! De bacteriën vormen groepen (bacteriekoloniën) die als slijmerige draden of strengen zichtbaar zijn en die de oorzaak van veel ellende kunnen zijn. De bacteriën verstoppen binnen korte tijd de brandstoffilters en gaan deels door het brandstoffilter heen. Als zo’n bacteriegroep (streng) de brandstofinjector bereikt, zal deze slecht of niet meer functioneren. Dit heeft direct motorschade en productieverlies tot gevolg. Volgens scheepvaartverzekeraar Lloyds veroorzaakt slechte, verontreinigde brandstof zelfs 90% van alle storingen en schades aan motoren! Er is dus veel te winnen bij goede filtratie/afscheiding. Voordelen en eigenschappen van dieselcleaner:
         • Testen laten zien dat wel 99,9997% van het vrije water uit de brandstof gehaald wordt;
         • Vangt alle bacteriestrengen op en verzamelt die onderin de separator;
         • Verwijdert vervuilende deeltjes tot een grootte van 75 μm (micron);
         • Geen bewegende delen;
         • Eenmaal gemonteerd gaat de separator een (motor)leven lang mee (u krijgt 5 jaar garantie!);
         • Geen inzetfilters die vervangen moeten worden;
         • Haalt tevens zand en roestdelen uit de brandstof en beschermt ook daardoor de motor.
         dieselcleaner Het benodigde onderhoud blijft beperkt tot het periodiek aftappen van het separatorhuis, om zo de ‘sludge’ (= bacteriestrengen en andere verontreiniging) te verwijderen. Uit vele praktijksituaties is gebleken dat het voldoende is om dit bij iedere service-interval te doen. Het systeem bewijst in deze vorm in de USA al ruim 12 jaar zijn goede werking. Onder meer de Amerikaanse kustwacht en militaire voertuigen gebruiken deze separator met bijzonder goede resultaten. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
         • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
         • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
         • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van Tilburg bevindt;
         • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
         1
         1.327
         Complete dieseltank reiniging; interne tank
         1
         577
         Vervangende noodstroom tijdens werkzaamheden
         1
         op aanvraag

         Andere service

         SCIOS Scope 4 eerste bijzondere inspectie
         1
         748
         SCIOS Scope 7C eerste bijzondere inspectie
         1
         355
         Live-test
         reguliere werktijden
         1
         795
         Live-test
         weekend/nacht
         1
         1.581
         Onbelaste test
         op locatie tot 250 km, 11 x per jaar
         1
         3.137

         Extra opties

         Kosten van uw onderhoudsplan

         Totaal
         ex. BTW
         € 0

          Verstuur deze configuratie
          U kunt niet direct bestellen via onze website. Vaak is persoonlijk contact over de configuratie van uw aggregaat nog nodig. Daarom kunt u geheel vrijblijvend deze configuratie naar uzelf mailen, waarop wij vervolgens contact met u op zullen nemen.

          Specificaties

          Vemogen kVA: 1501 t/m 1700

          Jaarlijks Aanbevolen

          Grote onderhoudsbeurt
          Grote onderhoudsbeurt
          De volgende werkzaamheden, controles, metingen en vervangingen worden tijdens de jaarlijkse grote onderhoudsbeurt uitgevoerd:
          • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
          • Uitlezen historie van de aggregaat besturing;
          • Controle software update t.b.v. besturing benodigd;
          • Oliepeil controleren;
          • Controle spanning en frequentie bij proefstart onbelast. (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
          • Controle spanning, frequentie en vermogen bij proefstart belast (alleen in overleg) (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
          • Controle opstelling in ruimte m.b.t. afvoer uitlaatgassen en voldoende toevoer en afvoer lucht;
          • Controleren op werking uitgaande relais;
          • Accu’s, accupolen en bedrading controleren, accu’s elektronisch en onder last meten;
          • Controle accu laadinrichting op juiste werking, laadstroomverdeling en eventueel opnieuw afstellen;
          • Olie- en brandstoffilters controleren en vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
          • Luchtfilter controleren en schoonmaken of vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
          • Inspectie startmotor, alternator en air heater;
          • Slangen en slangverbindingen controleren op lekkage en verharding;
          • Controleren koelvloeistof op niveau en vorstbescherming;
          • Koelwaterverwarming controleren op werking;
          • Carterventilatie controleren;
          • Riemspanning en -conditie controleren en vervangen indien nodig;
          • Testen end to end alarmeringen;
          • Zekeringen van de schakel-unit Controleren;
          • Dieseltank optische inspectie op conditie en lekkages;
          • Tankmeter controleren;
          • Opvoerpomp controleren en zeef reinigen;
          • Uitwendige bouten en moeren zo nodig aanhalen;
          • Uitlaatgassenleiding controleren op beschadigingen en eventuele lekkages;
          • Controle op aanwezigheid reserve zekeringen;
          • Voorzien van logboek registratie op locatie;
          • Uitleg over de werking aan aanwezig personeel;
          • Na afronding aggregaat terugzetten in ‘auto’;
          • Digitale rapportage en indien gewenst verwerking in softwaresysteem;
          • Bij geconstateerde bijzonderheden, extra contactmoment met klant, en advies / aanbieding t.b.v. oplossing.
          Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
          • Reiskosten en reisuren
          • Arbeidskosten
          • Vervangingsonderdelen: olie- en brandstoffilters, prefilters en olie
          • Rapportage
          Andere dan bovengenoemde te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
          • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
          • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
          • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld;
          • Vervangingsonderdelen voor de machine nog algemeen beschikbaar en verkrijgbaar zijn.
          1
          2.610
          Kleine onderhoudsbeurt
          Kleine onderhoudsbeurt
          De volgende werkzaamheden, controles en metingen worden tijdens de jaarlijkse kleine onderhoudsbeurt uitgevoerd: Proefdraaien onbelast of naar keuze opdrachtgever belast
          • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
          • Controleren olie en koelvloeistof en bijvullen indien nodig;
          • Controleren op werking uitgaande relais;
          • Uitlezen (alarm)historie aggregaat besturing;
          • Rapportage.
          Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
          • Reiskosten en reisuren;
          • Arbeidskosten;
          • Rapportage.
          Materialen en vervangingsonderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
          • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
          • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
          • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
          1
          389
          Belaste test tegen loadbank
          Belaste test tegen loadbank
          Naast het uitvoeren van onderhoud volgens richtlijnen fabrikant, is goed testen de basis voor betrouwbaarheid. We adviseren om de aggregaten te testen op 100% belasting, oftewel het prime vermogen. Testen onder volle belasting brengt aan het licht of de brandstofvoorziening en de koeling afdoende is. Zeker bij stroomuitval in combinatie met warm weer kunnen koelingsproblemen zorgen voor een stoppend aggregaat. Tijdens de loadbanktest wordt het volgende uitgevoerd:
           • Het aggregaat wordt 1 uur tegen de loadbank worden getest;
           • Er wordt een stepload test van 50% first step load uitgevoerd;
           • Het aggregaat wordt getest tegen een belasting van 100%;
           • Rapportage n.a.v. de loadbanktest.
          bus aanhanger ABATO werkt met moderne loadbanks met geïntegreerde software en waarbij voltage dips en frequentie dips automatisch worden geregistreerd. Hiervan wordt een digitaal rapport gegenereerd, waaruit blijkt of het aggregaat aan de ISO 8528 G2-classificatie voldoet. Hieronder vindt u een onderdeel van de rapportage van de loadbanktest met automatisch gegenereerde grafieken. belaste test aggregaat
          1
          2.195
          Controle dieseltank (intern of extern)
          Controle dieseltank (intern of extern)
          De volgende controles worden uitgevoerd m.b.t. de dieseltank: Opslagtank
          • Controleren of de tank niet verplaatst is;
          • Tank controleren op afschot;
          • Tank controleren op schade;
          • Visuele controle op uitwendige lekkage;
          • Aanwezigheid en werking van vul- en peildop;
          • Aanwezigheid en werking van de tankontluchting >3 meter boven maaiveld;
          • Aanwezigheid van aanrijbeveiliging;
          • Is de aangebrachte coating/verflaag nog in goede staat;
          • Aanwezigheid van een testaansluiting;
          • Aanwezigheid van een brandblusser binnen een straal van 10 meter;
          • Aanwezigheid van tanktrap bij tank hoger dan 1,3 meter;
          • Indien de tank in een NSA ruimte staat is inhoud max. 3000 liter;
          • Ruimte ventilatie bij tankinhoud >3 m3.
          Installatiecomponenten BRL-K 903/08
          • Toegankelijkheid mangat 1 meter vrije hoogte;
          • Vulpunt op tank;
          • 5 liter vulpuntbakje aanwezig + KIWA Nr.;
          • Aanwezigheid overvulbeveiliging;
          • Vulpunt op afstand, 65 liter vulpuntbak + KIWA Nr.;
          • Kogelkraan geplaatst in vulleiding (tank hoger dan vulpunt);
          • Resopal tekstplaatje nabij vulpunt;
          • Tankontluchter op hoogste punt tank (min. 1,5”);
          • Uiteinde voorzien van vlamkerend rooster;
          • Ontluchtingsleiding naar buiten toegebracht;
          • Aanwezigheid van peilstok / peillint;
          • Aanwezigheid mechanische anti-hevelklep KIWA keur;
          • Aanwezigheid elektrische klep als anti-hevelklep;
          • Bypassleiding anti-hevelklep.
          1
          144

          Eenmalig na 3 jaar

          Koelwater vervangen
          Koelwater vervangen
          Het koelwater is voor een motor, na de smeerolie, de belangrijkste vloeistof. Immers alle warmte die de motor genereert moet netjes afgevoerd worden. Een tweede belangrijke functie van het koelwater is de motor van binnenuit beschermen tegen corrosie (roest). Het koelwater bestaat uit een mengel van water en glycol. Het koelvloeistof dient vervangen te worden, indien:
          • De vriestemperatuur van de vloeistof te hoog is;
          • De kooktemperatuur van de vloeistof te laat is;
          • De PH waarde niet meer in orde is.
          De werking van de glycol vermindert door de jaren heen, waardoor het noodzakelijk is voor noodstroommotoren om na circa 3 jaar het koelwater te verversen. Zonder het juiste koelmiddel bestaat de kans dat de motor van binnenuit beschadigd raakt, met verlaagde betrouwbaarheid tot gevolg. Tijdens de grote onderhoudsbeurt wordt het koelvloeistof getest. Indien nodig wordt specifieke koelvloeistof van de motorfabrikant gebruikt. Koelwater vervangen is inclusief afvoeren van de bestaande koelvloeistof. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
          • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
          • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
          • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
          • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
          1
          991
          Aangetaste/versleten brandstof- en koelwaterslangen vervangen
          1
          2.240
          Kleppen stellen
          Kleppen stellen
          Om op de juiste momenten de goede hoeveelheid lucht de cilinder in en uit te krijgen, is het belangrijk dat de klepspeling juist in ingesteld. Wanneer de klepspeling niet correct staat, loopt de motor minder goed en haalt deze niet meer het oorspronkelijke vermogen. Het verschilt enigszins per motorfabrikant, maar over het algemeen is het voorschrift dit na de eerste 30-50 draaiuren uit te voeren en vervolgens met groete interval draaiuren (ca 500-1000 uur)
          1
          636
          Meggeren generator
          Meggeren generator
          Om de binnenzijde (de windingen) van een generator te controleren op hun conditie, dient de isolatiewaarde gemeten te worden. Dit is in het bijzonder van belang wanneer het aggregaat staat opgesteld in een vochtige omgeving of een corrosieve omgeving (aantasting door bijvoorbeeld ammoniak).
          1
          246

          Service level agreements

          24 uur service reactietijd op locatie
          24 uur service reactietijd op locatie
          ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 24 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
          1
          718
          4 uur service reactietijd op locatie
          4 uur service reactietijd op locatie
          ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 4 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
          1
          2.000

          Overige opties

          Alarmlamp led
          Alarmlamp led
          Indien u hier nog niet over beschikt, adviseert ABATO u deze alarm signaleringslamp. Industrieel licht aan buitengevel van de aggregaatruimte of op aggregaat bestaande uit een stand-by en alarmlamp. De stand-by lamp wordt permanent gevoed met accuspanning en dient dus altijd te branden. Dit is dus tevens een controle op de aanwezigheid van accuspanning. De alarmlamp wordt volledig gemonteerd opgeleverd. alarmlamp led De rode lamp gaat branden als:
          1. Aggregaat niet aanspringt bij het maandelijks proefdraaien;
          2. Accuspanning gelijk aan of lager is dan 23.9 V;
          3. Aggregaat door brandstoftekort of via intern alarm gestopt is;
          4. Interne alarmering ontstaat tijdens stilstand;
          5. De modus “Auto” niet meer actief is;
          6. Een van de schakelaars niet in de goede stand staat voor automaatbedrijf;
          7. De noodstop (per ongeluk) is ingedrukt.
          LET OP: het is afhankelijk van uw aggregaat besturing, of alle bovenstaande alarmen / signaleringen mogelijk zijn. Deze door ABATO ontwikkelde functionaliteit geeft een zeer hoge bedrijfszekerheid bij stroomuitval.
          1
          304
          Oliemonster analyse
          Oliemonster analyse
          Bij een olie analyse wordt een monster olie uit uw machine genomen, waarna deze wordt geanalyseerd. Na een paar werkdagen, ontvangt u van ons de uitslag van de olie analyse. We voeren geregeld olieanalyses uit, omdat dit aan het licht brengt of er eventueel een overmatig slijtage van een component is. Er kan ook sprake zijn van verzuring, deeltjes of verdunning van brandstof door diesel. Regelmatig starten en de motor niet warm laten worden kan dit laatste veroorzaken. Zeker voor de grotere sets is het uitvoeren van olie analyse in elk geval aan te bevelen.
          1
          153
          Dieselmonster analyse
          1
          104
          Dieselcleaner t.b.v. interne tank
          Dieselcleaner t.b.v. interne tank
          De dieselcleaner wordt direct na de opvoer van de diesel uit de interne tank, maar vóór het brandstoffilter geplaatst. Optioneel kan ook worden gekozen voor een dieselcleaner op een externe tank, maar hiervoor dient een aparte offerte gemaakt te worden i.v.m. een pompsysteem wat benodigd is. Door het in toenemende mate vermengen van aardolie-diesel met biodiesel verslechteren de technische eigenschappen van de brandstof. Biodiesel trekt water aan (hygroscopisch) en er treedt sneller bacteriegroei in op. Deze bacteriën leven en floreren op de scheidingslijn van dieselolie en water op de bodem van de tank. De bacterie onttrekt zijn benodigde zuurstof aan het water en voedingsstoffen uit de dieselolie. Afgestorven bacteriën en het afval dat de bacteriën produceren bezinken op de bodem van de tank als residu, ofwel sludge. Dit residu bevat onder meer salpeterzuur, wat corrosie veroorzaakt in de tank en het brandstofsysteem. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de brandstof van steeds groter belang voor de moderne motoren. De verontreiniging kan in een mum van tijd ernstige motorschade veroorzaken door slecht werkende brandstofpompen en injectoren met als gevolg een verstoorde brandstofnevel. Een common-rail motor gebruikt deze nevel om zijn zuigers te koelen, de verstoorde brandstofnevel kan gaten in de zuigers of zelfs gescheurde zuigers veroorzaken! De bacteriën vormen groepen (bacteriekoloniën) die als slijmerige draden of strengen zichtbaar zijn en die de oorzaak van veel ellende kunnen zijn. De bacteriën verstoppen binnen korte tijd de brandstoffilters en gaan deels door het brandstoffilter heen. Als zo’n bacteriegroep (streng) de brandstofinjector bereikt, zal deze slecht of niet meer functioneren. Dit heeft direct motorschade en productieverlies tot gevolg. Volgens scheepvaartverzekeraar Lloyds veroorzaakt slechte, verontreinigde brandstof zelfs 90% van alle storingen en schades aan motoren! Er is dus veel te winnen bij goede filtratie/afscheiding. Voordelen en eigenschappen van dieselcleaner:
          • Testen laten zien dat wel 99,9997% van het vrije water uit de brandstof gehaald wordt;
          • Vangt alle bacteriestrengen op en verzamelt die onderin de separator;
          • Verwijdert vervuilende deeltjes tot een grootte van 75 μm (micron);
          • Geen bewegende delen;
          • Eenmaal gemonteerd gaat de separator een (motor)leven lang mee (u krijgt 5 jaar garantie!);
          • Geen inzetfilters die vervangen moeten worden;
          • Haalt tevens zand en roestdelen uit de brandstof en beschermt ook daardoor de motor.
          dieselcleaner Het benodigde onderhoud blijft beperkt tot het periodiek aftappen van het separatorhuis, om zo de ‘sludge’ (= bacteriestrengen en andere verontreiniging) te verwijderen. Uit vele praktijksituaties is gebleken dat het voldoende is om dit bij iedere service-interval te doen. Het systeem bewijst in deze vorm in de USA al ruim 12 jaar zijn goede werking. Onder meer de Amerikaanse kustwacht en militaire voertuigen gebruiken deze separator met bijzonder goede resultaten. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
          • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
          • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
          • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van Tilburg bevindt;
          • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
          1
          1.327
          Complete dieseltank reiniging; interne tank
          1
          577
          Vervangende noodstroom tijdens werkzaamheden
          1
          op aanvraag

          Andere service

          SCIOS Scope 4 eerste bijzondere inspectie
          1
          748
          SCIOS Scope 7C eerste bijzondere inspectie
          1
          355
          Live-test
          reguliere werktijden
          1
          795
          Live-test
          weekend/nacht
          1
          1.581
          Onbelaste test
          op locatie tot 250 km, 11 x per jaar
          1
          3.137

          Extra opties