Onderhoud calculeren

Selecteer uw gewenste vermogen in kVA:

Specificaties

Vemogen kVA: 0 t/m 50

Jaarlijks Aanbevolen

Grote onderhoudsbeurt
Grote onderhoudsbeurt
De volgende werkzaamheden, controles, metingen en vervangingen worden tijdens de jaarlijkse grote onderhoudsbeurt uitgevoerd:
 • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
 • Uitlezen historie van de aggregaat besturing;
 • Controle software update t.b.v. besturing benodigd;
 • Oliepeil controleren;
 • Controle spanning en frequentie bij proefstart onbelast. (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
 • Controle spanning, frequentie en vermogen bij proefstart belast (alleen in overleg) (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
 • Controle opstelling in ruimte m.b.t. afvoer uitlaatgassen en voldoende toevoer en afvoer lucht;
 • Controleren op werking uitgaande relais;
 • Accu’s, accupolen en bedrading controleren, accu’s elektronisch en onder last meten;
 • Controle accu laadinrichting op juiste werking, laadstroomverdeling en eventueel opnieuw afstellen;
 • Olie- en brandstoffilters controleren en vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
 • Luchtfilter controleren en schoonmaken of vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
 • Inspectie startmotor, alternator en air heater;
 • Slangen en slangverbindingen controleren op lekkage en verharding;
 • Controleren koelvloeistof op niveau en vorstbescherming;
 • Koelwaterverwarming controleren op werking;
 • Carterventilatie controleren;
 • Riemspanning en -conditie controleren en vervangen indien nodig;
 • Testen end to end alarmeringen;
 • Zekeringen van de schakel-unit Controleren;
 • Dieseltank optische inspectie op conditie en lekkages;
 • Tankmeter controleren;
 • Opvoerpomp controleren en zeef reinigen;
 • Uitwendige bouten en moeren zo nodig aanhalen;
 • Uitlaatgassenleiding controleren op beschadigingen en eventuele lekkages;
 • Controle op aanwezigheid reserve zekeringen;
 • Voorzien van logboek registratie op locatie;
 • Uitleg over de werking aan aanwezig personeel;
 • Na afronding aggregaat terugzetten in ‘auto’;
 • Digitale rapportage en indien gewenst verwerking in softwaresysteem;
 • Bij geconstateerde bijzonderheden, extra contactmoment met klant, en advies / aanbieding t.b.v. oplossing.
Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
 • Reiskosten en reisuren
 • Arbeidskosten
 • Vervangingsonderdelen: olie- en brandstoffilters, prefilters en olie
 • Rapportage
Andere dan bovengenoemde te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
 • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
 • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
 • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld;
 • Vervangingsonderdelen voor de machine nog algemeen beschikbaar en verkrijgbaar zijn.
1
389
Kleine onderhoudsbeurt
Kleine onderhoudsbeurt
De volgende werkzaamheden, controles en metingen worden tijdens de jaarlijkse kleine onderhoudsbeurt uitgevoerd: Proefdraaien onbelast of naar keuze opdrachtgever belast
 • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
 • Controleren olie en koelvloeistof en bijvullen indien nodig;
 • Controleren op werking uitgaande relais;
 • Uitlezen (alarm)historie aggregaat besturing;
 • Rapportage.
Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
 • Reiskosten en reisuren;
 • Arbeidskosten;
 • Rapportage.
Materialen en vervangingsonderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
 • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
 • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
 • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
1
230
Belaste test tegen loadbank
Belaste test tegen loadbank
Naast het uitvoeren van onderhoud volgens richtlijnen fabrikant, is goed testen de basis voor betrouwbaarheid. We adviseren om de aggregaten te testen op 100% belasting, oftewel het prime vermogen. Testen onder volle belasting brengt aan het licht of de brandstofvoorziening en de koeling afdoende is. Zeker bij stroomuitval in combinatie met warm weer kunnen koelingsproblemen zorgen voor een stoppend aggregaat. Tijdens de loadbanktest wordt het volgende uitgevoerd:
  • Het aggregaat wordt 1 uur tegen de loadbank worden getest;
  • Er wordt een stepload test van 50% first step load uitgevoerd;
  • Het aggregaat wordt getest tegen een belasting van 100%;
  • Rapportage n.a.v. de loadbanktest.
bus aanhanger ABATO werkt met moderne loadbanks met geïntegreerde software en waarbij voltage dips en frequentie dips automatisch worden geregistreerd. Hiervan wordt een digitaal rapport gegenereerd, waaruit blijkt of het aggregaat aan de ISO 8528 G2-classificatie voldoet. Hieronder vindt u een onderdeel van de rapportage van de loadbanktest met automatisch gegenereerde grafieken. belaste test aggregaat
1
430
Controle dieseltank (intern of extern)
Controle dieseltank (intern of extern)
De volgende controles worden uitgevoerd m.b.t. de dieseltank: Opslagtank
 • Controleren of de tank niet verplaatst is;
 • Tank controleren op afschot;
 • Tank controleren op schade;
 • Visuele controle op uitwendige lekkage;
 • Aanwezigheid en werking van vul- en peildop;
 • Aanwezigheid en werking van de tankontluchting >3 meter boven maaiveld;
 • Aanwezigheid van aanrijbeveiliging;
 • Is de aangebrachte coating/verflaag nog in goede staat;
 • Aanwezigheid van een testaansluiting;
 • Aanwezigheid van een brandblusser binnen een straal van 10 meter;
 • Aanwezigheid van tanktrap bij tank hoger dan 1,3 meter;
 • Indien de tank in een NSA ruimte staat is inhoud max. 3000 liter;
 • Ruimte ventilatie bij tankinhoud >3 m3.
Installatiecomponenten BRL-K 903/08
 • Toegankelijkheid mangat 1 meter vrije hoogte;
 • Vulpunt op tank;
 • 5 liter vulpuntbakje aanwezig + KIWA Nr.;
 • Aanwezigheid overvulbeveiliging;
 • Vulpunt op afstand, 65 liter vulpuntbak + KIWA Nr.;
 • Kogelkraan geplaatst in vulleiding (tank hoger dan vulpunt);
 • Resopal tekstplaatje nabij vulpunt;
 • Tankontluchter op hoogste punt tank (min. 1,5”);
 • Uiteinde voorzien van vlamkerend rooster;
 • Ontluchtingsleiding naar buiten toegebracht;
 • Aanwezigheid van peilstok / peillint;
 • Aanwezigheid mechanische anti-hevelklep KIWA keur;
 • Aanwezigheid elektrische klep als anti-hevelklep;
 • Bypassleiding anti-hevelklep.
1
160

Eenmalig na 3 jaar

Koelwater vervangen
Koelwater vervangen
Het koelwater is voor een motor, na de smeerolie, de belangrijkste vloeistof. Immers alle warmte die de motor genereert moet netjes afgevoerd worden. Een tweede belangrijke functie van het koelwater is de motor van binnenuit beschermen tegen corrosie (roest). Het koelwater bestaat uit een mengel van water en glycol. Het koelvloeistof dient vervangen te worden, indien:
 • De vriestemperatuur van de vloeistof te hoog is;
 • De kooktemperatuur van de vloeistof te laat is;
 • De PH waarde niet meer in orde is.
De werking van de glycol vermindert door de jaren heen, waardoor het noodzakelijk is voor noodstroommotoren om na circa 3 jaar het koelwater te verversen. Zonder het juiste koelmiddel bestaat de kans dat de motor van binnenuit beschadigd raakt, met verlaagde betrouwbaarheid tot gevolg. Tijdens de grote onderhoudsbeurt wordt het koelvloeistof getest. Indien nodig wordt specifieke koelvloeistof van de motorfabrikant gebruikt. Koelwater vervangen is inclusief afvoeren van de bestaande koelvloeistof. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
 • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
 • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
 • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
 • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
1
101
Aangetaste/versleten brandstof- en koelwaterslangen vervangen
1
134
Kleppen stellen
Kleppen stellen
Om op de juiste momenten de goede hoeveelheid lucht de cilinder in en uit te krijgen, is het belangrijk dat de klepspeling juist in ingesteld. Wanneer de klepspeling niet correct staat, loopt de motor minder goed en haalt deze niet meer het oorspronkelijke vermogen. Het verschilt enigszins per motorfabrikant, maar over het algemeen is het voorschrift dit na de eerste 30-50 draaiuren uit te voeren en vervolgens met groete interval draaiuren (ca 500-1000 uur)
1
140
Meggeren generator
Meggeren generator
Om de binnenzijde (de windingen) van een generator te controleren op hun conditie, dient de isolatiewaarde gemeten te worden. Dit is in het bijzonder van belang wanneer het aggregaat staat opgesteld in een vochtige omgeving of een corrosieve omgeving (aantasting door bijvoorbeeld ammoniak).
1
148

Service level agreements

24 uur service reactietijd op locatie
24 uur service reactietijd op locatie
ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 24 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
1
447
4 uur service reactietijd op locatie
4 uur service reactietijd op locatie
ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 4 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
1
929

Overige opties

Alarmlamp led
Alarmlamp led
Indien u hier nog niet over beschikt, adviseert ABATO u deze alarm signaleringslamp. Industrieel licht aan buitengevel van de aggregaatruimte of op aggregaat bestaande uit een stand-by en alarmlamp. De stand-by lamp wordt permanent gevoed met accuspanning en dient dus altijd te branden. Dit is dus tevens een controle op de aanwezigheid van accuspanning. De alarmlamp wordt volledig gemonteerd opgeleverd. alarmlamp led De rode lamp gaat branden als:
 1. Aggregaat niet aanspringt bij het maandelijks proefdraaien;
 2. Accuspanning gelijk aan of lager is dan 23.9 V;
 3. Aggregaat door brandstoftekort of via intern alarm gestopt is;
 4. Interne alarmering ontstaat tijdens stilstand;
 5. De modus “Auto” niet meer actief is;
 6. Een van de schakelaars niet in de goede stand staat voor automaatbedrijf;
 7. De noodstop (per ongeluk) is ingedrukt.
LET OP: het is afhankelijk van uw aggregaat besturing, of alle bovenstaande alarmen / signaleringen mogelijk zijn. Deze door ABATO ontwikkelde functionaliteit geeft een zeer hoge bedrijfszekerheid bij stroomuitval.
1
304
Oliemonster analyse
Oliemonster analyse
Bij een olie analyse wordt een monster olie uit uw machine genomen, waarna deze wordt geanalyseerd. Na een paar werkdagen, ontvangt u van ons de uitslag van de olie analyse. We voeren geregeld olieanalyses uit, omdat dit aan het licht brengt of er eventueel een overmatig slijtage van een component is. Er kan ook sprake zijn van verzuring, deeltjes of verdunning van brandstof door diesel. Regelmatig starten en de motor niet warm laten worden kan dit laatste veroorzaken. Zeker voor de grotere sets is het uitvoeren van olie analyse in elk geval aan te bevelen.
1
169
Dieselmonster analyse
1
178
Dieselcleaner t.b.v. interne tank
Dieselcleaner t.b.v. interne tank
De dieselcleaner wordt direct na de opvoer van de diesel uit de interne tank, maar vóór het brandstoffilter geplaatst. Optioneel kan ook worden gekozen voor een dieselcleaner op een externe tank, maar hiervoor dient een aparte offerte gemaakt te worden i.v.m. een pompsysteem wat benodigd is. Door het in toenemende mate vermengen van aardolie-diesel met biodiesel verslechteren de technische eigenschappen van de brandstof. Biodiesel trekt water aan (hygroscopisch) en er treedt sneller bacteriegroei in op. Deze bacteriën leven en floreren op de scheidingslijn van dieselolie en water op de bodem van de tank. De bacterie onttrekt zijn benodigde zuurstof aan het water en voedingsstoffen uit de dieselolie. Afgestorven bacteriën en het afval dat de bacteriën produceren bezinken op de bodem van de tank als residu, ofwel sludge. Dit residu bevat onder meer salpeterzuur, wat corrosie veroorzaakt in de tank en het brandstofsysteem. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de brandstof van steeds groter belang voor de moderne motoren. De verontreiniging kan in een mum van tijd ernstige motorschade veroorzaken door slecht werkende brandstofpompen en injectoren met als gevolg een verstoorde brandstofnevel. Een common-rail motor gebruikt deze nevel om zijn zuigers te koelen, de verstoorde brandstofnevel kan gaten in de zuigers of zelfs gescheurde zuigers veroorzaken! De bacteriën vormen groepen (bacteriekoloniën) die als slijmerige draden of strengen zichtbaar zijn en die de oorzaak van veel ellende kunnen zijn. De bacteriën verstoppen binnen korte tijd de brandstoffilters en gaan deels door het brandstoffilter heen. Als zo’n bacteriegroep (streng) de brandstofinjector bereikt, zal deze slecht of niet meer functioneren. Dit heeft direct motorschade en productieverlies tot gevolg. Volgens scheepvaartverzekeraar Lloyds veroorzaakt slechte, verontreinigde brandstof zelfs 90% van alle storingen en schades aan motoren! Er is dus veel te winnen bij goede filtratie/afscheiding. Voordelen en eigenschappen van dieselcleaner:
 • Testen laten zien dat wel 99,9997% van het vrije water uit de brandstof gehaald wordt;
 • Vangt alle bacteriestrengen op en verzamelt die onderin de separator;
 • Verwijdert vervuilende deeltjes tot een grootte van 75 μm (micron);
 • Geen bewegende delen;
 • Eenmaal gemonteerd gaat de separator een (motor)leven lang mee (u krijgt 5 jaar garantie!);
 • Geen inzetfilters die vervangen moeten worden;
 • Haalt tevens zand en roestdelen uit de brandstof en beschermt ook daardoor de motor.
dieselcleaner Het benodigde onderhoud blijft beperkt tot het periodiek aftappen van het separatorhuis, om zo de ‘sludge’ (= bacteriestrengen en andere verontreiniging) te verwijderen. Uit vele praktijksituaties is gebleken dat het voldoende is om dit bij iedere service-interval te doen. Het systeem bewijst in deze vorm in de USA al ruim 12 jaar zijn goede werking. Onder meer de Amerikaanse kustwacht en militaire voertuigen gebruiken deze separator met bijzonder goede resultaten. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
 • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
 • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
 • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van Tilburg bevindt;
 • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
1
664
Complete dieseltank reiniging; interne tank
1
483
Vervangende noodstroom tijdens werkzaamheden
1
op aanvraag

Andere service

SCIOS Scope 4 eerste bijzondere inspectie
SCIOS Scope 4 eerste bijzondere inspectie (Alleen in Nederland)
SCIOS inspectie voor uw noodstroomaggregaat geldt sinds 1 januari 2016 tot een wettelijke verplichting. Per 1 januari 2016 is de regelgeving omtrent de inspectie en keuring van stookinstallaties, waaronder ook aggregaten, en daarbij behorende brandstofvoorziening gewijzigd. ABATO Motoren kan u van dienst zijn met de uitvoering van SCIOS keuring en inspectie.

Bent u in het bezit van een noodstroomaggregaat? Hieronder leest u welke inspecties en keuringen eventueel voor u verplicht zijn. De keuring kan, indien gewenst, ook worden gecombineerd met uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

Onderhoud, SCIOS en andere services aan uw aggregaat, kunt u eenvoudig berekenen op onze onderhoudscalculator: Calculeer uw onderhoudsplan >

De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

Scios 1

Toelichting Ieder aggregaat vanaf 20 kWth dient voor SCIOS wettelijk te worden gekeurd overeenkomstig de criteria van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS). Dit betreft de Scope 4 veiligheidsinspectie.

De eerste inspectie is een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 4 is afhankelijk van het vermogen van de noodstroomaggregaat, en bedraagt eens per 4 jaar bij aggregaten kleiner dan 100 kWth, en eens per 2 jaar bij aggregaten vanaf 100 kWth.

Indien er is sprake van een brandstoftoevoerleiding naar een externe tank, heeft men ook een Scope 7C verplichting. Dit betreft de inspectie van de brandstoftoevoerleiding vanaf de brandstoftank tot de installatie.

Er wordt gestart met een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI).  De keuringsfrequentie voor Scope 7C (brandstofleidingen) is in dit geval eenmaal per 2 jaar (vanaf 100 kWth aggregaat) of eenmaal per 4 jaar.

Indien uw aggregaat (ook) wordt toegepast voor niet noodsituaties, dus voor de opwekking van stroom niet zijnde een noodsituatie (peakshaving, eilanddraaien, commerciële opwekking van stroom) geldt een wettelijke eis voor de controle op emissies. Dit is de aanvullende SCIOS keuring Scope 6. De omvang van de controle op emissie is afhankelijk van het vermogen van de dieselmotor. Er wordt wederom gestart met een zogenaamde Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze wordt periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 6 (emissies) is eenmaal per 4 jaar.

Meer informatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland laat zien welke regelgevingen er zijn met betrekking tot stookinstallaties. Alle informatie over keuringen en inspecies vind u op de volgende website: SCIOS.
1
748
SCIOS Scope 4 periodieke inspectie
SCIOS Scope 4 periodieke inspectie (Alleen in Nederland)
Een SCIOS Scope 4 periodieke inspectie is een uitgebreide controle van stoomketels en heetwaterinstallaties met een vermogen van 100 kW tot 50 MW. Deze inspectie heeft als doel om de veiligheid en de efficiëntie van de installatie te waarborgen.

Tijdens de inspectie worden alle onderdelen van de installatie gecontroleerd, waaronder de ketel zelf, het leidingwerk, de appendages en de veiligheidsvoorzieningen. De inspectie wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde SCIOS Scope 4 inspecteur, die beschikt over specialistische kennis en ervaring met deze type installaties.

De inspectie omvat het testen van alle relevante parameters, zoals de druk, temperatuur, stoom- en waterkwaliteit, om ervoor te zorgen dat de installatie veilig en efficiënt functioneert. Ook wordt er gekeken naar de naleving van de geldende wet- en regelgeving, zoals de Arbowet en het Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties (BES).

Na de inspectie wordt een rapport opgesteld met de bevindingen van de inspecteur en eventuele aanbevelingen voor reparaties of verbeteringen. Het is van groot belang om periodieke inspecties uit te voeren om de veiligheid van de installatie en de omgeving te waarborgen en om de levensduur van de installatie te verlengen.

De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

Scios 1

Voor meer informatie kunt u onze SCIOS-pagina bekijken
1
486
SCIOS Scope 7C eerste bijzondere inspectie
SCIOS Scope 7C eerste bijzondere inspectie (Alleen in Nederland)
SCIOS inspectie voor uw noodstroomaggregaat geldt sinds 1 januari 2016 tot een wettelijke verplichting. Per 1 januari 2016 is de regelgeving omtrent de inspectie en keuring van stookinstallaties, waaronder ook aggregaten, en daarbij behorende brandstofvoorziening gewijzigd. ABATO Motoren kan u van dienst zijn met de uitvoering van SCIOS keuring en inspectie.

Bent u in het bezit van een noodstroomaggregaat? Hieronder leest u welke inspecties en keuringen eventueel voor u verplicht zijn. De keuring kan, indien gewenst, ook worden gecombineerd met uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

Onderhoud, SCIOS en andere services aan uw aggregaat, kunt u eenvoudig berekenen op onze onderhoudscalculator: Calculeer uw onderhoudsplan >

De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

Scios 1

Toelichting Ieder aggregaat vanaf 20 kWth dient voor SCIOS wettelijk te worden gekeurd overeenkomstig de criteria van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS). Dit betreft de Scope 4 veiligheidsinspectie.

De eerste inspectie is een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 4 is afhankelijk van het vermogen van de noodstroomaggregaat, en bedraagt eens per 4 jaar bij aggregaten kleiner dan 100 kWth, en eens per 2 jaar bij aggregaten vanaf 100 kWth.

Indien er is sprake van een brandstoftoevoerleiding naar een externe tank, heeft men ook een Scope 7C verplichting. Dit betreft de inspectie van de brandstoftoevoerleiding vanaf de brandstoftank tot de installatie.

Er wordt gestart met een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI).  De keuringsfrequentie voor Scope 7C (brandstofleidingen) is in dit geval eenmaal per 2 jaar (vanaf 100 kWth aggregaat) of eenmaal per 4 jaar.

Indien uw aggregaat (ook) wordt toegepast voor niet noodsituaties, dus voor de opwekking van stroom niet zijnde een noodsituatie (peakshaving, eilanddraaien, commerciële opwekking van stroom) geldt een wettelijke eis voor de controle op emissies. Dit is de aanvullende SCIOS keuring Scope 6. De omvang van de controle op emissie is afhankelijk van het vermogen van de dieselmotor. Er wordt wederom gestart met een zogenaamde Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze wordt periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 6 (emissies) is eenmaal per 4 jaar.

Meer informatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland laat zien welke regelgevingen er zijn met betrekking tot stookinstallaties. Alle informatie over keuringen en inspecies vind u op de volgende website: SCIOS.
1
355
SCIOS Scope 7C periodieke inspectie
SCIOS Scope 7 periodieke inspectie (Alleen in Nederland)
Een SCIOS Scope 7 periodieke inspectie is een gedetailleerde controle van industriële verwarmingsinstallaties die gebruik maken van vloeibare of gasvormige brandstoffen. Tijdens deze inspectie worden alle onderdelen van de installatie gecontroleerd, waaronder de branders, de verbrandingskamer, de rookgasafvoer en de veiligheidssystemen.

De inspectie wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde SCIOS Scope 7 inspecteur, die een grondige kennis heeft van alle aspecten van verwarmingsinstallaties. De inspectie omvat het testen van alle relevante parameters, zoals de verbrandingsgassen, de druk en de temperatuur, om ervoor te zorgen dat de installatie veilig en efficiënt functioneert.

Na de inspectie wordt een rapport opgesteld met de bevindingen van de inspecteur en eventuele aanbevelingen voor reparaties of verbeteringen. Het is belangrijk om regelmatig periodieke inspecties uit te voeren om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsnormen en om de levensduur van de installatie te verlengen.

De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

Scios 1

Voor meer informatie kunt u onze SCIOS-pagina bekijken
1
284
Live-test
reguliere werktijden
1
336
Live-test
weekend/nacht
1
672
Onbelaste test
op locatie tot 250 km
1
309

Extra opties

Kosten van uw onderhoudsplan

Totaal
ex. BTW
€ 0

  Verstuur deze configuratie
  U kunt niet direct bestellen via onze website. Vaak is persoonlijk contact over de configuratie van uw aggregaat nog nodig. Daarom kunt u geheel vrijblijvend deze configuratie naar uzelf mailen, waarop wij vervolgens contact met u op zullen nemen.

  Specificaties

  Vemogen kVA: 51 t/m 200

  Jaarlijks Aanbevolen

  Grote onderhoudsbeurt
  Grote onderhoudsbeurt
  De volgende werkzaamheden, controles, metingen en vervangingen worden tijdens de jaarlijkse grote onderhoudsbeurt uitgevoerd:
  • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
  • Uitlezen historie van de aggregaat besturing;
  • Controle software update t.b.v. besturing benodigd;
  • Oliepeil controleren;
  • Controle spanning en frequentie bij proefstart onbelast. (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
  • Controle spanning, frequentie en vermogen bij proefstart belast (alleen in overleg) (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
  • Controle opstelling in ruimte m.b.t. afvoer uitlaatgassen en voldoende toevoer en afvoer lucht;
  • Controleren op werking uitgaande relais;
  • Accu’s, accupolen en bedrading controleren, accu’s elektronisch en onder last meten;
  • Controle accu laadinrichting op juiste werking, laadstroomverdeling en eventueel opnieuw afstellen;
  • Olie- en brandstoffilters controleren en vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
  • Luchtfilter controleren en schoonmaken of vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
  • Inspectie startmotor, alternator en air heater;
  • Slangen en slangverbindingen controleren op lekkage en verharding;
  • Controleren koelvloeistof op niveau en vorstbescherming;
  • Koelwaterverwarming controleren op werking;
  • Carterventilatie controleren;
  • Riemspanning en -conditie controleren en vervangen indien nodig;
  • Testen end to end alarmeringen;
  • Zekeringen van de schakel-unit Controleren;
  • Dieseltank optische inspectie op conditie en lekkages;
  • Tankmeter controleren;
  • Opvoerpomp controleren en zeef reinigen;
  • Uitwendige bouten en moeren zo nodig aanhalen;
  • Uitlaatgassenleiding controleren op beschadigingen en eventuele lekkages;
  • Controle op aanwezigheid reserve zekeringen;
  • Voorzien van logboek registratie op locatie;
  • Uitleg over de werking aan aanwezig personeel;
  • Na afronding aggregaat terugzetten in ‘auto’;
  • Digitale rapportage en indien gewenst verwerking in softwaresysteem;
  • Bij geconstateerde bijzonderheden, extra contactmoment met klant, en advies / aanbieding t.b.v. oplossing.
  Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
  • Reiskosten en reisuren
  • Arbeidskosten
  • Vervangingsonderdelen: olie- en brandstoffilters, prefilters en olie
  • Rapportage
  Andere dan bovengenoemde te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
  • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
  • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
  • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld;
  • Vervangingsonderdelen voor de machine nog algemeen beschikbaar en verkrijgbaar zijn.
  1
  486
  Kleine onderhoudsbeurt
  Kleine onderhoudsbeurt
  De volgende werkzaamheden, controles en metingen worden tijdens de jaarlijkse kleine onderhoudsbeurt uitgevoerd: Proefdraaien onbelast of naar keuze opdrachtgever belast
  • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
  • Controleren olie en koelvloeistof en bijvullen indien nodig;
  • Controleren op werking uitgaande relais;
  • Uitlezen (alarm)historie aggregaat besturing;
  • Rapportage.
  Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
  • Reiskosten en reisuren;
  • Arbeidskosten;
  • Rapportage.
  Materialen en vervangingsonderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
  • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
  • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
  • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
  1
  269
  Belaste test tegen loadbank
  Belaste test tegen loadbank
  Naast het uitvoeren van onderhoud volgens richtlijnen fabrikant, is goed testen de basis voor betrouwbaarheid. We adviseren om de aggregaten te testen op 100% belasting, oftewel het prime vermogen. Testen onder volle belasting brengt aan het licht of de brandstofvoorziening en de koeling afdoende is. Zeker bij stroomuitval in combinatie met warm weer kunnen koelingsproblemen zorgen voor een stoppend aggregaat. Tijdens de loadbanktest wordt het volgende uitgevoerd:
   • Het aggregaat wordt 1 uur tegen de loadbank worden getest;
   • Er wordt een stepload test van 50% first step load uitgevoerd;
   • Het aggregaat wordt getest tegen een belasting van 100%;
   • Rapportage n.a.v. de loadbanktest.
  bus aanhanger ABATO werkt met moderne loadbanks met geïntegreerde software en waarbij voltage dips en frequentie dips automatisch worden geregistreerd. Hiervan wordt een digitaal rapport gegenereerd, waaruit blijkt of het aggregaat aan de ISO 8528 G2-classificatie voldoet. Hieronder vindt u een onderdeel van de rapportage van de loadbanktest met automatisch gegenereerde grafieken. belaste test aggregaat
  1
  506
  Controle dieseltank (intern of extern)
  Controle dieseltank (intern of extern)
  De volgende controles worden uitgevoerd m.b.t. de dieseltank: Opslagtank
  • Controleren of de tank niet verplaatst is;
  • Tank controleren op afschot;
  • Tank controleren op schade;
  • Visuele controle op uitwendige lekkage;
  • Aanwezigheid en werking van vul- en peildop;
  • Aanwezigheid en werking van de tankontluchting >3 meter boven maaiveld;
  • Aanwezigheid van aanrijbeveiliging;
  • Is de aangebrachte coating/verflaag nog in goede staat;
  • Aanwezigheid van een testaansluiting;
  • Aanwezigheid van een brandblusser binnen een straal van 10 meter;
  • Aanwezigheid van tanktrap bij tank hoger dan 1,3 meter;
  • Indien de tank in een NSA ruimte staat is inhoud max. 3000 liter;
  • Ruimte ventilatie bij tankinhoud >3 m3.
  Installatiecomponenten BRL-K 903/08
  • Toegankelijkheid mangat 1 meter vrije hoogte;
  • Vulpunt op tank;
  • 5 liter vulpuntbakje aanwezig + KIWA Nr.;
  • Aanwezigheid overvulbeveiliging;
  • Vulpunt op afstand, 65 liter vulpuntbak + KIWA Nr.;
  • Kogelkraan geplaatst in vulleiding (tank hoger dan vulpunt);
  • Resopal tekstplaatje nabij vulpunt;
  • Tankontluchter op hoogste punt tank (min. 1,5”);
  • Uiteinde voorzien van vlamkerend rooster;
  • Ontluchtingsleiding naar buiten toegebracht;
  • Aanwezigheid van peilstok / peillint;
  • Aanwezigheid mechanische anti-hevelklep KIWA keur;
  • Aanwezigheid elektrische klep als anti-hevelklep;
  • Bypassleiding anti-hevelklep.
  1
  160

  Eenmalig na 3 jaar

  Koelwater vervangen
  Koelwater vervangen
  Het koelwater is voor een motor, na de smeerolie, de belangrijkste vloeistof. Immers alle warmte die de motor genereert moet netjes afgevoerd worden. Een tweede belangrijke functie van het koelwater is de motor van binnenuit beschermen tegen corrosie (roest). Het koelwater bestaat uit een mengel van water en glycol. Het koelvloeistof dient vervangen te worden, indien:
  • De vriestemperatuur van de vloeistof te hoog is;
  • De kooktemperatuur van de vloeistof te laat is;
  • De PH waarde niet meer in orde is.
  De werking van de glycol vermindert door de jaren heen, waardoor het noodzakelijk is voor noodstroommotoren om na circa 3 jaar het koelwater te verversen. Zonder het juiste koelmiddel bestaat de kans dat de motor van binnenuit beschadigd raakt, met verlaagde betrouwbaarheid tot gevolg. Tijdens de grote onderhoudsbeurt wordt het koelvloeistof getest. Indien nodig wordt specifieke koelvloeistof van de motorfabrikant gebruikt. Koelwater vervangen is inclusief afvoeren van de bestaande koelvloeistof. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
  • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
  • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
  • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
  • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
  1
  207
  Aangetaste/versleten brandstof- en koelwaterslangen vervangen
  1
  221
  Kleppen stellen
  Kleppen stellen
  Om op de juiste momenten de goede hoeveelheid lucht de cilinder in en uit te krijgen, is het belangrijk dat de klepspeling juist in ingesteld. Wanneer de klepspeling niet correct staat, loopt de motor minder goed en haalt deze niet meer het oorspronkelijke vermogen. Het verschilt enigszins per motorfabrikant, maar over het algemeen is het voorschrift dit na de eerste 30-50 draaiuren uit te voeren en vervolgens met groete interval draaiuren (ca 500-1000 uur)
  1
  199
  Meggeren generator
  Meggeren generator
  Om de binnenzijde (de windingen) van een generator te controleren op hun conditie, dient de isolatiewaarde gemeten te worden. Dit is in het bijzonder van belang wanneer het aggregaat staat opgesteld in een vochtige omgeving of een corrosieve omgeving (aantasting door bijvoorbeeld ammoniak).
  1
  148

  Service level agreements

  24 uur service reactietijd op locatie
  24 uur service reactietijd op locatie
  ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 24 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
  1
  588
  4 uur service reactietijd op locatie
  4 uur service reactietijd op locatie
  ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 4 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
  1
  1.529

  Overige opties

  Alarmlamp led
  Alarmlamp led
  Indien u hier nog niet over beschikt, adviseert ABATO u deze alarm signaleringslamp. Industrieel licht aan buitengevel van de aggregaatruimte of op aggregaat bestaande uit een stand-by en alarmlamp. De stand-by lamp wordt permanent gevoed met accuspanning en dient dus altijd te branden. Dit is dus tevens een controle op de aanwezigheid van accuspanning. De alarmlamp wordt volledig gemonteerd opgeleverd. alarmlamp led De rode lamp gaat branden als:
  1. Aggregaat niet aanspringt bij het maandelijks proefdraaien;
  2. Accuspanning gelijk aan of lager is dan 23.9 V;
  3. Aggregaat door brandstoftekort of via intern alarm gestopt is;
  4. Interne alarmering ontstaat tijdens stilstand;
  5. De modus “Auto” niet meer actief is;
  6. Een van de schakelaars niet in de goede stand staat voor automaatbedrijf;
  7. De noodstop (per ongeluk) is ingedrukt.
  LET OP: het is afhankelijk van uw aggregaat besturing, of alle bovenstaande alarmen / signaleringen mogelijk zijn. Deze door ABATO ontwikkelde functionaliteit geeft een zeer hoge bedrijfszekerheid bij stroomuitval.
  1
  304
  Oliemonster analyse
  Oliemonster analyse
  Bij een olie analyse wordt een monster olie uit uw machine genomen, waarna deze wordt geanalyseerd. Na een paar werkdagen, ontvangt u van ons de uitslag van de olie analyse. We voeren geregeld olieanalyses uit, omdat dit aan het licht brengt of er eventueel een overmatig slijtage van een component is. Er kan ook sprake zijn van verzuring, deeltjes of verdunning van brandstof door diesel. Regelmatig starten en de motor niet warm laten worden kan dit laatste veroorzaken. Zeker voor de grotere sets is het uitvoeren van olie analyse in elk geval aan te bevelen.
  1
  169
  Dieselmonster analyse
  1
  178
  Dieselcleaner t.b.v. interne tank
  Dieselcleaner t.b.v. interne tank
  De dieselcleaner wordt direct na de opvoer van de diesel uit de interne tank, maar vóór het brandstoffilter geplaatst. Optioneel kan ook worden gekozen voor een dieselcleaner op een externe tank, maar hiervoor dient een aparte offerte gemaakt te worden i.v.m. een pompsysteem wat benodigd is. Door het in toenemende mate vermengen van aardolie-diesel met biodiesel verslechteren de technische eigenschappen van de brandstof. Biodiesel trekt water aan (hygroscopisch) en er treedt sneller bacteriegroei in op. Deze bacteriën leven en floreren op de scheidingslijn van dieselolie en water op de bodem van de tank. De bacterie onttrekt zijn benodigde zuurstof aan het water en voedingsstoffen uit de dieselolie. Afgestorven bacteriën en het afval dat de bacteriën produceren bezinken op de bodem van de tank als residu, ofwel sludge. Dit residu bevat onder meer salpeterzuur, wat corrosie veroorzaakt in de tank en het brandstofsysteem. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de brandstof van steeds groter belang voor de moderne motoren. De verontreiniging kan in een mum van tijd ernstige motorschade veroorzaken door slecht werkende brandstofpompen en injectoren met als gevolg een verstoorde brandstofnevel. Een common-rail motor gebruikt deze nevel om zijn zuigers te koelen, de verstoorde brandstofnevel kan gaten in de zuigers of zelfs gescheurde zuigers veroorzaken! De bacteriën vormen groepen (bacteriekoloniën) die als slijmerige draden of strengen zichtbaar zijn en die de oorzaak van veel ellende kunnen zijn. De bacteriën verstoppen binnen korte tijd de brandstoffilters en gaan deels door het brandstoffilter heen. Als zo’n bacteriegroep (streng) de brandstofinjector bereikt, zal deze slecht of niet meer functioneren. Dit heeft direct motorschade en productieverlies tot gevolg. Volgens scheepvaartverzekeraar Lloyds veroorzaakt slechte, verontreinigde brandstof zelfs 90% van alle storingen en schades aan motoren! Er is dus veel te winnen bij goede filtratie/afscheiding. Voordelen en eigenschappen van dieselcleaner:
  • Testen laten zien dat wel 99,9997% van het vrije water uit de brandstof gehaald wordt;
  • Vangt alle bacteriestrengen op en verzamelt die onderin de separator;
  • Verwijdert vervuilende deeltjes tot een grootte van 75 μm (micron);
  • Geen bewegende delen;
  • Eenmaal gemonteerd gaat de separator een (motor)leven lang mee (u krijgt 5 jaar garantie!);
  • Geen inzetfilters die vervangen moeten worden;
  • Haalt tevens zand en roestdelen uit de brandstof en beschermt ook daardoor de motor.
  dieselcleaner Het benodigde onderhoud blijft beperkt tot het periodiek aftappen van het separatorhuis, om zo de ‘sludge’ (= bacteriestrengen en andere verontreiniging) te verwijderen. Uit vele praktijksituaties is gebleken dat het voldoende is om dit bij iedere service-interval te doen. Het systeem bewijst in deze vorm in de USA al ruim 12 jaar zijn goede werking. Onder meer de Amerikaanse kustwacht en militaire voertuigen gebruiken deze separator met bijzonder goede resultaten. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
  • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
  • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
  • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van Tilburg bevindt;
  • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
  1
  664
  Complete dieseltank reiniging; interne tank
  1
  523
  Vervangende noodstroom tijdens werkzaamheden
  1
  op aanvraag

  Andere service

  SCIOS Scope 4 eerste bijzondere inspectie
  SCIOS Scope 4 eerste bijzondere inspectie (Alleen in Nederland)
  SCIOS inspectie voor uw noodstroomaggregaat geldt sinds 1 januari 2016 tot een wettelijke verplichting. Per 1 januari 2016 is de regelgeving omtrent de inspectie en keuring van stookinstallaties, waaronder ook aggregaten, en daarbij behorende brandstofvoorziening gewijzigd. ABATO Motoren kan u van dienst zijn met de uitvoering van SCIOS keuring en inspectie.

  Bent u in het bezit van een noodstroomaggregaat? Hieronder leest u welke inspecties en keuringen eventueel voor u verplicht zijn. De keuring kan, indien gewenst, ook worden gecombineerd met uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

  Onderhoud, SCIOS en andere services aan uw aggregaat, kunt u eenvoudig berekenen op onze onderhoudscalculator: Calculeer uw onderhoudsplan >

  De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

  Scios 1

  Toelichting Ieder aggregaat vanaf 20 kWth dient voor SCIOS wettelijk te worden gekeurd overeenkomstig de criteria van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS). Dit betreft de Scope 4 veiligheidsinspectie.

  De eerste inspectie is een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 4 is afhankelijk van het vermogen van de noodstroomaggregaat, en bedraagt eens per 4 jaar bij aggregaten kleiner dan 100 kWth, en eens per 2 jaar bij aggregaten vanaf 100 kWth.

  Indien er is sprake van een brandstoftoevoerleiding naar een externe tank, heeft men ook een Scope 7C verplichting. Dit betreft de inspectie van de brandstoftoevoerleiding vanaf de brandstoftank tot de installatie.

  Er wordt gestart met een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI).  De keuringsfrequentie voor Scope 7C (brandstofleidingen) is in dit geval eenmaal per 2 jaar (vanaf 100 kWth aggregaat) of eenmaal per 4 jaar.

  Indien uw aggregaat (ook) wordt toegepast voor niet noodsituaties, dus voor de opwekking van stroom niet zijnde een noodsituatie (peakshaving, eilanddraaien, commerciële opwekking van stroom) geldt een wettelijke eis voor de controle op emissies. Dit is de aanvullende SCIOS keuring Scope 6. De omvang van de controle op emissie is afhankelijk van het vermogen van de dieselmotor. Er wordt wederom gestart met een zogenaamde Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze wordt periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 6 (emissies) is eenmaal per 4 jaar.

  Meer informatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland laat zien welke regelgevingen er zijn met betrekking tot stookinstallaties. Alle informatie over keuringen en inspecies vind u op de volgende website: SCIOS.
  1
  748
  SCIOS Scope 4 periodieke inspectie
  SCIOS Scope 4 periodieke inspectie (Alleen in Nederland)
  Een SCIOS Scope 4 periodieke inspectie is een uitgebreide controle van stoomketels en heetwaterinstallaties met een vermogen van 100 kW tot 50 MW. Deze inspectie heeft als doel om de veiligheid en de efficiëntie van de installatie te waarborgen.

  Tijdens de inspectie worden alle onderdelen van de installatie gecontroleerd, waaronder de ketel zelf, het leidingwerk, de appendages en de veiligheidsvoorzieningen. De inspectie wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde SCIOS Scope 4 inspecteur, die beschikt over specialistische kennis en ervaring met deze type installaties.

  De inspectie omvat het testen van alle relevante parameters, zoals de druk, temperatuur, stoom- en waterkwaliteit, om ervoor te zorgen dat de installatie veilig en efficiënt functioneert. Ook wordt er gekeken naar de naleving van de geldende wet- en regelgeving, zoals de Arbowet en het Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties (BES).

  Na de inspectie wordt een rapport opgesteld met de bevindingen van de inspecteur en eventuele aanbevelingen voor reparaties of verbeteringen. Het is van groot belang om periodieke inspecties uit te voeren om de veiligheid van de installatie en de omgeving te waarborgen en om de levensduur van de installatie te verlengen.

  De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

  Scios 1

  Voor meer informatie kunt u onze SCIOS-pagina bekijken
  1
  486
  SCIOS Scope 7C eerste bijzondere inspectie
  SCIOS Scope 7C eerste bijzondere inspectie (Alleen in Nederland)
  SCIOS inspectie voor uw noodstroomaggregaat geldt sinds 1 januari 2016 tot een wettelijke verplichting. Per 1 januari 2016 is de regelgeving omtrent de inspectie en keuring van stookinstallaties, waaronder ook aggregaten, en daarbij behorende brandstofvoorziening gewijzigd. ABATO Motoren kan u van dienst zijn met de uitvoering van SCIOS keuring en inspectie.

  Bent u in het bezit van een noodstroomaggregaat? Hieronder leest u welke inspecties en keuringen eventueel voor u verplicht zijn. De keuring kan, indien gewenst, ook worden gecombineerd met uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

  Onderhoud, SCIOS en andere services aan uw aggregaat, kunt u eenvoudig berekenen op onze onderhoudscalculator: Calculeer uw onderhoudsplan >

  De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

  Scios 1

  Toelichting Ieder aggregaat vanaf 20 kWth dient voor SCIOS wettelijk te worden gekeurd overeenkomstig de criteria van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS). Dit betreft de Scope 4 veiligheidsinspectie.

  De eerste inspectie is een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 4 is afhankelijk van het vermogen van de noodstroomaggregaat, en bedraagt eens per 4 jaar bij aggregaten kleiner dan 100 kWth, en eens per 2 jaar bij aggregaten vanaf 100 kWth.

  Indien er is sprake van een brandstoftoevoerleiding naar een externe tank, heeft men ook een Scope 7C verplichting. Dit betreft de inspectie van de brandstoftoevoerleiding vanaf de brandstoftank tot de installatie.

  Er wordt gestart met een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI).  De keuringsfrequentie voor Scope 7C (brandstofleidingen) is in dit geval eenmaal per 2 jaar (vanaf 100 kWth aggregaat) of eenmaal per 4 jaar.

  Indien uw aggregaat (ook) wordt toegepast voor niet noodsituaties, dus voor de opwekking van stroom niet zijnde een noodsituatie (peakshaving, eilanddraaien, commerciële opwekking van stroom) geldt een wettelijke eis voor de controle op emissies. Dit is de aanvullende SCIOS keuring Scope 6. De omvang van de controle op emissie is afhankelijk van het vermogen van de dieselmotor. Er wordt wederom gestart met een zogenaamde Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze wordt periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 6 (emissies) is eenmaal per 4 jaar.

  Meer informatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland laat zien welke regelgevingen er zijn met betrekking tot stookinstallaties. Alle informatie over keuringen en inspecies vind u op de volgende website: SCIOS.
  1
  355
  SCIOS Scope 7C periodieke inspectie
  SCIOS Scope 7 periodieke inspectie (Alleen in Nederland)
  Een SCIOS Scope 7 periodieke inspectie is een gedetailleerde controle van industriële verwarmingsinstallaties die gebruik maken van vloeibare of gasvormige brandstoffen. Tijdens deze inspectie worden alle onderdelen van de installatie gecontroleerd, waaronder de branders, de verbrandingskamer, de rookgasafvoer en de veiligheidssystemen.

  De inspectie wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde SCIOS Scope 7 inspecteur, die een grondige kennis heeft van alle aspecten van verwarmingsinstallaties. De inspectie omvat het testen van alle relevante parameters, zoals de verbrandingsgassen, de druk en de temperatuur, om ervoor te zorgen dat de installatie veilig en efficiënt functioneert.

  Na de inspectie wordt een rapport opgesteld met de bevindingen van de inspecteur en eventuele aanbevelingen voor reparaties of verbeteringen. Het is belangrijk om regelmatig periodieke inspecties uit te voeren om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsnormen en om de levensduur van de installatie te verlengen.

  De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

  Scios 1

  Voor meer informatie kunt u onze SCIOS-pagina bekijken
  1
  355
  Live-test
  reguliere werktijden
  1
  416
  Live-test
  weekend/nacht
  1
  831
  Onbelaste test
  op locatie tot 250 km
  1
  309

  Extra opties

  Kosten van uw onderhoudsplan

  Totaal
  ex. BTW
  € 0

   Verstuur deze configuratie
   U kunt niet direct bestellen via onze website. Vaak is persoonlijk contact over de configuratie van uw aggregaat nog nodig. Daarom kunt u geheel vrijblijvend deze configuratie naar uzelf mailen, waarop wij vervolgens contact met u op zullen nemen.

   Specificaties

   Vemogen kVA: 201 t/m 350

   Jaarlijks Aanbevolen

   Grote onderhoudsbeurt
   Grote onderhoudsbeurt
   De volgende werkzaamheden, controles, metingen en vervangingen worden tijdens de jaarlijkse grote onderhoudsbeurt uitgevoerd:
   • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
   • Uitlezen historie van de aggregaat besturing;
   • Controle software update t.b.v. besturing benodigd;
   • Oliepeil controleren;
   • Controle spanning en frequentie bij proefstart onbelast. (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
   • Controle spanning, frequentie en vermogen bij proefstart belast (alleen in overleg) (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
   • Controle opstelling in ruimte m.b.t. afvoer uitlaatgassen en voldoende toevoer en afvoer lucht;
   • Controleren op werking uitgaande relais;
   • Accu’s, accupolen en bedrading controleren, accu’s elektronisch en onder last meten;
   • Controle accu laadinrichting op juiste werking, laadstroomverdeling en eventueel opnieuw afstellen;
   • Olie- en brandstoffilters controleren en vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
   • Luchtfilter controleren en schoonmaken of vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
   • Inspectie startmotor, alternator en air heater;
   • Slangen en slangverbindingen controleren op lekkage en verharding;
   • Controleren koelvloeistof op niveau en vorstbescherming;
   • Koelwaterverwarming controleren op werking;
   • Carterventilatie controleren;
   • Riemspanning en -conditie controleren en vervangen indien nodig;
   • Testen end to end alarmeringen;
   • Zekeringen van de schakel-unit Controleren;
   • Dieseltank optische inspectie op conditie en lekkages;
   • Tankmeter controleren;
   • Opvoerpomp controleren en zeef reinigen;
   • Uitwendige bouten en moeren zo nodig aanhalen;
   • Uitlaatgassenleiding controleren op beschadigingen en eventuele lekkages;
   • Controle op aanwezigheid reserve zekeringen;
   • Voorzien van logboek registratie op locatie;
   • Uitleg over de werking aan aanwezig personeel;
   • Na afronding aggregaat terugzetten in ‘auto’;
   • Digitale rapportage en indien gewenst verwerking in softwaresysteem;
   • Bij geconstateerde bijzonderheden, extra contactmoment met klant, en advies / aanbieding t.b.v. oplossing.
   Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
   • Reiskosten en reisuren
   • Arbeidskosten
   • Vervangingsonderdelen: olie- en brandstoffilters, prefilters en olie
   • Rapportage
   Andere dan bovengenoemde te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
   • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
   • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
   • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld;
   • Vervangingsonderdelen voor de machine nog algemeen beschikbaar en verkrijgbaar zijn.
   1
   647
   Kleine onderhoudsbeurt
   Kleine onderhoudsbeurt
   De volgende werkzaamheden, controles en metingen worden tijdens de jaarlijkse kleine onderhoudsbeurt uitgevoerd: Proefdraaien onbelast of naar keuze opdrachtgever belast
   • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
   • Controleren olie en koelvloeistof en bijvullen indien nodig;
   • Controleren op werking uitgaande relais;
   • Uitlezen (alarm)historie aggregaat besturing;
   • Rapportage.
   Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
   • Reiskosten en reisuren;
   • Arbeidskosten;
   • Rapportage.
   Materialen en vervangingsonderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
   • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
   • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
   • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
   1
   309
   Belaste test tegen loadbank
   Belaste test tegen loadbank
   Naast het uitvoeren van onderhoud volgens richtlijnen fabrikant, is goed testen de basis voor betrouwbaarheid. We adviseren om de aggregaten te testen op 100% belasting, oftewel het prime vermogen. Testen onder volle belasting brengt aan het licht of de brandstofvoorziening en de koeling afdoende is. Zeker bij stroomuitval in combinatie met warm weer kunnen koelingsproblemen zorgen voor een stoppend aggregaat. Tijdens de loadbanktest wordt het volgende uitgevoerd:
    • Het aggregaat wordt 1 uur tegen de loadbank worden getest;
    • Er wordt een stepload test van 50% first step load uitgevoerd;
    • Het aggregaat wordt getest tegen een belasting van 100%;
    • Rapportage n.a.v. de loadbanktest.
   bus aanhanger ABATO werkt met moderne loadbanks met geïntegreerde software en waarbij voltage dips en frequentie dips automatisch worden geregistreerd. Hiervan wordt een digitaal rapport gegenereerd, waaruit blijkt of het aggregaat aan de ISO 8528 G2-classificatie voldoet. Hieronder vindt u een onderdeel van de rapportage van de loadbanktest met automatisch gegenereerde grafieken. belaste test aggregaat
   1
   665
   Controle dieseltank (intern of extern)
   Controle dieseltank (intern of extern)
   De volgende controles worden uitgevoerd m.b.t. de dieseltank: Opslagtank
   • Controleren of de tank niet verplaatst is;
   • Tank controleren op afschot;
   • Tank controleren op schade;
   • Visuele controle op uitwendige lekkage;
   • Aanwezigheid en werking van vul- en peildop;
   • Aanwezigheid en werking van de tankontluchting >3 meter boven maaiveld;
   • Aanwezigheid van aanrijbeveiliging;
   • Is de aangebrachte coating/verflaag nog in goede staat;
   • Aanwezigheid van een testaansluiting;
   • Aanwezigheid van een brandblusser binnen een straal van 10 meter;
   • Aanwezigheid van tanktrap bij tank hoger dan 1,3 meter;
   • Indien de tank in een NSA ruimte staat is inhoud max. 3000 liter;
   • Ruimte ventilatie bij tankinhoud >3 m3.
   Installatiecomponenten BRL-K 903/08
   • Toegankelijkheid mangat 1 meter vrije hoogte;
   • Vulpunt op tank;
   • 5 liter vulpuntbakje aanwezig + KIWA Nr.;
   • Aanwezigheid overvulbeveiliging;
   • Vulpunt op afstand, 65 liter vulpuntbak + KIWA Nr.;
   • Kogelkraan geplaatst in vulleiding (tank hoger dan vulpunt);
   • Resopal tekstplaatje nabij vulpunt;
   • Tankontluchter op hoogste punt tank (min. 1,5”);
   • Uiteinde voorzien van vlamkerend rooster;
   • Ontluchtingsleiding naar buiten toegebracht;
   • Aanwezigheid van peilstok / peillint;
   • Aanwezigheid mechanische anti-hevelklep KIWA keur;
   • Aanwezigheid elektrische klep als anti-hevelklep;
   • Bypassleiding anti-hevelklep.
   1
   160

   Eenmalig na 3 jaar

   Koelwater vervangen
   Koelwater vervangen
   Het koelwater is voor een motor, na de smeerolie, de belangrijkste vloeistof. Immers alle warmte die de motor genereert moet netjes afgevoerd worden. Een tweede belangrijke functie van het koelwater is de motor van binnenuit beschermen tegen corrosie (roest). Het koelwater bestaat uit een mengel van water en glycol. Het koelvloeistof dient vervangen te worden, indien:
   • De vriestemperatuur van de vloeistof te hoog is;
   • De kooktemperatuur van de vloeistof te laat is;
   • De PH waarde niet meer in orde is.
   De werking van de glycol vermindert door de jaren heen, waardoor het noodzakelijk is voor noodstroommotoren om na circa 3 jaar het koelwater te verversen. Zonder het juiste koelmiddel bestaat de kans dat de motor van binnenuit beschadigd raakt, met verlaagde betrouwbaarheid tot gevolg. Tijdens de grote onderhoudsbeurt wordt het koelvloeistof getest. Indien nodig wordt specifieke koelvloeistof van de motorfabrikant gebruikt. Koelwater vervangen is inclusief afvoeren van de bestaande koelvloeistof. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
   • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
   • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
   • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
   • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
   1
   232
   Aangetaste/versleten brandstof- en koelwaterslangen vervangen
   1
   291
   Kleppen stellen
   Kleppen stellen
   Om op de juiste momenten de goede hoeveelheid lucht de cilinder in en uit te krijgen, is het belangrijk dat de klepspeling juist in ingesteld. Wanneer de klepspeling niet correct staat, loopt de motor minder goed en haalt deze niet meer het oorspronkelijke vermogen. Het verschilt enigszins per motorfabrikant, maar over het algemeen is het voorschrift dit na de eerste 30-50 draaiuren uit te voeren en vervolgens met groete interval draaiuren (ca 500-1000 uur)
   1
   279
   Meggeren generator
   Meggeren generator
   Om de binnenzijde (de windingen) van een generator te controleren op hun conditie, dient de isolatiewaarde gemeten te worden. Dit is in het bijzonder van belang wanneer het aggregaat staat opgesteld in een vochtige omgeving of een corrosieve omgeving (aantasting door bijvoorbeeld ammoniak).
   1
   148

   Service level agreements

   24 uur service reactietijd op locatie
   24 uur service reactietijd op locatie
   ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 24 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
   1
   588
   4 uur service reactietijd op locatie
   4 uur service reactietijd op locatie
   ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 4 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
   1
   1.529

   Overige opties

   Alarmlamp led
   Alarmlamp led
   Indien u hier nog niet over beschikt, adviseert ABATO u deze alarm signaleringslamp. Industrieel licht aan buitengevel van de aggregaatruimte of op aggregaat bestaande uit een stand-by en alarmlamp. De stand-by lamp wordt permanent gevoed met accuspanning en dient dus altijd te branden. Dit is dus tevens een controle op de aanwezigheid van accuspanning. De alarmlamp wordt volledig gemonteerd opgeleverd. alarmlamp led De rode lamp gaat branden als:
   1. Aggregaat niet aanspringt bij het maandelijks proefdraaien;
   2. Accuspanning gelijk aan of lager is dan 23.9 V;
   3. Aggregaat door brandstoftekort of via intern alarm gestopt is;
   4. Interne alarmering ontstaat tijdens stilstand;
   5. De modus “Auto” niet meer actief is;
   6. Een van de schakelaars niet in de goede stand staat voor automaatbedrijf;
   7. De noodstop (per ongeluk) is ingedrukt.
   LET OP: het is afhankelijk van uw aggregaat besturing, of alle bovenstaande alarmen / signaleringen mogelijk zijn. Deze door ABATO ontwikkelde functionaliteit geeft een zeer hoge bedrijfszekerheid bij stroomuitval.
   1
   304
   Oliemonster analyse
   Oliemonster analyse
   Bij een olie analyse wordt een monster olie uit uw machine genomen, waarna deze wordt geanalyseerd. Na een paar werkdagen, ontvangt u van ons de uitslag van de olie analyse. We voeren geregeld olieanalyses uit, omdat dit aan het licht brengt of er eventueel een overmatig slijtage van een component is. Er kan ook sprake zijn van verzuring, deeltjes of verdunning van brandstof door diesel. Regelmatig starten en de motor niet warm laten worden kan dit laatste veroorzaken. Zeker voor de grotere sets is het uitvoeren van olie analyse in elk geval aan te bevelen.
   1
   169
   Dieselmonster analyse
   1
   178
   Dieselcleaner t.b.v. interne tank
   Dieselcleaner t.b.v. interne tank
   De dieselcleaner wordt direct na de opvoer van de diesel uit de interne tank, maar vóór het brandstoffilter geplaatst. Optioneel kan ook worden gekozen voor een dieselcleaner op een externe tank, maar hiervoor dient een aparte offerte gemaakt te worden i.v.m. een pompsysteem wat benodigd is. Door het in toenemende mate vermengen van aardolie-diesel met biodiesel verslechteren de technische eigenschappen van de brandstof. Biodiesel trekt water aan (hygroscopisch) en er treedt sneller bacteriegroei in op. Deze bacteriën leven en floreren op de scheidingslijn van dieselolie en water op de bodem van de tank. De bacterie onttrekt zijn benodigde zuurstof aan het water en voedingsstoffen uit de dieselolie. Afgestorven bacteriën en het afval dat de bacteriën produceren bezinken op de bodem van de tank als residu, ofwel sludge. Dit residu bevat onder meer salpeterzuur, wat corrosie veroorzaakt in de tank en het brandstofsysteem. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de brandstof van steeds groter belang voor de moderne motoren. De verontreiniging kan in een mum van tijd ernstige motorschade veroorzaken door slecht werkende brandstofpompen en injectoren met als gevolg een verstoorde brandstofnevel. Een common-rail motor gebruikt deze nevel om zijn zuigers te koelen, de verstoorde brandstofnevel kan gaten in de zuigers of zelfs gescheurde zuigers veroorzaken! De bacteriën vormen groepen (bacteriekoloniën) die als slijmerige draden of strengen zichtbaar zijn en die de oorzaak van veel ellende kunnen zijn. De bacteriën verstoppen binnen korte tijd de brandstoffilters en gaan deels door het brandstoffilter heen. Als zo’n bacteriegroep (streng) de brandstofinjector bereikt, zal deze slecht of niet meer functioneren. Dit heeft direct motorschade en productieverlies tot gevolg. Volgens scheepvaartverzekeraar Lloyds veroorzaakt slechte, verontreinigde brandstof zelfs 90% van alle storingen en schades aan motoren! Er is dus veel te winnen bij goede filtratie/afscheiding. Voordelen en eigenschappen van dieselcleaner:
   • Testen laten zien dat wel 99,9997% van het vrije water uit de brandstof gehaald wordt;
   • Vangt alle bacteriestrengen op en verzamelt die onderin de separator;
   • Verwijdert vervuilende deeltjes tot een grootte van 75 μm (micron);
   • Geen bewegende delen;
   • Eenmaal gemonteerd gaat de separator een (motor)leven lang mee (u krijgt 5 jaar garantie!);
   • Geen inzetfilters die vervangen moeten worden;
   • Haalt tevens zand en roestdelen uit de brandstof en beschermt ook daardoor de motor.
   dieselcleaner Het benodigde onderhoud blijft beperkt tot het periodiek aftappen van het separatorhuis, om zo de ‘sludge’ (= bacteriestrengen en andere verontreiniging) te verwijderen. Uit vele praktijksituaties is gebleken dat het voldoende is om dit bij iedere service-interval te doen. Het systeem bewijst in deze vorm in de USA al ruim 12 jaar zijn goede werking. Onder meer de Amerikaanse kustwacht en militaire voertuigen gebruiken deze separator met bijzonder goede resultaten. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
   • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
   • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
   • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van Tilburg bevindt;
   • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
   1
   965
   Complete dieseltank reiniging; interne tank
   1
   523
   Vervangende noodstroom tijdens werkzaamheden
   1
   op aanvraag

   Andere service

   SCIOS Scope 4 eerste bijzondere inspectie
   SCIOS Scope 4 eerste bijzondere inspectie (Alleen in Nederland)
   SCIOS inspectie voor uw noodstroomaggregaat geldt sinds 1 januari 2016 tot een wettelijke verplichting. Per 1 januari 2016 is de regelgeving omtrent de inspectie en keuring van stookinstallaties, waaronder ook aggregaten, en daarbij behorende brandstofvoorziening gewijzigd. ABATO Motoren kan u van dienst zijn met de uitvoering van SCIOS keuring en inspectie.

   Bent u in het bezit van een noodstroomaggregaat? Hieronder leest u welke inspecties en keuringen eventueel voor u verplicht zijn. De keuring kan, indien gewenst, ook worden gecombineerd met uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

   Onderhoud, SCIOS en andere services aan uw aggregaat, kunt u eenvoudig berekenen op onze onderhoudscalculator: Calculeer uw onderhoudsplan >

   De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

   Scios 1

   Toelichting Ieder aggregaat vanaf 20 kWth dient voor SCIOS wettelijk te worden gekeurd overeenkomstig de criteria van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS). Dit betreft de Scope 4 veiligheidsinspectie.

   De eerste inspectie is een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 4 is afhankelijk van het vermogen van de noodstroomaggregaat, en bedraagt eens per 4 jaar bij aggregaten kleiner dan 100 kWth, en eens per 2 jaar bij aggregaten vanaf 100 kWth.

   Indien er is sprake van een brandstoftoevoerleiding naar een externe tank, heeft men ook een Scope 7C verplichting. Dit betreft de inspectie van de brandstoftoevoerleiding vanaf de brandstoftank tot de installatie.

   Er wordt gestart met een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI).  De keuringsfrequentie voor Scope 7C (brandstofleidingen) is in dit geval eenmaal per 2 jaar (vanaf 100 kWth aggregaat) of eenmaal per 4 jaar.

   Indien uw aggregaat (ook) wordt toegepast voor niet noodsituaties, dus voor de opwekking van stroom niet zijnde een noodsituatie (peakshaving, eilanddraaien, commerciële opwekking van stroom) geldt een wettelijke eis voor de controle op emissies. Dit is de aanvullende SCIOS keuring Scope 6. De omvang van de controle op emissie is afhankelijk van het vermogen van de dieselmotor. Er wordt wederom gestart met een zogenaamde Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze wordt periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 6 (emissies) is eenmaal per 4 jaar.

   Meer informatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland laat zien welke regelgevingen er zijn met betrekking tot stookinstallaties. Alle informatie over keuringen en inspecies vind u op de volgende website: SCIOS.
   1
   748
   SCIOS Scope 4 periodieke inspectie
   SCIOS Scope 4 periodieke inspectie (Alleen in Nederland)
   Een SCIOS Scope 4 periodieke inspectie is een uitgebreide controle van stoomketels en heetwaterinstallaties met een vermogen van 100 kW tot 50 MW. Deze inspectie heeft als doel om de veiligheid en de efficiëntie van de installatie te waarborgen.

   Tijdens de inspectie worden alle onderdelen van de installatie gecontroleerd, waaronder de ketel zelf, het leidingwerk, de appendages en de veiligheidsvoorzieningen. De inspectie wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde SCIOS Scope 4 inspecteur, die beschikt over specialistische kennis en ervaring met deze type installaties.

   De inspectie omvat het testen van alle relevante parameters, zoals de druk, temperatuur, stoom- en waterkwaliteit, om ervoor te zorgen dat de installatie veilig en efficiënt functioneert. Ook wordt er gekeken naar de naleving van de geldende wet- en regelgeving, zoals de Arbowet en het Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties (BES).

   Na de inspectie wordt een rapport opgesteld met de bevindingen van de inspecteur en eventuele aanbevelingen voor reparaties of verbeteringen. Het is van groot belang om periodieke inspecties uit te voeren om de veiligheid van de installatie en de omgeving te waarborgen en om de levensduur van de installatie te verlengen.

   De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

   Scios 1

   Voor meer informatie kunt u onze SCIOS-pagina bekijken
   1
   486
   SCIOS Scope 7C eerste bijzondere inspectie
   SCIOS Scope 7C eerste bijzondere inspectie (Alleen in Nederland)
   SCIOS inspectie voor uw noodstroomaggregaat geldt sinds 1 januari 2016 tot een wettelijke verplichting. Per 1 januari 2016 is de regelgeving omtrent de inspectie en keuring van stookinstallaties, waaronder ook aggregaten, en daarbij behorende brandstofvoorziening gewijzigd. ABATO Motoren kan u van dienst zijn met de uitvoering van SCIOS keuring en inspectie.

   Bent u in het bezit van een noodstroomaggregaat? Hieronder leest u welke inspecties en keuringen eventueel voor u verplicht zijn. De keuring kan, indien gewenst, ook worden gecombineerd met uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

   Onderhoud, SCIOS en andere services aan uw aggregaat, kunt u eenvoudig berekenen op onze onderhoudscalculator: Calculeer uw onderhoudsplan >

   De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

   Scios 1

   Toelichting Ieder aggregaat vanaf 20 kWth dient voor SCIOS wettelijk te worden gekeurd overeenkomstig de criteria van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS). Dit betreft de Scope 4 veiligheidsinspectie.

   De eerste inspectie is een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 4 is afhankelijk van het vermogen van de noodstroomaggregaat, en bedraagt eens per 4 jaar bij aggregaten kleiner dan 100 kWth, en eens per 2 jaar bij aggregaten vanaf 100 kWth.

   Indien er is sprake van een brandstoftoevoerleiding naar een externe tank, heeft men ook een Scope 7C verplichting. Dit betreft de inspectie van de brandstoftoevoerleiding vanaf de brandstoftank tot de installatie.

   Er wordt gestart met een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI).  De keuringsfrequentie voor Scope 7C (brandstofleidingen) is in dit geval eenmaal per 2 jaar (vanaf 100 kWth aggregaat) of eenmaal per 4 jaar.

   Indien uw aggregaat (ook) wordt toegepast voor niet noodsituaties, dus voor de opwekking van stroom niet zijnde een noodsituatie (peakshaving, eilanddraaien, commerciële opwekking van stroom) geldt een wettelijke eis voor de controle op emissies. Dit is de aanvullende SCIOS keuring Scope 6. De omvang van de controle op emissie is afhankelijk van het vermogen van de dieselmotor. Er wordt wederom gestart met een zogenaamde Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze wordt periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 6 (emissies) is eenmaal per 4 jaar.

   Meer informatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland laat zien welke regelgevingen er zijn met betrekking tot stookinstallaties. Alle informatie over keuringen en inspecies vind u op de volgende website: SCIOS.
   1
   355
   SCIOS Scope 7C periodieke inspectie
   SCIOS Scope 7 periodieke inspectie (Alleen in Nederland)
   Een SCIOS Scope 7 periodieke inspectie is een gedetailleerde controle van industriële verwarmingsinstallaties die gebruik maken van vloeibare of gasvormige brandstoffen. Tijdens deze inspectie worden alle onderdelen van de installatie gecontroleerd, waaronder de branders, de verbrandingskamer, de rookgasafvoer en de veiligheidssystemen.

   De inspectie wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde SCIOS Scope 7 inspecteur, die een grondige kennis heeft van alle aspecten van verwarmingsinstallaties. De inspectie omvat het testen van alle relevante parameters, zoals de verbrandingsgassen, de druk en de temperatuur, om ervoor te zorgen dat de installatie veilig en efficiënt functioneert.

   Na de inspectie wordt een rapport opgesteld met de bevindingen van de inspecteur en eventuele aanbevelingen voor reparaties of verbeteringen. Het is belangrijk om regelmatig periodieke inspecties uit te voeren om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsnormen en om de levensduur van de installatie te verlengen.

   De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

   Scios 1

   Voor meer informatie kunt u onze SCIOS-pagina bekijken
   1
   284
   Live-test
   reguliere werktijden
   1
   496
   Live-test
   weekend/nacht
   1
   992
   Onbelaste test
   op locatie tot 250 km
   1
   309

   Extra opties

   Kosten van uw onderhoudsplan

   Totaal
   ex. BTW
   € 0

    Verstuur deze configuratie
    U kunt niet direct bestellen via onze website. Vaak is persoonlijk contact over de configuratie van uw aggregaat nog nodig. Daarom kunt u geheel vrijblijvend deze configuratie naar uzelf mailen, waarop wij vervolgens contact met u op zullen nemen.

    Specificaties

    Vemogen kVA: 351 t/m 500

    Jaarlijks Aanbevolen

    Grote onderhoudsbeurt
    Grote onderhoudsbeurt
    De volgende werkzaamheden, controles, metingen en vervangingen worden tijdens de jaarlijkse grote onderhoudsbeurt uitgevoerd:
    • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
    • Uitlezen historie van de aggregaat besturing;
    • Controle software update t.b.v. besturing benodigd;
    • Oliepeil controleren;
    • Controle spanning en frequentie bij proefstart onbelast. (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
    • Controle spanning, frequentie en vermogen bij proefstart belast (alleen in overleg) (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
    • Controle opstelling in ruimte m.b.t. afvoer uitlaatgassen en voldoende toevoer en afvoer lucht;
    • Controleren op werking uitgaande relais;
    • Accu’s, accupolen en bedrading controleren, accu’s elektronisch en onder last meten;
    • Controle accu laadinrichting op juiste werking, laadstroomverdeling en eventueel opnieuw afstellen;
    • Olie- en brandstoffilters controleren en vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
    • Luchtfilter controleren en schoonmaken of vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
    • Inspectie startmotor, alternator en air heater;
    • Slangen en slangverbindingen controleren op lekkage en verharding;
    • Controleren koelvloeistof op niveau en vorstbescherming;
    • Koelwaterverwarming controleren op werking;
    • Carterventilatie controleren;
    • Riemspanning en -conditie controleren en vervangen indien nodig;
    • Testen end to end alarmeringen;
    • Zekeringen van de schakel-unit Controleren;
    • Dieseltank optische inspectie op conditie en lekkages;
    • Tankmeter controleren;
    • Opvoerpomp controleren en zeef reinigen;
    • Uitwendige bouten en moeren zo nodig aanhalen;
    • Uitlaatgassenleiding controleren op beschadigingen en eventuele lekkages;
    • Controle op aanwezigheid reserve zekeringen;
    • Voorzien van logboek registratie op locatie;
    • Uitleg over de werking aan aanwezig personeel;
    • Na afronding aggregaat terugzetten in ‘auto’;
    • Digitale rapportage en indien gewenst verwerking in softwaresysteem;
    • Bij geconstateerde bijzonderheden, extra contactmoment met klant, en advies / aanbieding t.b.v. oplossing.
    Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
    • Reiskosten en reisuren
    • Arbeidskosten
    • Vervangingsonderdelen: olie- en brandstoffilters, prefilters en olie
    • Rapportage
    Andere dan bovengenoemde te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
    • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
    • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
    • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld;
    • Vervangingsonderdelen voor de machine nog algemeen beschikbaar en verkrijgbaar zijn.
    1
    903
    Kleine onderhoudsbeurt
    Kleine onderhoudsbeurt
    De volgende werkzaamheden, controles en metingen worden tijdens de jaarlijkse kleine onderhoudsbeurt uitgevoerd: Proefdraaien onbelast of naar keuze opdrachtgever belast
    • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
    • Controleren olie en koelvloeistof en bijvullen indien nodig;
    • Controleren op werking uitgaande relais;
    • Uitlezen (alarm)historie aggregaat besturing;
    • Rapportage.
    Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
    • Reiskosten en reisuren;
    • Arbeidskosten;
    • Rapportage.
    Materialen en vervangingsonderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
    • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
    • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
    • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
    1
    309
    Belaste test tegen loadbank
    Belaste test tegen loadbank
    Naast het uitvoeren van onderhoud volgens richtlijnen fabrikant, is goed testen de basis voor betrouwbaarheid. We adviseren om de aggregaten te testen op 100% belasting, oftewel het prime vermogen. Testen onder volle belasting brengt aan het licht of de brandstofvoorziening en de koeling afdoende is. Zeker bij stroomuitval in combinatie met warm weer kunnen koelingsproblemen zorgen voor een stoppend aggregaat. Tijdens de loadbanktest wordt het volgende uitgevoerd:
     • Het aggregaat wordt 1 uur tegen de loadbank worden getest;
     • Er wordt een stepload test van 50% first step load uitgevoerd;
     • Het aggregaat wordt getest tegen een belasting van 100%;
     • Rapportage n.a.v. de loadbanktest.
    bus aanhanger ABATO werkt met moderne loadbanks met geïntegreerde software en waarbij voltage dips en frequentie dips automatisch worden geregistreerd. Hiervan wordt een digitaal rapport gegenereerd, waaruit blijkt of het aggregaat aan de ISO 8528 G2-classificatie voldoet. Hieronder vindt u een onderdeel van de rapportage van de loadbanktest met automatisch gegenereerde grafieken. belaste test aggregaat
    1
    727
    Controle dieseltank (intern of extern)
    Controle dieseltank (intern of extern)
    De volgende controles worden uitgevoerd m.b.t. de dieseltank: Opslagtank
    • Controleren of de tank niet verplaatst is;
    • Tank controleren op afschot;
    • Tank controleren op schade;
    • Visuele controle op uitwendige lekkage;
    • Aanwezigheid en werking van vul- en peildop;
    • Aanwezigheid en werking van de tankontluchting >3 meter boven maaiveld;
    • Aanwezigheid van aanrijbeveiliging;
    • Is de aangebrachte coating/verflaag nog in goede staat;
    • Aanwezigheid van een testaansluiting;
    • Aanwezigheid van een brandblusser binnen een straal van 10 meter;
    • Aanwezigheid van tanktrap bij tank hoger dan 1,3 meter;
    • Indien de tank in een NSA ruimte staat is inhoud max. 3000 liter;
    • Ruimte ventilatie bij tankinhoud >3 m3.
    Installatiecomponenten BRL-K 903/08
    • Toegankelijkheid mangat 1 meter vrije hoogte;
    • Vulpunt op tank;
    • 5 liter vulpuntbakje aanwezig + KIWA Nr.;
    • Aanwezigheid overvulbeveiliging;
    • Vulpunt op afstand, 65 liter vulpuntbak + KIWA Nr.;
    • Kogelkraan geplaatst in vulleiding (tank hoger dan vulpunt);
    • Resopal tekstplaatje nabij vulpunt;
    • Tankontluchter op hoogste punt tank (min. 1,5”);
    • Uiteinde voorzien van vlamkerend rooster;
    • Ontluchtingsleiding naar buiten toegebracht;
    • Aanwezigheid van peilstok / peillint;
    • Aanwezigheid mechanische anti-hevelklep KIWA keur;
    • Aanwezigheid elektrische klep als anti-hevelklep;
    • Bypassleiding anti-hevelklep.
    1
    160

    Eenmalig na 3 jaar

    Koelwater vervangen
    Koelwater vervangen
    Het koelwater is voor een motor, na de smeerolie, de belangrijkste vloeistof. Immers alle warmte die de motor genereert moet netjes afgevoerd worden. Een tweede belangrijke functie van het koelwater is de motor van binnenuit beschermen tegen corrosie (roest). Het koelwater bestaat uit een mengel van water en glycol. Het koelvloeistof dient vervangen te worden, indien:
    • De vriestemperatuur van de vloeistof te hoog is;
    • De kooktemperatuur van de vloeistof te laat is;
    • De PH waarde niet meer in orde is.
    De werking van de glycol vermindert door de jaren heen, waardoor het noodzakelijk is voor noodstroommotoren om na circa 3 jaar het koelwater te verversen. Zonder het juiste koelmiddel bestaat de kans dat de motor van binnenuit beschadigd raakt, met verlaagde betrouwbaarheid tot gevolg. Tijdens de grote onderhoudsbeurt wordt het koelvloeistof getest. Indien nodig wordt specifieke koelvloeistof van de motorfabrikant gebruikt. Koelwater vervangen is inclusief afvoeren van de bestaande koelvloeistof. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
    • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
    • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
    • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
    • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
    1
    302
    Aangetaste/versleten brandstof- en koelwaterslangen vervangen
    1
    472
    Kleppen stellen
    Kleppen stellen
    Om op de juiste momenten de goede hoeveelheid lucht de cilinder in en uit te krijgen, is het belangrijk dat de klepspeling juist in ingesteld. Wanneer de klepspeling niet correct staat, loopt de motor minder goed en haalt deze niet meer het oorspronkelijke vermogen. Het verschilt enigszins per motorfabrikant, maar over het algemeen is het voorschrift dit na de eerste 30-50 draaiuren uit te voeren en vervolgens met groete interval draaiuren (ca 500-1000 uur)
    1
    319
    Meggeren generator
    Meggeren generator
    Om de binnenzijde (de windingen) van een generator te controleren op hun conditie, dient de isolatiewaarde gemeten te worden. Dit is in het bijzonder van belang wanneer het aggregaat staat opgesteld in een vochtige omgeving of een corrosieve omgeving (aantasting door bijvoorbeeld ammoniak).
    1
    148

    Service level agreements

    24 uur service reactietijd op locatie
    24 uur service reactietijd op locatie
    ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 24 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
    1
    588
    4 uur service reactietijd op locatie
    4 uur service reactietijd op locatie
    ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 4 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
    1
    1.529

    Overige opties

    Alarmlamp led
    Alarmlamp led
    Indien u hier nog niet over beschikt, adviseert ABATO u deze alarm signaleringslamp. Industrieel licht aan buitengevel van de aggregaatruimte of op aggregaat bestaande uit een stand-by en alarmlamp. De stand-by lamp wordt permanent gevoed met accuspanning en dient dus altijd te branden. Dit is dus tevens een controle op de aanwezigheid van accuspanning. De alarmlamp wordt volledig gemonteerd opgeleverd. alarmlamp led De rode lamp gaat branden als:
    1. Aggregaat niet aanspringt bij het maandelijks proefdraaien;
    2. Accuspanning gelijk aan of lager is dan 23.9 V;
    3. Aggregaat door brandstoftekort of via intern alarm gestopt is;
    4. Interne alarmering ontstaat tijdens stilstand;
    5. De modus “Auto” niet meer actief is;
    6. Een van de schakelaars niet in de goede stand staat voor automaatbedrijf;
    7. De noodstop (per ongeluk) is ingedrukt.
    LET OP: het is afhankelijk van uw aggregaat besturing, of alle bovenstaande alarmen / signaleringen mogelijk zijn. Deze door ABATO ontwikkelde functionaliteit geeft een zeer hoge bedrijfszekerheid bij stroomuitval.
    1
    304
    Oliemonster analyse
    Oliemonster analyse
    Bij een olie analyse wordt een monster olie uit uw machine genomen, waarna deze wordt geanalyseerd. Na een paar werkdagen, ontvangt u van ons de uitslag van de olie analyse. We voeren geregeld olieanalyses uit, omdat dit aan het licht brengt of er eventueel een overmatig slijtage van een component is. Er kan ook sprake zijn van verzuring, deeltjes of verdunning van brandstof door diesel. Regelmatig starten en de motor niet warm laten worden kan dit laatste veroorzaken. Zeker voor de grotere sets is het uitvoeren van olie analyse in elk geval aan te bevelen.
    1
    169
    Dieselmonster analyse
    1
    178
    Dieselcleaner t.b.v. interne tank
    Dieselcleaner t.b.v. interne tank
    De dieselcleaner wordt direct na de opvoer van de diesel uit de interne tank, maar vóór het brandstoffilter geplaatst. Optioneel kan ook worden gekozen voor een dieselcleaner op een externe tank, maar hiervoor dient een aparte offerte gemaakt te worden i.v.m. een pompsysteem wat benodigd is. Door het in toenemende mate vermengen van aardolie-diesel met biodiesel verslechteren de technische eigenschappen van de brandstof. Biodiesel trekt water aan (hygroscopisch) en er treedt sneller bacteriegroei in op. Deze bacteriën leven en floreren op de scheidingslijn van dieselolie en water op de bodem van de tank. De bacterie onttrekt zijn benodigde zuurstof aan het water en voedingsstoffen uit de dieselolie. Afgestorven bacteriën en het afval dat de bacteriën produceren bezinken op de bodem van de tank als residu, ofwel sludge. Dit residu bevat onder meer salpeterzuur, wat corrosie veroorzaakt in de tank en het brandstofsysteem. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de brandstof van steeds groter belang voor de moderne motoren. De verontreiniging kan in een mum van tijd ernstige motorschade veroorzaken door slecht werkende brandstofpompen en injectoren met als gevolg een verstoorde brandstofnevel. Een common-rail motor gebruikt deze nevel om zijn zuigers te koelen, de verstoorde brandstofnevel kan gaten in de zuigers of zelfs gescheurde zuigers veroorzaken! De bacteriën vormen groepen (bacteriekoloniën) die als slijmerige draden of strengen zichtbaar zijn en die de oorzaak van veel ellende kunnen zijn. De bacteriën verstoppen binnen korte tijd de brandstoffilters en gaan deels door het brandstoffilter heen. Als zo’n bacteriegroep (streng) de brandstofinjector bereikt, zal deze slecht of niet meer functioneren. Dit heeft direct motorschade en productieverlies tot gevolg. Volgens scheepvaartverzekeraar Lloyds veroorzaakt slechte, verontreinigde brandstof zelfs 90% van alle storingen en schades aan motoren! Er is dus veel te winnen bij goede filtratie/afscheiding. Voordelen en eigenschappen van dieselcleaner:
    • Testen laten zien dat wel 99,9997% van het vrije water uit de brandstof gehaald wordt;
    • Vangt alle bacteriestrengen op en verzamelt die onderin de separator;
    • Verwijdert vervuilende deeltjes tot een grootte van 75 μm (micron);
    • Geen bewegende delen;
    • Eenmaal gemonteerd gaat de separator een (motor)leven lang mee (u krijgt 5 jaar garantie!);
    • Geen inzetfilters die vervangen moeten worden;
    • Haalt tevens zand en roestdelen uit de brandstof en beschermt ook daardoor de motor.
    dieselcleaner Het benodigde onderhoud blijft beperkt tot het periodiek aftappen van het separatorhuis, om zo de ‘sludge’ (= bacteriestrengen en andere verontreiniging) te verwijderen. Uit vele praktijksituaties is gebleken dat het voldoende is om dit bij iedere service-interval te doen. Het systeem bewijst in deze vorm in de USA al ruim 12 jaar zijn goede werking. Onder meer de Amerikaanse kustwacht en militaire voertuigen gebruiken deze separator met bijzonder goede resultaten. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
    • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
    • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
    • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van Tilburg bevindt;
    • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
    1
    965
    Complete dieseltank reiniging; interne tank
    1
    523
    Vervangende noodstroom tijdens werkzaamheden
    1
    op aanvraag

    Andere service

    SCIOS Scope 4 eerste bijzondere inspectie
    SCIOS Scope 4 eerste bijzondere inspectie (Alleen in Nederland)
    SCIOS inspectie voor uw noodstroomaggregaat geldt sinds 1 januari 2016 tot een wettelijke verplichting. Per 1 januari 2016 is de regelgeving omtrent de inspectie en keuring van stookinstallaties, waaronder ook aggregaten, en daarbij behorende brandstofvoorziening gewijzigd. ABATO Motoren kan u van dienst zijn met de uitvoering van SCIOS keuring en inspectie.

    Bent u in het bezit van een noodstroomaggregaat? Hieronder leest u welke inspecties en keuringen eventueel voor u verplicht zijn. De keuring kan, indien gewenst, ook worden gecombineerd met uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

    Onderhoud, SCIOS en andere services aan uw aggregaat, kunt u eenvoudig berekenen op onze onderhoudscalculator: Calculeer uw onderhoudsplan >

    De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

    Scios 1

    Toelichting Ieder aggregaat vanaf 20 kWth dient voor SCIOS wettelijk te worden gekeurd overeenkomstig de criteria van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS). Dit betreft de Scope 4 veiligheidsinspectie.

    De eerste inspectie is een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 4 is afhankelijk van het vermogen van de noodstroomaggregaat, en bedraagt eens per 4 jaar bij aggregaten kleiner dan 100 kWth, en eens per 2 jaar bij aggregaten vanaf 100 kWth.

    Indien er is sprake van een brandstoftoevoerleiding naar een externe tank, heeft men ook een Scope 7C verplichting. Dit betreft de inspectie van de brandstoftoevoerleiding vanaf de brandstoftank tot de installatie.

    Er wordt gestart met een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI).  De keuringsfrequentie voor Scope 7C (brandstofleidingen) is in dit geval eenmaal per 2 jaar (vanaf 100 kWth aggregaat) of eenmaal per 4 jaar.

    Indien uw aggregaat (ook) wordt toegepast voor niet noodsituaties, dus voor de opwekking van stroom niet zijnde een noodsituatie (peakshaving, eilanddraaien, commerciële opwekking van stroom) geldt een wettelijke eis voor de controle op emissies. Dit is de aanvullende SCIOS keuring Scope 6. De omvang van de controle op emissie is afhankelijk van het vermogen van de dieselmotor. Er wordt wederom gestart met een zogenaamde Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze wordt periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 6 (emissies) is eenmaal per 4 jaar.

    Meer informatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland laat zien welke regelgevingen er zijn met betrekking tot stookinstallaties. Alle informatie over keuringen en inspecies vind u op de volgende website: SCIOS.
    1
    748
    SCIOS Scope 4 periodieke inspectie
    SCIOS Scope 4 periodieke inspectie (Alleen in Nederland)
    Een SCIOS Scope 4 periodieke inspectie is een uitgebreide controle van stoomketels en heetwaterinstallaties met een vermogen van 100 kW tot 50 MW. Deze inspectie heeft als doel om de veiligheid en de efficiëntie van de installatie te waarborgen.

    Tijdens de inspectie worden alle onderdelen van de installatie gecontroleerd, waaronder de ketel zelf, het leidingwerk, de appendages en de veiligheidsvoorzieningen. De inspectie wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde SCIOS Scope 4 inspecteur, die beschikt over specialistische kennis en ervaring met deze type installaties.

    De inspectie omvat het testen van alle relevante parameters, zoals de druk, temperatuur, stoom- en waterkwaliteit, om ervoor te zorgen dat de installatie veilig en efficiënt functioneert. Ook wordt er gekeken naar de naleving van de geldende wet- en regelgeving, zoals de Arbowet en het Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties (BES).

    Na de inspectie wordt een rapport opgesteld met de bevindingen van de inspecteur en eventuele aanbevelingen voor reparaties of verbeteringen. Het is van groot belang om periodieke inspecties uit te voeren om de veiligheid van de installatie en de omgeving te waarborgen en om de levensduur van de installatie te verlengen.

    De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

    Scios 1

    Voor meer informatie kunt u onze SCIOS-pagina bekijken
    1
    486
    SCIOS Scope 7C eerste bijzondere inspectie
    SCIOS Scope 7C eerste bijzondere inspectie (Alleen in Nederland)
    SCIOS inspectie voor uw noodstroomaggregaat geldt sinds 1 januari 2016 tot een wettelijke verplichting. Per 1 januari 2016 is de regelgeving omtrent de inspectie en keuring van stookinstallaties, waaronder ook aggregaten, en daarbij behorende brandstofvoorziening gewijzigd. ABATO Motoren kan u van dienst zijn met de uitvoering van SCIOS keuring en inspectie.

    Bent u in het bezit van een noodstroomaggregaat? Hieronder leest u welke inspecties en keuringen eventueel voor u verplicht zijn. De keuring kan, indien gewenst, ook worden gecombineerd met uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

    Onderhoud, SCIOS en andere services aan uw aggregaat, kunt u eenvoudig berekenen op onze onderhoudscalculator: Calculeer uw onderhoudsplan >

    De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

    Scios 1

    Toelichting Ieder aggregaat vanaf 20 kWth dient voor SCIOS wettelijk te worden gekeurd overeenkomstig de criteria van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS). Dit betreft de Scope 4 veiligheidsinspectie.

    De eerste inspectie is een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 4 is afhankelijk van het vermogen van de noodstroomaggregaat, en bedraagt eens per 4 jaar bij aggregaten kleiner dan 100 kWth, en eens per 2 jaar bij aggregaten vanaf 100 kWth.

    Indien er is sprake van een brandstoftoevoerleiding naar een externe tank, heeft men ook een Scope 7C verplichting. Dit betreft de inspectie van de brandstoftoevoerleiding vanaf de brandstoftank tot de installatie.

    Er wordt gestart met een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI).  De keuringsfrequentie voor Scope 7C (brandstofleidingen) is in dit geval eenmaal per 2 jaar (vanaf 100 kWth aggregaat) of eenmaal per 4 jaar.

    Indien uw aggregaat (ook) wordt toegepast voor niet noodsituaties, dus voor de opwekking van stroom niet zijnde een noodsituatie (peakshaving, eilanddraaien, commerciële opwekking van stroom) geldt een wettelijke eis voor de controle op emissies. Dit is de aanvullende SCIOS keuring Scope 6. De omvang van de controle op emissie is afhankelijk van het vermogen van de dieselmotor. Er wordt wederom gestart met een zogenaamde Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze wordt periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 6 (emissies) is eenmaal per 4 jaar.

    Meer informatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland laat zien welke regelgevingen er zijn met betrekking tot stookinstallaties. Alle informatie over keuringen en inspecies vind u op de volgende website: SCIOS.
    1
    355
    SCIOS Scope 7C periodieke inspectie
    SCIOS Scope 7 periodieke inspectie (Alleen in Nederland)
    Een SCIOS Scope 7 periodieke inspectie is een gedetailleerde controle van industriële verwarmingsinstallaties die gebruik maken van vloeibare of gasvormige brandstoffen. Tijdens deze inspectie worden alle onderdelen van de installatie gecontroleerd, waaronder de branders, de verbrandingskamer, de rookgasafvoer en de veiligheidssystemen.

    De inspectie wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde SCIOS Scope 7 inspecteur, die een grondige kennis heeft van alle aspecten van verwarmingsinstallaties. De inspectie omvat het testen van alle relevante parameters, zoals de verbrandingsgassen, de druk en de temperatuur, om ervoor te zorgen dat de installatie veilig en efficiënt functioneert.

    Na de inspectie wordt een rapport opgesteld met de bevindingen van de inspecteur en eventuele aanbevelingen voor reparaties of verbeteringen. Het is belangrijk om regelmatig periodieke inspecties uit te voeren om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsnormen en om de levensduur van de installatie te verlengen.

    De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

    Scios 1

    Voor meer informatie kunt u onze SCIOS-pagina bekijken
    1
    284
    Live-test
    reguliere werktijden
    1
    496
    Live-test
    weekend/nacht
    1
    992
    Onbelaste test
    op locatie tot 250 km
    1
    309

    Extra opties

    Kosten van uw onderhoudsplan

    Totaal
    ex. BTW
    € 0

     Verstuur deze configuratie
     U kunt niet direct bestellen via onze website. Vaak is persoonlijk contact over de configuratie van uw aggregaat nog nodig. Daarom kunt u geheel vrijblijvend deze configuratie naar uzelf mailen, waarop wij vervolgens contact met u op zullen nemen.

     Specificaties

     Vemogen kVA: 501 t/m 650

     Jaarlijks Aanbevolen

     Grote onderhoudsbeurt
     Grote onderhoudsbeurt
     De volgende werkzaamheden, controles, metingen en vervangingen worden tijdens de jaarlijkse grote onderhoudsbeurt uitgevoerd:
     • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
     • Uitlezen historie van de aggregaat besturing;
     • Controle software update t.b.v. besturing benodigd;
     • Oliepeil controleren;
     • Controle spanning en frequentie bij proefstart onbelast. (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
     • Controle spanning, frequentie en vermogen bij proefstart belast (alleen in overleg) (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
     • Controle opstelling in ruimte m.b.t. afvoer uitlaatgassen en voldoende toevoer en afvoer lucht;
     • Controleren op werking uitgaande relais;
     • Accu’s, accupolen en bedrading controleren, accu’s elektronisch en onder last meten;
     • Controle accu laadinrichting op juiste werking, laadstroomverdeling en eventueel opnieuw afstellen;
     • Olie- en brandstoffilters controleren en vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
     • Luchtfilter controleren en schoonmaken of vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
     • Inspectie startmotor, alternator en air heater;
     • Slangen en slangverbindingen controleren op lekkage en verharding;
     • Controleren koelvloeistof op niveau en vorstbescherming;
     • Koelwaterverwarming controleren op werking;
     • Carterventilatie controleren;
     • Riemspanning en -conditie controleren en vervangen indien nodig;
     • Testen end to end alarmeringen;
     • Zekeringen van de schakel-unit Controleren;
     • Dieseltank optische inspectie op conditie en lekkages;
     • Tankmeter controleren;
     • Opvoerpomp controleren en zeef reinigen;
     • Uitwendige bouten en moeren zo nodig aanhalen;
     • Uitlaatgassenleiding controleren op beschadigingen en eventuele lekkages;
     • Controle op aanwezigheid reserve zekeringen;
     • Voorzien van logboek registratie op locatie;
     • Uitleg over de werking aan aanwezig personeel;
     • Na afronding aggregaat terugzetten in ‘auto’;
     • Digitale rapportage en indien gewenst verwerking in softwaresysteem;
     • Bij geconstateerde bijzonderheden, extra contactmoment met klant, en advies / aanbieding t.b.v. oplossing.
     Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
     • Reiskosten en reisuren
     • Arbeidskosten
     • Vervangingsonderdelen: olie- en brandstoffilters, prefilters en olie
     • Rapportage
     Andere dan bovengenoemde te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
     • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
     • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
     • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld;
     • Vervangingsonderdelen voor de machine nog algemeen beschikbaar en verkrijgbaar zijn.
     1
     992
     Kleine onderhoudsbeurt
     Kleine onderhoudsbeurt
     De volgende werkzaamheden, controles en metingen worden tijdens de jaarlijkse kleine onderhoudsbeurt uitgevoerd: Proefdraaien onbelast of naar keuze opdrachtgever belast
     • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
     • Controleren olie en koelvloeistof en bijvullen indien nodig;
     • Controleren op werking uitgaande relais;
     • Uitlezen (alarm)historie aggregaat besturing;
     • Rapportage.
     Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
     • Reiskosten en reisuren;
     • Arbeidskosten;
     • Rapportage.
     Materialen en vervangingsonderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
     • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
     • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
     • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
     1
     309
     Belaste test tegen loadbank
     Belaste test tegen loadbank
     Naast het uitvoeren van onderhoud volgens richtlijnen fabrikant, is goed testen de basis voor betrouwbaarheid. We adviseren om de aggregaten te testen op 100% belasting, oftewel het prime vermogen. Testen onder volle belasting brengt aan het licht of de brandstofvoorziening en de koeling afdoende is. Zeker bij stroomuitval in combinatie met warm weer kunnen koelingsproblemen zorgen voor een stoppend aggregaat. Tijdens de loadbanktest wordt het volgende uitgevoerd:
      • Het aggregaat wordt 1 uur tegen de loadbank worden getest;
      • Er wordt een stepload test van 50% first step load uitgevoerd;
      • Het aggregaat wordt getest tegen een belasting van 100%;
      • Rapportage n.a.v. de loadbanktest.
     bus aanhanger ABATO werkt met moderne loadbanks met geïntegreerde software en waarbij voltage dips en frequentie dips automatisch worden geregistreerd. Hiervan wordt een digitaal rapport gegenereerd, waaruit blijkt of het aggregaat aan de ISO 8528 G2-classificatie voldoet. Hieronder vindt u een onderdeel van de rapportage van de loadbanktest met automatisch gegenereerde grafieken. belaste test aggregaat
     1
     1.562
     Controle dieseltank (intern of extern)
     Controle dieseltank (intern of extern)
     De volgende controles worden uitgevoerd m.b.t. de dieseltank: Opslagtank
     • Controleren of de tank niet verplaatst is;
     • Tank controleren op afschot;
     • Tank controleren op schade;
     • Visuele controle op uitwendige lekkage;
     • Aanwezigheid en werking van vul- en peildop;
     • Aanwezigheid en werking van de tankontluchting >3 meter boven maaiveld;
     • Aanwezigheid van aanrijbeveiliging;
     • Is de aangebrachte coating/verflaag nog in goede staat;
     • Aanwezigheid van een testaansluiting;
     • Aanwezigheid van een brandblusser binnen een straal van 10 meter;
     • Aanwezigheid van tanktrap bij tank hoger dan 1,3 meter;
     • Indien de tank in een NSA ruimte staat is inhoud max. 3000 liter;
     • Ruimte ventilatie bij tankinhoud >3 m3.
     Installatiecomponenten BRL-K 903/08
     • Toegankelijkheid mangat 1 meter vrije hoogte;
     • Vulpunt op tank;
     • 5 liter vulpuntbakje aanwezig + KIWA Nr.;
     • Aanwezigheid overvulbeveiliging;
     • Vulpunt op afstand, 65 liter vulpuntbak + KIWA Nr.;
     • Kogelkraan geplaatst in vulleiding (tank hoger dan vulpunt);
     • Resopal tekstplaatje nabij vulpunt;
     • Tankontluchter op hoogste punt tank (min. 1,5”);
     • Uiteinde voorzien van vlamkerend rooster;
     • Ontluchtingsleiding naar buiten toegebracht;
     • Aanwezigheid van peilstok / peillint;
     • Aanwezigheid mechanische anti-hevelklep KIWA keur;
     • Aanwezigheid elektrische klep als anti-hevelklep;
     • Bypassleiding anti-hevelklep.
     1
     160

     Eenmalig na 3 jaar

     Koelwater vervangen
     Koelwater vervangen
     Het koelwater is voor een motor, na de smeerolie, de belangrijkste vloeistof. Immers alle warmte die de motor genereert moet netjes afgevoerd worden. Een tweede belangrijke functie van het koelwater is de motor van binnenuit beschermen tegen corrosie (roest). Het koelwater bestaat uit een mengel van water en glycol. Het koelvloeistof dient vervangen te worden, indien:
     • De vriestemperatuur van de vloeistof te hoog is;
     • De kooktemperatuur van de vloeistof te laat is;
     • De PH waarde niet meer in orde is.
     De werking van de glycol vermindert door de jaren heen, waardoor het noodzakelijk is voor noodstroommotoren om na circa 3 jaar het koelwater te verversen. Zonder het juiste koelmiddel bestaat de kans dat de motor van binnenuit beschadigd raakt, met verlaagde betrouwbaarheid tot gevolg. Tijdens de grote onderhoudsbeurt wordt het koelvloeistof getest. Indien nodig wordt specifieke koelvloeistof van de motorfabrikant gebruikt. Koelwater vervangen is inclusief afvoeren van de bestaande koelvloeistof. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
     • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
     • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
     • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
     • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
     1
     402
     Aangetaste/versleten brandstof- en koelwaterslangen vervangen
     1
     677
     Kleppen stellen
     Kleppen stellen
     Om op de juiste momenten de goede hoeveelheid lucht de cilinder in en uit te krijgen, is het belangrijk dat de klepspeling juist in ingesteld. Wanneer de klepspeling niet correct staat, loopt de motor minder goed en haalt deze niet meer het oorspronkelijke vermogen. Het verschilt enigszins per motorfabrikant, maar over het algemeen is het voorschrift dit na de eerste 30-50 draaiuren uit te voeren en vervolgens met groete interval draaiuren (ca 500-1000 uur)
     1
     319
     Meggeren generator
     Meggeren generator
     Om de binnenzijde (de windingen) van een generator te controleren op hun conditie, dient de isolatiewaarde gemeten te worden. Dit is in het bijzonder van belang wanneer het aggregaat staat opgesteld in een vochtige omgeving of een corrosieve omgeving (aantasting door bijvoorbeeld ammoniak).
     1
     277

     Service level agreements

     24 uur service reactietijd op locatie
     24 uur service reactietijd op locatie
     ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 24 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
     1
     588
     4 uur service reactietijd op locatie
     4 uur service reactietijd op locatie
     ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 4 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
     1
     1.529

     Overige opties

     Alarmlamp led
     Alarmlamp led
     Indien u hier nog niet over beschikt, adviseert ABATO u deze alarm signaleringslamp. Industrieel licht aan buitengevel van de aggregaatruimte of op aggregaat bestaande uit een stand-by en alarmlamp. De stand-by lamp wordt permanent gevoed met accuspanning en dient dus altijd te branden. Dit is dus tevens een controle op de aanwezigheid van accuspanning. De alarmlamp wordt volledig gemonteerd opgeleverd. alarmlamp led De rode lamp gaat branden als:
     1. Aggregaat niet aanspringt bij het maandelijks proefdraaien;
     2. Accuspanning gelijk aan of lager is dan 23.9 V;
     3. Aggregaat door brandstoftekort of via intern alarm gestopt is;
     4. Interne alarmering ontstaat tijdens stilstand;
     5. De modus “Auto” niet meer actief is;
     6. Een van de schakelaars niet in de goede stand staat voor automaatbedrijf;
     7. De noodstop (per ongeluk) is ingedrukt.
     LET OP: het is afhankelijk van uw aggregaat besturing, of alle bovenstaande alarmen / signaleringen mogelijk zijn. Deze door ABATO ontwikkelde functionaliteit geeft een zeer hoge bedrijfszekerheid bij stroomuitval.
     1
     304
     Oliemonster analyse
     Oliemonster analyse
     Bij een olie analyse wordt een monster olie uit uw machine genomen, waarna deze wordt geanalyseerd. Na een paar werkdagen, ontvangt u van ons de uitslag van de olie analyse. We voeren geregeld olieanalyses uit, omdat dit aan het licht brengt of er eventueel een overmatig slijtage van een component is. Er kan ook sprake zijn van verzuring, deeltjes of verdunning van brandstof door diesel. Regelmatig starten en de motor niet warm laten worden kan dit laatste veroorzaken. Zeker voor de grotere sets is het uitvoeren van olie analyse in elk geval aan te bevelen.
     1
     169
     Dieselmonster analyse
     1
     178
     Dieselcleaner t.b.v. interne tank
     Dieselcleaner t.b.v. interne tank
     De dieselcleaner wordt direct na de opvoer van de diesel uit de interne tank, maar vóór het brandstoffilter geplaatst. Optioneel kan ook worden gekozen voor een dieselcleaner op een externe tank, maar hiervoor dient een aparte offerte gemaakt te worden i.v.m. een pompsysteem wat benodigd is. Door het in toenemende mate vermengen van aardolie-diesel met biodiesel verslechteren de technische eigenschappen van de brandstof. Biodiesel trekt water aan (hygroscopisch) en er treedt sneller bacteriegroei in op. Deze bacteriën leven en floreren op de scheidingslijn van dieselolie en water op de bodem van de tank. De bacterie onttrekt zijn benodigde zuurstof aan het water en voedingsstoffen uit de dieselolie. Afgestorven bacteriën en het afval dat de bacteriën produceren bezinken op de bodem van de tank als residu, ofwel sludge. Dit residu bevat onder meer salpeterzuur, wat corrosie veroorzaakt in de tank en het brandstofsysteem. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de brandstof van steeds groter belang voor de moderne motoren. De verontreiniging kan in een mum van tijd ernstige motorschade veroorzaken door slecht werkende brandstofpompen en injectoren met als gevolg een verstoorde brandstofnevel. Een common-rail motor gebruikt deze nevel om zijn zuigers te koelen, de verstoorde brandstofnevel kan gaten in de zuigers of zelfs gescheurde zuigers veroorzaken! De bacteriën vormen groepen (bacteriekoloniën) die als slijmerige draden of strengen zichtbaar zijn en die de oorzaak van veel ellende kunnen zijn. De bacteriën verstoppen binnen korte tijd de brandstoffilters en gaan deels door het brandstoffilter heen. Als zo’n bacteriegroep (streng) de brandstofinjector bereikt, zal deze slecht of niet meer functioneren. Dit heeft direct motorschade en productieverlies tot gevolg. Volgens scheepvaartverzekeraar Lloyds veroorzaakt slechte, verontreinigde brandstof zelfs 90% van alle storingen en schades aan motoren! Er is dus veel te winnen bij goede filtratie/afscheiding. Voordelen en eigenschappen van dieselcleaner:
     • Testen laten zien dat wel 99,9997% van het vrije water uit de brandstof gehaald wordt;
     • Vangt alle bacteriestrengen op en verzamelt die onderin de separator;
     • Verwijdert vervuilende deeltjes tot een grootte van 75 μm (micron);
     • Geen bewegende delen;
     • Eenmaal gemonteerd gaat de separator een (motor)leven lang mee (u krijgt 5 jaar garantie!);
     • Geen inzetfilters die vervangen moeten worden;
     • Haalt tevens zand en roestdelen uit de brandstof en beschermt ook daardoor de motor.
     dieselcleaner Het benodigde onderhoud blijft beperkt tot het periodiek aftappen van het separatorhuis, om zo de ‘sludge’ (= bacteriestrengen en andere verontreiniging) te verwijderen. Uit vele praktijksituaties is gebleken dat het voldoende is om dit bij iedere service-interval te doen. Het systeem bewijst in deze vorm in de USA al ruim 12 jaar zijn goede werking. Onder meer de Amerikaanse kustwacht en militaire voertuigen gebruiken deze separator met bijzonder goede resultaten. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
     • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
     • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
     • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van Tilburg bevindt;
     • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
     1
     965
     Complete dieseltank reiniging; interne tank
     1
     523
     Vervangende noodstroom tijdens werkzaamheden
     1
     op aanvraag

     Andere service

     SCIOS Scope 4 eerste bijzondere inspectie
     SCIOS Scope 4 eerste bijzondere inspectie (Alleen in Nederland)
     SCIOS inspectie voor uw noodstroomaggregaat geldt sinds 1 januari 2016 tot een wettelijke verplichting. Per 1 januari 2016 is de regelgeving omtrent de inspectie en keuring van stookinstallaties, waaronder ook aggregaten, en daarbij behorende brandstofvoorziening gewijzigd. ABATO Motoren kan u van dienst zijn met de uitvoering van SCIOS keuring en inspectie.

     Bent u in het bezit van een noodstroomaggregaat? Hieronder leest u welke inspecties en keuringen eventueel voor u verplicht zijn. De keuring kan, indien gewenst, ook worden gecombineerd met uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

     Onderhoud, SCIOS en andere services aan uw aggregaat, kunt u eenvoudig berekenen op onze onderhoudscalculator: Calculeer uw onderhoudsplan >

     De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

     Scios 1

     Toelichting Ieder aggregaat vanaf 20 kWth dient voor SCIOS wettelijk te worden gekeurd overeenkomstig de criteria van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS). Dit betreft de Scope 4 veiligheidsinspectie.

     De eerste inspectie is een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 4 is afhankelijk van het vermogen van de noodstroomaggregaat, en bedraagt eens per 4 jaar bij aggregaten kleiner dan 100 kWth, en eens per 2 jaar bij aggregaten vanaf 100 kWth.

     Indien er is sprake van een brandstoftoevoerleiding naar een externe tank, heeft men ook een Scope 7C verplichting. Dit betreft de inspectie van de brandstoftoevoerleiding vanaf de brandstoftank tot de installatie.

     Er wordt gestart met een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI).  De keuringsfrequentie voor Scope 7C (brandstofleidingen) is in dit geval eenmaal per 2 jaar (vanaf 100 kWth aggregaat) of eenmaal per 4 jaar.

     Indien uw aggregaat (ook) wordt toegepast voor niet noodsituaties, dus voor de opwekking van stroom niet zijnde een noodsituatie (peakshaving, eilanddraaien, commerciële opwekking van stroom) geldt een wettelijke eis voor de controle op emissies. Dit is de aanvullende SCIOS keuring Scope 6. De omvang van de controle op emissie is afhankelijk van het vermogen van de dieselmotor. Er wordt wederom gestart met een zogenaamde Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze wordt periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 6 (emissies) is eenmaal per 4 jaar.

     Meer informatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland laat zien welke regelgevingen er zijn met betrekking tot stookinstallaties. Alle informatie over keuringen en inspecies vind u op de volgende website: SCIOS.
     1
     748
     SCIOS Scope 4 periodieke inspectie
     SCIOS Scope 4 periodieke inspectie (Alleen in Nederland)
     Een SCIOS Scope 4 periodieke inspectie is een uitgebreide controle van stoomketels en heetwaterinstallaties met een vermogen van 100 kW tot 50 MW. Deze inspectie heeft als doel om de veiligheid en de efficiëntie van de installatie te waarborgen.

     Tijdens de inspectie worden alle onderdelen van de installatie gecontroleerd, waaronder de ketel zelf, het leidingwerk, de appendages en de veiligheidsvoorzieningen. De inspectie wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde SCIOS Scope 4 inspecteur, die beschikt over specialistische kennis en ervaring met deze type installaties.

     De inspectie omvat het testen van alle relevante parameters, zoals de druk, temperatuur, stoom- en waterkwaliteit, om ervoor te zorgen dat de installatie veilig en efficiënt functioneert. Ook wordt er gekeken naar de naleving van de geldende wet- en regelgeving, zoals de Arbowet en het Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties (BES).

     Na de inspectie wordt een rapport opgesteld met de bevindingen van de inspecteur en eventuele aanbevelingen voor reparaties of verbeteringen. Het is van groot belang om periodieke inspecties uit te voeren om de veiligheid van de installatie en de omgeving te waarborgen en om de levensduur van de installatie te verlengen.

     De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

     Scios 1

     Voor meer informatie kunt u onze SCIOS-pagina bekijken
     1
     486
     SCIOS Scope 7C eerste bijzondere inspectie
     SCIOS Scope 7C eerste bijzondere inspectie (Alleen in Nederland)
     SCIOS inspectie voor uw noodstroomaggregaat geldt sinds 1 januari 2016 tot een wettelijke verplichting. Per 1 januari 2016 is de regelgeving omtrent de inspectie en keuring van stookinstallaties, waaronder ook aggregaten, en daarbij behorende brandstofvoorziening gewijzigd. ABATO Motoren kan u van dienst zijn met de uitvoering van SCIOS keuring en inspectie.

     Bent u in het bezit van een noodstroomaggregaat? Hieronder leest u welke inspecties en keuringen eventueel voor u verplicht zijn. De keuring kan, indien gewenst, ook worden gecombineerd met uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

     Onderhoud, SCIOS en andere services aan uw aggregaat, kunt u eenvoudig berekenen op onze onderhoudscalculator: Calculeer uw onderhoudsplan >

     De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

     Scios 1

     Toelichting Ieder aggregaat vanaf 20 kWth dient voor SCIOS wettelijk te worden gekeurd overeenkomstig de criteria van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS). Dit betreft de Scope 4 veiligheidsinspectie.

     De eerste inspectie is een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 4 is afhankelijk van het vermogen van de noodstroomaggregaat, en bedraagt eens per 4 jaar bij aggregaten kleiner dan 100 kWth, en eens per 2 jaar bij aggregaten vanaf 100 kWth.

     Indien er is sprake van een brandstoftoevoerleiding naar een externe tank, heeft men ook een Scope 7C verplichting. Dit betreft de inspectie van de brandstoftoevoerleiding vanaf de brandstoftank tot de installatie.

     Er wordt gestart met een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI).  De keuringsfrequentie voor Scope 7C (brandstofleidingen) is in dit geval eenmaal per 2 jaar (vanaf 100 kWth aggregaat) of eenmaal per 4 jaar.

     Indien uw aggregaat (ook) wordt toegepast voor niet noodsituaties, dus voor de opwekking van stroom niet zijnde een noodsituatie (peakshaving, eilanddraaien, commerciële opwekking van stroom) geldt een wettelijke eis voor de controle op emissies. Dit is de aanvullende SCIOS keuring Scope 6. De omvang van de controle op emissie is afhankelijk van het vermogen van de dieselmotor. Er wordt wederom gestart met een zogenaamde Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze wordt periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 6 (emissies) is eenmaal per 4 jaar.

     Meer informatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland laat zien welke regelgevingen er zijn met betrekking tot stookinstallaties. Alle informatie over keuringen en inspecies vind u op de volgende website: SCIOS.
     1
     355
     SCIOS Scope 7C periodieke inspectie
     SCIOS Scope 7 periodieke inspectie (Alleen in Nederland)
     Een SCIOS Scope 7 periodieke inspectie is een gedetailleerde controle van industriële verwarmingsinstallaties die gebruik maken van vloeibare of gasvormige brandstoffen. Tijdens deze inspectie worden alle onderdelen van de installatie gecontroleerd, waaronder de branders, de verbrandingskamer, de rookgasafvoer en de veiligheidssystemen.

     De inspectie wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde SCIOS Scope 7 inspecteur, die een grondige kennis heeft van alle aspecten van verwarmingsinstallaties. De inspectie omvat het testen van alle relevante parameters, zoals de verbrandingsgassen, de druk en de temperatuur, om ervoor te zorgen dat de installatie veilig en efficiënt functioneert.

     Na de inspectie wordt een rapport opgesteld met de bevindingen van de inspecteur en eventuele aanbevelingen voor reparaties of verbeteringen. Het is belangrijk om regelmatig periodieke inspecties uit te voeren om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsnormen en om de levensduur van de installatie te verlengen.

     De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

     Scios 1

     Voor meer informatie kunt u onze SCIOS-pagina bekijken
     1
     284
     Live-test
     reguliere werktijden
     1
     496
     Live-test
     weekend/nacht
     1
     992
     Onbelaste test
     op locatie tot 250 km
     1
     309

     Extra opties

     Kosten van uw onderhoudsplan

     Totaal
     ex. BTW
     € 0

      Verstuur deze configuratie
      U kunt niet direct bestellen via onze website. Vaak is persoonlijk contact over de configuratie van uw aggregaat nog nodig. Daarom kunt u geheel vrijblijvend deze configuratie naar uzelf mailen, waarop wij vervolgens contact met u op zullen nemen.

      Specificaties

      Vemogen kVA: 651 t/m 800

      Jaarlijks Aanbevolen

      Grote onderhoudsbeurt
      Grote onderhoudsbeurt
      De volgende werkzaamheden, controles, metingen en vervangingen worden tijdens de jaarlijkse grote onderhoudsbeurt uitgevoerd:
      • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
      • Uitlezen historie van de aggregaat besturing;
      • Controle software update t.b.v. besturing benodigd;
      • Oliepeil controleren;
      • Controle spanning en frequentie bij proefstart onbelast. (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
      • Controle spanning, frequentie en vermogen bij proefstart belast (alleen in overleg) (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
      • Controle opstelling in ruimte m.b.t. afvoer uitlaatgassen en voldoende toevoer en afvoer lucht;
      • Controleren op werking uitgaande relais;
      • Accu’s, accupolen en bedrading controleren, accu’s elektronisch en onder last meten;
      • Controle accu laadinrichting op juiste werking, laadstroomverdeling en eventueel opnieuw afstellen;
      • Olie- en brandstoffilters controleren en vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
      • Luchtfilter controleren en schoonmaken of vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
      • Inspectie startmotor, alternator en air heater;
      • Slangen en slangverbindingen controleren op lekkage en verharding;
      • Controleren koelvloeistof op niveau en vorstbescherming;
      • Koelwaterverwarming controleren op werking;
      • Carterventilatie controleren;
      • Riemspanning en -conditie controleren en vervangen indien nodig;
      • Testen end to end alarmeringen;
      • Zekeringen van de schakel-unit Controleren;
      • Dieseltank optische inspectie op conditie en lekkages;
      • Tankmeter controleren;
      • Opvoerpomp controleren en zeef reinigen;
      • Uitwendige bouten en moeren zo nodig aanhalen;
      • Uitlaatgassenleiding controleren op beschadigingen en eventuele lekkages;
      • Controle op aanwezigheid reserve zekeringen;
      • Voorzien van logboek registratie op locatie;
      • Uitleg over de werking aan aanwezig personeel;
      • Na afronding aggregaat terugzetten in ‘auto’;
      • Digitale rapportage en indien gewenst verwerking in softwaresysteem;
      • Bij geconstateerde bijzonderheden, extra contactmoment met klant, en advies / aanbieding t.b.v. oplossing.
      Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
      • Reiskosten en reisuren
      • Arbeidskosten
      • Vervangingsonderdelen: olie- en brandstoffilters, prefilters en olie
      • Rapportage
      Andere dan bovengenoemde te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
      • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
      • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
      • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld;
      • Vervangingsonderdelen voor de machine nog algemeen beschikbaar en verkrijgbaar zijn.
      1
      1.228
      Kleine onderhoudsbeurt
      Kleine onderhoudsbeurt
      De volgende werkzaamheden, controles en metingen worden tijdens de jaarlijkse kleine onderhoudsbeurt uitgevoerd: Proefdraaien onbelast of naar keuze opdrachtgever belast
      • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
      • Controleren olie en koelvloeistof en bijvullen indien nodig;
      • Controleren op werking uitgaande relais;
      • Uitlezen (alarm)historie aggregaat besturing;
      • Rapportage.
      Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
      • Reiskosten en reisuren;
      • Arbeidskosten;
      • Rapportage.
      Materialen en vervangingsonderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
      • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
      • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
      • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
      1
      309
      Belaste test tegen loadbank
      Belaste test tegen loadbank
      Naast het uitvoeren van onderhoud volgens richtlijnen fabrikant, is goed testen de basis voor betrouwbaarheid. We adviseren om de aggregaten te testen op 100% belasting, oftewel het prime vermogen. Testen onder volle belasting brengt aan het licht of de brandstofvoorziening en de koeling afdoende is. Zeker bij stroomuitval in combinatie met warm weer kunnen koelingsproblemen zorgen voor een stoppend aggregaat. Tijdens de loadbanktest wordt het volgende uitgevoerd:
       • Het aggregaat wordt 1 uur tegen de loadbank worden getest;
       • Er wordt een stepload test van 50% first step load uitgevoerd;
       • Het aggregaat wordt getest tegen een belasting van 100%;
       • Rapportage n.a.v. de loadbanktest.
      bus aanhanger ABATO werkt met moderne loadbanks met geïntegreerde software en waarbij voltage dips en frequentie dips automatisch worden geregistreerd. Hiervan wordt een digitaal rapport gegenereerd, waaruit blijkt of het aggregaat aan de ISO 8528 G2-classificatie voldoet. Hieronder vindt u een onderdeel van de rapportage van de loadbanktest met automatisch gegenereerde grafieken. belaste test aggregaat
      1
      1.562
      Controle dieseltank (intern of extern)
      Controle dieseltank (intern of extern)
      De volgende controles worden uitgevoerd m.b.t. de dieseltank: Opslagtank
      • Controleren of de tank niet verplaatst is;
      • Tank controleren op afschot;
      • Tank controleren op schade;
      • Visuele controle op uitwendige lekkage;
      • Aanwezigheid en werking van vul- en peildop;
      • Aanwezigheid en werking van de tankontluchting >3 meter boven maaiveld;
      • Aanwezigheid van aanrijbeveiliging;
      • Is de aangebrachte coating/verflaag nog in goede staat;
      • Aanwezigheid van een testaansluiting;
      • Aanwezigheid van een brandblusser binnen een straal van 10 meter;
      • Aanwezigheid van tanktrap bij tank hoger dan 1,3 meter;
      • Indien de tank in een NSA ruimte staat is inhoud max. 3000 liter;
      • Ruimte ventilatie bij tankinhoud >3 m3.
      Installatiecomponenten BRL-K 903/08
      • Toegankelijkheid mangat 1 meter vrije hoogte;
      • Vulpunt op tank;
      • 5 liter vulpuntbakje aanwezig + KIWA Nr.;
      • Aanwezigheid overvulbeveiliging;
      • Vulpunt op afstand, 65 liter vulpuntbak + KIWA Nr.;
      • Kogelkraan geplaatst in vulleiding (tank hoger dan vulpunt);
      • Resopal tekstplaatje nabij vulpunt;
      • Tankontluchter op hoogste punt tank (min. 1,5”);
      • Uiteinde voorzien van vlamkerend rooster;
      • Ontluchtingsleiding naar buiten toegebracht;
      • Aanwezigheid van peilstok / peillint;
      • Aanwezigheid mechanische anti-hevelklep KIWA keur;
      • Aanwezigheid elektrische klep als anti-hevelklep;
      • Bypassleiding anti-hevelklep.
      1
      160

      Eenmalig na 3 jaar

      Koelwater vervangen
      Koelwater vervangen
      Het koelwater is voor een motor, na de smeerolie, de belangrijkste vloeistof. Immers alle warmte die de motor genereert moet netjes afgevoerd worden. Een tweede belangrijke functie van het koelwater is de motor van binnenuit beschermen tegen corrosie (roest). Het koelwater bestaat uit een mengel van water en glycol. Het koelvloeistof dient vervangen te worden, indien:
      • De vriestemperatuur van de vloeistof te hoog is;
      • De kooktemperatuur van de vloeistof te laat is;
      • De PH waarde niet meer in orde is.
      De werking van de glycol vermindert door de jaren heen, waardoor het noodzakelijk is voor noodstroommotoren om na circa 3 jaar het koelwater te verversen. Zonder het juiste koelmiddel bestaat de kans dat de motor van binnenuit beschadigd raakt, met verlaagde betrouwbaarheid tot gevolg. Tijdens de grote onderhoudsbeurt wordt het koelvloeistof getest. Indien nodig wordt specifieke koelvloeistof van de motorfabrikant gebruikt. Koelwater vervangen is inclusief afvoeren van de bestaande koelvloeistof. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
      • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
      • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
      • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
      • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
      1
      524
      Aangetaste/versleten brandstof- en koelwaterslangen vervangen
      1
      557
      Kleppen stellen
      Kleppen stellen
      Om op de juiste momenten de goede hoeveelheid lucht de cilinder in en uit te krijgen, is het belangrijk dat de klepspeling juist in ingesteld. Wanneer de klepspeling niet correct staat, loopt de motor minder goed en haalt deze niet meer het oorspronkelijke vermogen. Het verschilt enigszins per motorfabrikant, maar over het algemeen is het voorschrift dit na de eerste 30-50 draaiuren uit te voeren en vervolgens met groete interval draaiuren (ca 500-1000 uur)
      1
      399
      Meggeren generator
      Meggeren generator
      Om de binnenzijde (de windingen) van een generator te controleren op hun conditie, dient de isolatiewaarde gemeten te worden. Dit is in het bijzonder van belang wanneer het aggregaat staat opgesteld in een vochtige omgeving of een corrosieve omgeving (aantasting door bijvoorbeeld ammoniak).
      1
      277

      Service level agreements

      24 uur service reactietijd op locatie
      24 uur service reactietijd op locatie
      ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 24 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
      1
      588
      4 uur service reactietijd op locatie
      4 uur service reactietijd op locatie
      ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 4 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
      1
      1.529

      Overige opties

      Alarmlamp led
      Alarmlamp led
      Indien u hier nog niet over beschikt, adviseert ABATO u deze alarm signaleringslamp. Industrieel licht aan buitengevel van de aggregaatruimte of op aggregaat bestaande uit een stand-by en alarmlamp. De stand-by lamp wordt permanent gevoed met accuspanning en dient dus altijd te branden. Dit is dus tevens een controle op de aanwezigheid van accuspanning. De alarmlamp wordt volledig gemonteerd opgeleverd. alarmlamp led De rode lamp gaat branden als:
      1. Aggregaat niet aanspringt bij het maandelijks proefdraaien;
      2. Accuspanning gelijk aan of lager is dan 23.9 V;
      3. Aggregaat door brandstoftekort of via intern alarm gestopt is;
      4. Interne alarmering ontstaat tijdens stilstand;
      5. De modus “Auto” niet meer actief is;
      6. Een van de schakelaars niet in de goede stand staat voor automaatbedrijf;
      7. De noodstop (per ongeluk) is ingedrukt.
      LET OP: het is afhankelijk van uw aggregaat besturing, of alle bovenstaande alarmen / signaleringen mogelijk zijn. Deze door ABATO ontwikkelde functionaliteit geeft een zeer hoge bedrijfszekerheid bij stroomuitval.
      1
      304
      Oliemonster analyse
      Oliemonster analyse
      Bij een olie analyse wordt een monster olie uit uw machine genomen, waarna deze wordt geanalyseerd. Na een paar werkdagen, ontvangt u van ons de uitslag van de olie analyse. We voeren geregeld olieanalyses uit, omdat dit aan het licht brengt of er eventueel een overmatig slijtage van een component is. Er kan ook sprake zijn van verzuring, deeltjes of verdunning van brandstof door diesel. Regelmatig starten en de motor niet warm laten worden kan dit laatste veroorzaken. Zeker voor de grotere sets is het uitvoeren van olie analyse in elk geval aan te bevelen.
      1
      169
      Dieselmonster analyse
      1
      178
      Dieselcleaner t.b.v. interne tank
      Dieselcleaner t.b.v. interne tank
      De dieselcleaner wordt direct na de opvoer van de diesel uit de interne tank, maar vóór het brandstoffilter geplaatst. Optioneel kan ook worden gekozen voor een dieselcleaner op een externe tank, maar hiervoor dient een aparte offerte gemaakt te worden i.v.m. een pompsysteem wat benodigd is. Door het in toenemende mate vermengen van aardolie-diesel met biodiesel verslechteren de technische eigenschappen van de brandstof. Biodiesel trekt water aan (hygroscopisch) en er treedt sneller bacteriegroei in op. Deze bacteriën leven en floreren op de scheidingslijn van dieselolie en water op de bodem van de tank. De bacterie onttrekt zijn benodigde zuurstof aan het water en voedingsstoffen uit de dieselolie. Afgestorven bacteriën en het afval dat de bacteriën produceren bezinken op de bodem van de tank als residu, ofwel sludge. Dit residu bevat onder meer salpeterzuur, wat corrosie veroorzaakt in de tank en het brandstofsysteem. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de brandstof van steeds groter belang voor de moderne motoren. De verontreiniging kan in een mum van tijd ernstige motorschade veroorzaken door slecht werkende brandstofpompen en injectoren met als gevolg een verstoorde brandstofnevel. Een common-rail motor gebruikt deze nevel om zijn zuigers te koelen, de verstoorde brandstofnevel kan gaten in de zuigers of zelfs gescheurde zuigers veroorzaken! De bacteriën vormen groepen (bacteriekoloniën) die als slijmerige draden of strengen zichtbaar zijn en die de oorzaak van veel ellende kunnen zijn. De bacteriën verstoppen binnen korte tijd de brandstoffilters en gaan deels door het brandstoffilter heen. Als zo’n bacteriegroep (streng) de brandstofinjector bereikt, zal deze slecht of niet meer functioneren. Dit heeft direct motorschade en productieverlies tot gevolg. Volgens scheepvaartverzekeraar Lloyds veroorzaakt slechte, verontreinigde brandstof zelfs 90% van alle storingen en schades aan motoren! Er is dus veel te winnen bij goede filtratie/afscheiding. Voordelen en eigenschappen van dieselcleaner:
      • Testen laten zien dat wel 99,9997% van het vrije water uit de brandstof gehaald wordt;
      • Vangt alle bacteriestrengen op en verzamelt die onderin de separator;
      • Verwijdert vervuilende deeltjes tot een grootte van 75 μm (micron);
      • Geen bewegende delen;
      • Eenmaal gemonteerd gaat de separator een (motor)leven lang mee (u krijgt 5 jaar garantie!);
      • Geen inzetfilters die vervangen moeten worden;
      • Haalt tevens zand en roestdelen uit de brandstof en beschermt ook daardoor de motor.
      dieselcleaner Het benodigde onderhoud blijft beperkt tot het periodiek aftappen van het separatorhuis, om zo de ‘sludge’ (= bacteriestrengen en andere verontreiniging) te verwijderen. Uit vele praktijksituaties is gebleken dat het voldoende is om dit bij iedere service-interval te doen. Het systeem bewijst in deze vorm in de USA al ruim 12 jaar zijn goede werking. Onder meer de Amerikaanse kustwacht en militaire voertuigen gebruiken deze separator met bijzonder goede resultaten. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
      • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
      • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
      • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van Tilburg bevindt;
      • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
      1
      965
      Complete dieseltank reiniging; interne tank
      1
      602
      Vervangende noodstroom tijdens werkzaamheden
      1
      op aanvraag

      Andere service

      SCIOS Scope 4 eerste bijzondere inspectie
      SCIOS Scope 4 eerste bijzondere inspectie (Alleen in Nederland)
      SCIOS inspectie voor uw noodstroomaggregaat geldt sinds 1 januari 2016 tot een wettelijke verplichting. Per 1 januari 2016 is de regelgeving omtrent de inspectie en keuring van stookinstallaties, waaronder ook aggregaten, en daarbij behorende brandstofvoorziening gewijzigd. ABATO Motoren kan u van dienst zijn met de uitvoering van SCIOS keuring en inspectie.

      Bent u in het bezit van een noodstroomaggregaat? Hieronder leest u welke inspecties en keuringen eventueel voor u verplicht zijn. De keuring kan, indien gewenst, ook worden gecombineerd met uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

      Onderhoud, SCIOS en andere services aan uw aggregaat, kunt u eenvoudig berekenen op onze onderhoudscalculator: Calculeer uw onderhoudsplan >

      De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

      Scios 1

      Toelichting Ieder aggregaat vanaf 20 kWth dient voor SCIOS wettelijk te worden gekeurd overeenkomstig de criteria van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS). Dit betreft de Scope 4 veiligheidsinspectie.

      De eerste inspectie is een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 4 is afhankelijk van het vermogen van de noodstroomaggregaat, en bedraagt eens per 4 jaar bij aggregaten kleiner dan 100 kWth, en eens per 2 jaar bij aggregaten vanaf 100 kWth.

      Indien er is sprake van een brandstoftoevoerleiding naar een externe tank, heeft men ook een Scope 7C verplichting. Dit betreft de inspectie van de brandstoftoevoerleiding vanaf de brandstoftank tot de installatie.

      Er wordt gestart met een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI).  De keuringsfrequentie voor Scope 7C (brandstofleidingen) is in dit geval eenmaal per 2 jaar (vanaf 100 kWth aggregaat) of eenmaal per 4 jaar.

      Indien uw aggregaat (ook) wordt toegepast voor niet noodsituaties, dus voor de opwekking van stroom niet zijnde een noodsituatie (peakshaving, eilanddraaien, commerciële opwekking van stroom) geldt een wettelijke eis voor de controle op emissies. Dit is de aanvullende SCIOS keuring Scope 6. De omvang van de controle op emissie is afhankelijk van het vermogen van de dieselmotor. Er wordt wederom gestart met een zogenaamde Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze wordt periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 6 (emissies) is eenmaal per 4 jaar.

      Meer informatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland laat zien welke regelgevingen er zijn met betrekking tot stookinstallaties. Alle informatie over keuringen en inspecies vind u op de volgende website: SCIOS.
      1
      748
      SCIOS Scope 4 periodieke inspectie
      SCIOS Scope 4 periodieke inspectie (Alleen in Nederland)
      Een SCIOS Scope 4 periodieke inspectie is een uitgebreide controle van stoomketels en heetwaterinstallaties met een vermogen van 100 kW tot 50 MW. Deze inspectie heeft als doel om de veiligheid en de efficiëntie van de installatie te waarborgen.

      Tijdens de inspectie worden alle onderdelen van de installatie gecontroleerd, waaronder de ketel zelf, het leidingwerk, de appendages en de veiligheidsvoorzieningen. De inspectie wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde SCIOS Scope 4 inspecteur, die beschikt over specialistische kennis en ervaring met deze type installaties.

      De inspectie omvat het testen van alle relevante parameters, zoals de druk, temperatuur, stoom- en waterkwaliteit, om ervoor te zorgen dat de installatie veilig en efficiënt functioneert. Ook wordt er gekeken naar de naleving van de geldende wet- en regelgeving, zoals de Arbowet en het Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties (BES).

      Na de inspectie wordt een rapport opgesteld met de bevindingen van de inspecteur en eventuele aanbevelingen voor reparaties of verbeteringen. Het is van groot belang om periodieke inspecties uit te voeren om de veiligheid van de installatie en de omgeving te waarborgen en om de levensduur van de installatie te verlengen.

      De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

      Scios 1

      Voor meer informatie kunt u onze SCIOS-pagina bekijken
      1
      486
      SCIOS Scope 7C eerste bijzondere inspectie
      SCIOS Scope 7C eerste bijzondere inspectie (Alleen in Nederland)
      SCIOS inspectie voor uw noodstroomaggregaat geldt sinds 1 januari 2016 tot een wettelijke verplichting. Per 1 januari 2016 is de regelgeving omtrent de inspectie en keuring van stookinstallaties, waaronder ook aggregaten, en daarbij behorende brandstofvoorziening gewijzigd. ABATO Motoren kan u van dienst zijn met de uitvoering van SCIOS keuring en inspectie.

      Bent u in het bezit van een noodstroomaggregaat? Hieronder leest u welke inspecties en keuringen eventueel voor u verplicht zijn. De keuring kan, indien gewenst, ook worden gecombineerd met uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

      Onderhoud, SCIOS en andere services aan uw aggregaat, kunt u eenvoudig berekenen op onze onderhoudscalculator: Calculeer uw onderhoudsplan >

      De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

      Scios 1

      Toelichting Ieder aggregaat vanaf 20 kWth dient voor SCIOS wettelijk te worden gekeurd overeenkomstig de criteria van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS). Dit betreft de Scope 4 veiligheidsinspectie.

      De eerste inspectie is een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 4 is afhankelijk van het vermogen van de noodstroomaggregaat, en bedraagt eens per 4 jaar bij aggregaten kleiner dan 100 kWth, en eens per 2 jaar bij aggregaten vanaf 100 kWth.

      Indien er is sprake van een brandstoftoevoerleiding naar een externe tank, heeft men ook een Scope 7C verplichting. Dit betreft de inspectie van de brandstoftoevoerleiding vanaf de brandstoftank tot de installatie.

      Er wordt gestart met een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI).  De keuringsfrequentie voor Scope 7C (brandstofleidingen) is in dit geval eenmaal per 2 jaar (vanaf 100 kWth aggregaat) of eenmaal per 4 jaar.

      Indien uw aggregaat (ook) wordt toegepast voor niet noodsituaties, dus voor de opwekking van stroom niet zijnde een noodsituatie (peakshaving, eilanddraaien, commerciële opwekking van stroom) geldt een wettelijke eis voor de controle op emissies. Dit is de aanvullende SCIOS keuring Scope 6. De omvang van de controle op emissie is afhankelijk van het vermogen van de dieselmotor. Er wordt wederom gestart met een zogenaamde Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze wordt periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 6 (emissies) is eenmaal per 4 jaar.

      Meer informatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland laat zien welke regelgevingen er zijn met betrekking tot stookinstallaties. Alle informatie over keuringen en inspecies vind u op de volgende website: SCIOS.
      1
      355
      SCIOS Scope 7C periodieke inspectie
      SCIOS Scope 7 periodieke inspectie (Alleen in Nederland)
      Een SCIOS Scope 7 periodieke inspectie is een gedetailleerde controle van industriële verwarmingsinstallaties die gebruik maken van vloeibare of gasvormige brandstoffen. Tijdens deze inspectie worden alle onderdelen van de installatie gecontroleerd, waaronder de branders, de verbrandingskamer, de rookgasafvoer en de veiligheidssystemen.

      De inspectie wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde SCIOS Scope 7 inspecteur, die een grondige kennis heeft van alle aspecten van verwarmingsinstallaties. De inspectie omvat het testen van alle relevante parameters, zoals de verbrandingsgassen, de druk en de temperatuur, om ervoor te zorgen dat de installatie veilig en efficiënt functioneert.

      Na de inspectie wordt een rapport opgesteld met de bevindingen van de inspecteur en eventuele aanbevelingen voor reparaties of verbeteringen. Het is belangrijk om regelmatig periodieke inspecties uit te voeren om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsnormen en om de levensduur van de installatie te verlengen.

      De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

      Scios 1

      Voor meer informatie kunt u onze SCIOS-pagina bekijken
      1
      284
      Live-test
      reguliere werktijden
      1
      496
      Live-test
      weekend/nacht
      1
      992
      Onbelaste test
      op locatie tot 250 km
      1
      309

      Extra opties

      Kosten van uw onderhoudsplan

      Totaal
      ex. BTW
      € 0

       Verstuur deze configuratie
       U kunt niet direct bestellen via onze website. Vaak is persoonlijk contact over de configuratie van uw aggregaat nog nodig. Daarom kunt u geheel vrijblijvend deze configuratie naar uzelf mailen, waarop wij vervolgens contact met u op zullen nemen.

       Specificaties

       Vemogen kVA: 801 t/m 1000

       Jaarlijks Aanbevolen

       Grote onderhoudsbeurt
       Grote onderhoudsbeurt
       De volgende werkzaamheden, controles, metingen en vervangingen worden tijdens de jaarlijkse grote onderhoudsbeurt uitgevoerd:
       • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
       • Uitlezen historie van de aggregaat besturing;
       • Controle software update t.b.v. besturing benodigd;
       • Oliepeil controleren;
       • Controle spanning en frequentie bij proefstart onbelast. (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
       • Controle spanning, frequentie en vermogen bij proefstart belast (alleen in overleg) (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
       • Controle opstelling in ruimte m.b.t. afvoer uitlaatgassen en voldoende toevoer en afvoer lucht;
       • Controleren op werking uitgaande relais;
       • Accu’s, accupolen en bedrading controleren, accu’s elektronisch en onder last meten;
       • Controle accu laadinrichting op juiste werking, laadstroomverdeling en eventueel opnieuw afstellen;
       • Olie- en brandstoffilters controleren en vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
       • Luchtfilter controleren en schoonmaken of vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
       • Inspectie startmotor, alternator en air heater;
       • Slangen en slangverbindingen controleren op lekkage en verharding;
       • Controleren koelvloeistof op niveau en vorstbescherming;
       • Koelwaterverwarming controleren op werking;
       • Carterventilatie controleren;
       • Riemspanning en -conditie controleren en vervangen indien nodig;
       • Testen end to end alarmeringen;
       • Zekeringen van de schakel-unit Controleren;
       • Dieseltank optische inspectie op conditie en lekkages;
       • Tankmeter controleren;
       • Opvoerpomp controleren en zeef reinigen;
       • Uitwendige bouten en moeren zo nodig aanhalen;
       • Uitlaatgassenleiding controleren op beschadigingen en eventuele lekkages;
       • Controle op aanwezigheid reserve zekeringen;
       • Voorzien van logboek registratie op locatie;
       • Uitleg over de werking aan aanwezig personeel;
       • Na afronding aggregaat terugzetten in ‘auto’;
       • Digitale rapportage en indien gewenst verwerking in softwaresysteem;
       • Bij geconstateerde bijzonderheden, extra contactmoment met klant, en advies / aanbieding t.b.v. oplossing.
       Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
       • Reiskosten en reisuren
       • Arbeidskosten
       • Vervangingsonderdelen: olie- en brandstoffilters, prefilters en olie
       • Rapportage
       Andere dan bovengenoemde te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
       • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
       • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
       • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld;
       • Vervangingsonderdelen voor de machine nog algemeen beschikbaar en verkrijgbaar zijn.
       1
       1.585
       Kleine onderhoudsbeurt
       Kleine onderhoudsbeurt
       De volgende werkzaamheden, controles en metingen worden tijdens de jaarlijkse kleine onderhoudsbeurt uitgevoerd: Proefdraaien onbelast of naar keuze opdrachtgever belast
       • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
       • Controleren olie en koelvloeistof en bijvullen indien nodig;
       • Controleren op werking uitgaande relais;
       • Uitlezen (alarm)historie aggregaat besturing;
       • Rapportage.
       Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
       • Reiskosten en reisuren;
       • Arbeidskosten;
       • Rapportage.
       Materialen en vervangingsonderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
       • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
       • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
       • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
       1
       389
       Belaste test tegen loadbank
       Belaste test tegen loadbank
       Naast het uitvoeren van onderhoud volgens richtlijnen fabrikant, is goed testen de basis voor betrouwbaarheid. We adviseren om de aggregaten te testen op 100% belasting, oftewel het prime vermogen. Testen onder volle belasting brengt aan het licht of de brandstofvoorziening en de koeling afdoende is. Zeker bij stroomuitval in combinatie met warm weer kunnen koelingsproblemen zorgen voor een stoppend aggregaat. Tijdens de loadbanktest wordt het volgende uitgevoerd:
        • Het aggregaat wordt 1 uur tegen de loadbank worden getest;
        • Er wordt een stepload test van 50% first step load uitgevoerd;
        • Het aggregaat wordt getest tegen een belasting van 100%;
        • Rapportage n.a.v. de loadbanktest.
       bus aanhanger ABATO werkt met moderne loadbanks met geïntegreerde software en waarbij voltage dips en frequentie dips automatisch worden geregistreerd. Hiervan wordt een digitaal rapport gegenereerd, waaruit blijkt of het aggregaat aan de ISO 8528 G2-classificatie voldoet. Hieronder vindt u een onderdeel van de rapportage van de loadbanktest met automatisch gegenereerde grafieken. belaste test aggregaat
       1
       1.721
       Controle dieseltank (intern of extern)
       Controle dieseltank (intern of extern)
       De volgende controles worden uitgevoerd m.b.t. de dieseltank: Opslagtank
       • Controleren of de tank niet verplaatst is;
       • Tank controleren op afschot;
       • Tank controleren op schade;
       • Visuele controle op uitwendige lekkage;
       • Aanwezigheid en werking van vul- en peildop;
       • Aanwezigheid en werking van de tankontluchting >3 meter boven maaiveld;
       • Aanwezigheid van aanrijbeveiliging;
       • Is de aangebrachte coating/verflaag nog in goede staat;
       • Aanwezigheid van een testaansluiting;
       • Aanwezigheid van een brandblusser binnen een straal van 10 meter;
       • Aanwezigheid van tanktrap bij tank hoger dan 1,3 meter;
       • Indien de tank in een NSA ruimte staat is inhoud max. 3000 liter;
       • Ruimte ventilatie bij tankinhoud >3 m3.
       Installatiecomponenten BRL-K 903/08
       • Toegankelijkheid mangat 1 meter vrije hoogte;
       • Vulpunt op tank;
       • 5 liter vulpuntbakje aanwezig + KIWA Nr.;
       • Aanwezigheid overvulbeveiliging;
       • Vulpunt op afstand, 65 liter vulpuntbak + KIWA Nr.;
       • Kogelkraan geplaatst in vulleiding (tank hoger dan vulpunt);
       • Resopal tekstplaatje nabij vulpunt;
       • Tankontluchter op hoogste punt tank (min. 1,5”);
       • Uiteinde voorzien van vlamkerend rooster;
       • Ontluchtingsleiding naar buiten toegebracht;
       • Aanwezigheid van peilstok / peillint;
       • Aanwezigheid mechanische anti-hevelklep KIWA keur;
       • Aanwezigheid elektrische klep als anti-hevelklep;
       • Bypassleiding anti-hevelklep.
       1
       160

       Eenmalig na 3 jaar

       Koelwater vervangen
       Koelwater vervangen
       Het koelwater is voor een motor, na de smeerolie, de belangrijkste vloeistof. Immers alle warmte die de motor genereert moet netjes afgevoerd worden. Een tweede belangrijke functie van het koelwater is de motor van binnenuit beschermen tegen corrosie (roest). Het koelwater bestaat uit een mengel van water en glycol. Het koelvloeistof dient vervangen te worden, indien:
       • De vriestemperatuur van de vloeistof te hoog is;
       • De kooktemperatuur van de vloeistof te laat is;
       • De PH waarde niet meer in orde is.
       De werking van de glycol vermindert door de jaren heen, waardoor het noodzakelijk is voor noodstroommotoren om na circa 3 jaar het koelwater te verversen. Zonder het juiste koelmiddel bestaat de kans dat de motor van binnenuit beschadigd raakt, met verlaagde betrouwbaarheid tot gevolg. Tijdens de grote onderhoudsbeurt wordt het koelvloeistof getest. Indien nodig wordt specifieke koelvloeistof van de motorfabrikant gebruikt. Koelwater vervangen is inclusief afvoeren van de bestaande koelvloeistof. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
       • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
       • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
       • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
       • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
       1
       645
       Aangetaste/versleten brandstof- en koelwaterslangen vervangen
       1
       1.024
       Kleppen stellen
       Kleppen stellen
       Om op de juiste momenten de goede hoeveelheid lucht de cilinder in en uit te krijgen, is het belangrijk dat de klepspeling juist in ingesteld. Wanneer de klepspeling niet correct staat, loopt de motor minder goed en haalt deze niet meer het oorspronkelijke vermogen. Het verschilt enigszins per motorfabrikant, maar over het algemeen is het voorschrift dit na de eerste 30-50 draaiuren uit te voeren en vervolgens met groete interval draaiuren (ca 500-1000 uur)
       1
       479
       Meggeren generator
       Meggeren generator
       Om de binnenzijde (de windingen) van een generator te controleren op hun conditie, dient de isolatiewaarde gemeten te worden. Dit is in het bijzonder van belang wanneer het aggregaat staat opgesteld in een vochtige omgeving of een corrosieve omgeving (aantasting door bijvoorbeeld ammoniak).
       1
       227

       Service level agreements

       24 uur service reactietijd op locatie
       24 uur service reactietijd op locatie
       ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 24 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
       1
       765
       4 uur service reactietijd op locatie
       4 uur service reactietijd op locatie
       ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 4 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
       1
       2.000

       Overige opties

       Alarmlamp led
       Alarmlamp led
       Indien u hier nog niet over beschikt, adviseert ABATO u deze alarm signaleringslamp. Industrieel licht aan buitengevel van de aggregaatruimte of op aggregaat bestaande uit een stand-by en alarmlamp. De stand-by lamp wordt permanent gevoed met accuspanning en dient dus altijd te branden. Dit is dus tevens een controle op de aanwezigheid van accuspanning. De alarmlamp wordt volledig gemonteerd opgeleverd. alarmlamp led De rode lamp gaat branden als:
       1. Aggregaat niet aanspringt bij het maandelijks proefdraaien;
       2. Accuspanning gelijk aan of lager is dan 23.9 V;
       3. Aggregaat door brandstoftekort of via intern alarm gestopt is;
       4. Interne alarmering ontstaat tijdens stilstand;
       5. De modus “Auto” niet meer actief is;
       6. Een van de schakelaars niet in de goede stand staat voor automaatbedrijf;
       7. De noodstop (per ongeluk) is ingedrukt.
       LET OP: het is afhankelijk van uw aggregaat besturing, of alle bovenstaande alarmen / signaleringen mogelijk zijn. Deze door ABATO ontwikkelde functionaliteit geeft een zeer hoge bedrijfszekerheid bij stroomuitval.
       1
       304
       Oliemonster analyse
       Oliemonster analyse
       Bij een olie analyse wordt een monster olie uit uw machine genomen, waarna deze wordt geanalyseerd. Na een paar werkdagen, ontvangt u van ons de uitslag van de olie analyse. We voeren geregeld olieanalyses uit, omdat dit aan het licht brengt of er eventueel een overmatig slijtage van een component is. Er kan ook sprake zijn van verzuring, deeltjes of verdunning van brandstof door diesel. Regelmatig starten en de motor niet warm laten worden kan dit laatste veroorzaken. Zeker voor de grotere sets is het uitvoeren van olie analyse in elk geval aan te bevelen.
       1
       169
       Dieselmonster analyse
       1
       178
       Dieselcleaner t.b.v. interne tank
       Dieselcleaner t.b.v. interne tank
       De dieselcleaner wordt direct na de opvoer van de diesel uit de interne tank, maar vóór het brandstoffilter geplaatst. Optioneel kan ook worden gekozen voor een dieselcleaner op een externe tank, maar hiervoor dient een aparte offerte gemaakt te worden i.v.m. een pompsysteem wat benodigd is. Door het in toenemende mate vermengen van aardolie-diesel met biodiesel verslechteren de technische eigenschappen van de brandstof. Biodiesel trekt water aan (hygroscopisch) en er treedt sneller bacteriegroei in op. Deze bacteriën leven en floreren op de scheidingslijn van dieselolie en water op de bodem van de tank. De bacterie onttrekt zijn benodigde zuurstof aan het water en voedingsstoffen uit de dieselolie. Afgestorven bacteriën en het afval dat de bacteriën produceren bezinken op de bodem van de tank als residu, ofwel sludge. Dit residu bevat onder meer salpeterzuur, wat corrosie veroorzaakt in de tank en het brandstofsysteem. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de brandstof van steeds groter belang voor de moderne motoren. De verontreiniging kan in een mum van tijd ernstige motorschade veroorzaken door slecht werkende brandstofpompen en injectoren met als gevolg een verstoorde brandstofnevel. Een common-rail motor gebruikt deze nevel om zijn zuigers te koelen, de verstoorde brandstofnevel kan gaten in de zuigers of zelfs gescheurde zuigers veroorzaken! De bacteriën vormen groepen (bacteriekoloniën) die als slijmerige draden of strengen zichtbaar zijn en die de oorzaak van veel ellende kunnen zijn. De bacteriën verstoppen binnen korte tijd de brandstoffilters en gaan deels door het brandstoffilter heen. Als zo’n bacteriegroep (streng) de brandstofinjector bereikt, zal deze slecht of niet meer functioneren. Dit heeft direct motorschade en productieverlies tot gevolg. Volgens scheepvaartverzekeraar Lloyds veroorzaakt slechte, verontreinigde brandstof zelfs 90% van alle storingen en schades aan motoren! Er is dus veel te winnen bij goede filtratie/afscheiding. Voordelen en eigenschappen van dieselcleaner:
       • Testen laten zien dat wel 99,9997% van het vrije water uit de brandstof gehaald wordt;
       • Vangt alle bacteriestrengen op en verzamelt die onderin de separator;
       • Verwijdert vervuilende deeltjes tot een grootte van 75 μm (micron);
       • Geen bewegende delen;
       • Eenmaal gemonteerd gaat de separator een (motor)leven lang mee (u krijgt 5 jaar garantie!);
       • Geen inzetfilters die vervangen moeten worden;
       • Haalt tevens zand en roestdelen uit de brandstof en beschermt ook daardoor de motor.
       dieselcleaner Het benodigde onderhoud blijft beperkt tot het periodiek aftappen van het separatorhuis, om zo de ‘sludge’ (= bacteriestrengen en andere verontreiniging) te verwijderen. Uit vele praktijksituaties is gebleken dat het voldoende is om dit bij iedere service-interval te doen. Het systeem bewijst in deze vorm in de USA al ruim 12 jaar zijn goede werking. Onder meer de Amerikaanse kustwacht en militaire voertuigen gebruiken deze separator met bijzonder goede resultaten. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
       • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
       • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
       • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van Tilburg bevindt;
       • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
       1
       1.327
       Complete dieseltank reiniging; interne tank
       1
       602
       Vervangende noodstroom tijdens werkzaamheden
       1
       op aanvraag

       Andere service

       SCIOS Scope 4 eerste bijzondere inspectie
       SCIOS Scope 4 eerste bijzondere inspectie (Alleen in Nederland)
       SCIOS inspectie voor uw noodstroomaggregaat geldt sinds 1 januari 2016 tot een wettelijke verplichting. Per 1 januari 2016 is de regelgeving omtrent de inspectie en keuring van stookinstallaties, waaronder ook aggregaten, en daarbij behorende brandstofvoorziening gewijzigd. ABATO Motoren kan u van dienst zijn met de uitvoering van SCIOS keuring en inspectie.

       Bent u in het bezit van een noodstroomaggregaat? Hieronder leest u welke inspecties en keuringen eventueel voor u verplicht zijn. De keuring kan, indien gewenst, ook worden gecombineerd met uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

       Onderhoud, SCIOS en andere services aan uw aggregaat, kunt u eenvoudig berekenen op onze onderhoudscalculator: Calculeer uw onderhoudsplan >

       De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

       Scios 1

       Toelichting Ieder aggregaat vanaf 20 kWth dient voor SCIOS wettelijk te worden gekeurd overeenkomstig de criteria van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS). Dit betreft de Scope 4 veiligheidsinspectie.

       De eerste inspectie is een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 4 is afhankelijk van het vermogen van de noodstroomaggregaat, en bedraagt eens per 4 jaar bij aggregaten kleiner dan 100 kWth, en eens per 2 jaar bij aggregaten vanaf 100 kWth.

       Indien er is sprake van een brandstoftoevoerleiding naar een externe tank, heeft men ook een Scope 7C verplichting. Dit betreft de inspectie van de brandstoftoevoerleiding vanaf de brandstoftank tot de installatie.

       Er wordt gestart met een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI).  De keuringsfrequentie voor Scope 7C (brandstofleidingen) is in dit geval eenmaal per 2 jaar (vanaf 100 kWth aggregaat) of eenmaal per 4 jaar.

       Indien uw aggregaat (ook) wordt toegepast voor niet noodsituaties, dus voor de opwekking van stroom niet zijnde een noodsituatie (peakshaving, eilanddraaien, commerciële opwekking van stroom) geldt een wettelijke eis voor de controle op emissies. Dit is de aanvullende SCIOS keuring Scope 6. De omvang van de controle op emissie is afhankelijk van het vermogen van de dieselmotor. Er wordt wederom gestart met een zogenaamde Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze wordt periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 6 (emissies) is eenmaal per 4 jaar.

       Meer informatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland laat zien welke regelgevingen er zijn met betrekking tot stookinstallaties. Alle informatie over keuringen en inspecies vind u op de volgende website: SCIOS.
       1
       748
       SCIOS Scope 4 periodieke inspectie
       SCIOS Scope 4 periodieke inspectie (Alleen in Nederland)
       Een SCIOS Scope 4 periodieke inspectie is een uitgebreide controle van stoomketels en heetwaterinstallaties met een vermogen van 100 kW tot 50 MW. Deze inspectie heeft als doel om de veiligheid en de efficiëntie van de installatie te waarborgen.

       Tijdens de inspectie worden alle onderdelen van de installatie gecontroleerd, waaronder de ketel zelf, het leidingwerk, de appendages en de veiligheidsvoorzieningen. De inspectie wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde SCIOS Scope 4 inspecteur, die beschikt over specialistische kennis en ervaring met deze type installaties.

       De inspectie omvat het testen van alle relevante parameters, zoals de druk, temperatuur, stoom- en waterkwaliteit, om ervoor te zorgen dat de installatie veilig en efficiënt functioneert. Ook wordt er gekeken naar de naleving van de geldende wet- en regelgeving, zoals de Arbowet en het Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties (BES).

       Na de inspectie wordt een rapport opgesteld met de bevindingen van de inspecteur en eventuele aanbevelingen voor reparaties of verbeteringen. Het is van groot belang om periodieke inspecties uit te voeren om de veiligheid van de installatie en de omgeving te waarborgen en om de levensduur van de installatie te verlengen.

       De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

       Scios 1

       Voor meer informatie kunt u onze SCIOS-pagina bekijken
       1
       486
       SCIOS Scope 7C eerste bijzondere inspectie
       SCIOS Scope 7C eerste bijzondere inspectie (Alleen in Nederland)
       SCIOS inspectie voor uw noodstroomaggregaat geldt sinds 1 januari 2016 tot een wettelijke verplichting. Per 1 januari 2016 is de regelgeving omtrent de inspectie en keuring van stookinstallaties, waaronder ook aggregaten, en daarbij behorende brandstofvoorziening gewijzigd. ABATO Motoren kan u van dienst zijn met de uitvoering van SCIOS keuring en inspectie.

       Bent u in het bezit van een noodstroomaggregaat? Hieronder leest u welke inspecties en keuringen eventueel voor u verplicht zijn. De keuring kan, indien gewenst, ook worden gecombineerd met uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

       Onderhoud, SCIOS en andere services aan uw aggregaat, kunt u eenvoudig berekenen op onze onderhoudscalculator: Calculeer uw onderhoudsplan >

       De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

       Scios 1

       Toelichting Ieder aggregaat vanaf 20 kWth dient voor SCIOS wettelijk te worden gekeurd overeenkomstig de criteria van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS). Dit betreft de Scope 4 veiligheidsinspectie.

       De eerste inspectie is een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 4 is afhankelijk van het vermogen van de noodstroomaggregaat, en bedraagt eens per 4 jaar bij aggregaten kleiner dan 100 kWth, en eens per 2 jaar bij aggregaten vanaf 100 kWth.

       Indien er is sprake van een brandstoftoevoerleiding naar een externe tank, heeft men ook een Scope 7C verplichting. Dit betreft de inspectie van de brandstoftoevoerleiding vanaf de brandstoftank tot de installatie.

       Er wordt gestart met een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI).  De keuringsfrequentie voor Scope 7C (brandstofleidingen) is in dit geval eenmaal per 2 jaar (vanaf 100 kWth aggregaat) of eenmaal per 4 jaar.

       Indien uw aggregaat (ook) wordt toegepast voor niet noodsituaties, dus voor de opwekking van stroom niet zijnde een noodsituatie (peakshaving, eilanddraaien, commerciële opwekking van stroom) geldt een wettelijke eis voor de controle op emissies. Dit is de aanvullende SCIOS keuring Scope 6. De omvang van de controle op emissie is afhankelijk van het vermogen van de dieselmotor. Er wordt wederom gestart met een zogenaamde Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze wordt periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 6 (emissies) is eenmaal per 4 jaar.

       Meer informatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland laat zien welke regelgevingen er zijn met betrekking tot stookinstallaties. Alle informatie over keuringen en inspecies vind u op de volgende website: SCIOS.
       1
       355
       SCIOS Scope 7C periodieke inspectie
       SCIOS Scope 7 periodieke inspectie (Alleen in Nederland)
       Een SCIOS Scope 7 periodieke inspectie is een gedetailleerde controle van industriële verwarmingsinstallaties die gebruik maken van vloeibare of gasvormige brandstoffen. Tijdens deze inspectie worden alle onderdelen van de installatie gecontroleerd, waaronder de branders, de verbrandingskamer, de rookgasafvoer en de veiligheidssystemen.

       De inspectie wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde SCIOS Scope 7 inspecteur, die een grondige kennis heeft van alle aspecten van verwarmingsinstallaties. De inspectie omvat het testen van alle relevante parameters, zoals de verbrandingsgassen, de druk en de temperatuur, om ervoor te zorgen dat de installatie veilig en efficiënt functioneert.

       Na de inspectie wordt een rapport opgesteld met de bevindingen van de inspecteur en eventuele aanbevelingen voor reparaties of verbeteringen. Het is belangrijk om regelmatig periodieke inspecties uit te voeren om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsnormen en om de levensduur van de installatie te verlengen.

       De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

       Scios 1

       Voor meer informatie kunt u onze SCIOS-pagina bekijken
       1
       284
       Live-test
       reguliere werktijden
       1
       669
       Live-test
       weekend/nacht
       1
       1.339
       Onbelaste test
       op locatie tot 250 km
       1
       309

       Extra opties

       Kosten van uw onderhoudsplan

       Totaal
       ex. BTW
       € 0

        Verstuur deze configuratie
        U kunt niet direct bestellen via onze website. Vaak is persoonlijk contact over de configuratie van uw aggregaat nog nodig. Daarom kunt u geheel vrijblijvend deze configuratie naar uzelf mailen, waarop wij vervolgens contact met u op zullen nemen.

        Specificaties

        Vemogen kVA: 1001 t/m 1200

        Jaarlijks Aanbevolen

        Grote onderhoudsbeurt
        Grote onderhoudsbeurt
        De volgende werkzaamheden, controles, metingen en vervangingen worden tijdens de jaarlijkse grote onderhoudsbeurt uitgevoerd:
        • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
        • Uitlezen historie van de aggregaat besturing;
        • Controle software update t.b.v. besturing benodigd;
        • Oliepeil controleren;
        • Controle spanning en frequentie bij proefstart onbelast. (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
        • Controle spanning, frequentie en vermogen bij proefstart belast (alleen in overleg) (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
        • Controle opstelling in ruimte m.b.t. afvoer uitlaatgassen en voldoende toevoer en afvoer lucht;
        • Controleren op werking uitgaande relais;
        • Accu’s, accupolen en bedrading controleren, accu’s elektronisch en onder last meten;
        • Controle accu laadinrichting op juiste werking, laadstroomverdeling en eventueel opnieuw afstellen;
        • Olie- en brandstoffilters controleren en vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
        • Luchtfilter controleren en schoonmaken of vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
        • Inspectie startmotor, alternator en air heater;
        • Slangen en slangverbindingen controleren op lekkage en verharding;
        • Controleren koelvloeistof op niveau en vorstbescherming;
        • Koelwaterverwarming controleren op werking;
        • Carterventilatie controleren;
        • Riemspanning en -conditie controleren en vervangen indien nodig;
        • Testen end to end alarmeringen;
        • Zekeringen van de schakel-unit Controleren;
        • Dieseltank optische inspectie op conditie en lekkages;
        • Tankmeter controleren;
        • Opvoerpomp controleren en zeef reinigen;
        • Uitwendige bouten en moeren zo nodig aanhalen;
        • Uitlaatgassenleiding controleren op beschadigingen en eventuele lekkages;
        • Controle op aanwezigheid reserve zekeringen;
        • Voorzien van logboek registratie op locatie;
        • Uitleg over de werking aan aanwezig personeel;
        • Na afronding aggregaat terugzetten in ‘auto’;
        • Digitale rapportage en indien gewenst verwerking in softwaresysteem;
        • Bij geconstateerde bijzonderheden, extra contactmoment met klant, en advies / aanbieding t.b.v. oplossing.
        Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
        • Reiskosten en reisuren
        • Arbeidskosten
        • Vervangingsonderdelen: olie- en brandstoffilters, prefilters en olie
        • Rapportage
        Andere dan bovengenoemde te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
        • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
        • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
        • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld;
        • Vervangingsonderdelen voor de machine nog algemeen beschikbaar en verkrijgbaar zijn.
        1
        2.026
        Kleine onderhoudsbeurt
        Kleine onderhoudsbeurt
        De volgende werkzaamheden, controles en metingen worden tijdens de jaarlijkse kleine onderhoudsbeurt uitgevoerd: Proefdraaien onbelast of naar keuze opdrachtgever belast
        • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
        • Controleren olie en koelvloeistof en bijvullen indien nodig;
        • Controleren op werking uitgaande relais;
        • Uitlezen (alarm)historie aggregaat besturing;
        • Rapportage.
        Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
        • Reiskosten en reisuren;
        • Arbeidskosten;
        • Rapportage.
        Materialen en vervangingsonderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
        • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
        • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
        • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
        1
        389
        Belaste test tegen loadbank
        Belaste test tegen loadbank
        Naast het uitvoeren van onderhoud volgens richtlijnen fabrikant, is goed testen de basis voor betrouwbaarheid. We adviseren om de aggregaten te testen op 100% belasting, oftewel het prime vermogen. Testen onder volle belasting brengt aan het licht of de brandstofvoorziening en de koeling afdoende is. Zeker bij stroomuitval in combinatie met warm weer kunnen koelingsproblemen zorgen voor een stoppend aggregaat. Tijdens de loadbanktest wordt het volgende uitgevoerd:
         • Het aggregaat wordt 1 uur tegen de loadbank worden getest;
         • Er wordt een stepload test van 50% first step load uitgevoerd;
         • Het aggregaat wordt getest tegen een belasting van 100%;
         • Rapportage n.a.v. de loadbanktest.
        bus aanhanger ABATO werkt met moderne loadbanks met geïntegreerde software en waarbij voltage dips en frequentie dips automatisch worden geregistreerd. Hiervan wordt een digitaal rapport gegenereerd, waaruit blijkt of het aggregaat aan de ISO 8528 G2-classificatie voldoet. Hieronder vindt u een onderdeel van de rapportage van de loadbanktest met automatisch gegenereerde grafieken. belaste test aggregaat
        1
        1.721
        Controle dieseltank (intern of extern)
        Controle dieseltank (intern of extern)
        De volgende controles worden uitgevoerd m.b.t. de dieseltank: Opslagtank
        • Controleren of de tank niet verplaatst is;
        • Tank controleren op afschot;
        • Tank controleren op schade;
        • Visuele controle op uitwendige lekkage;
        • Aanwezigheid en werking van vul- en peildop;
        • Aanwezigheid en werking van de tankontluchting >3 meter boven maaiveld;
        • Aanwezigheid van aanrijbeveiliging;
        • Is de aangebrachte coating/verflaag nog in goede staat;
        • Aanwezigheid van een testaansluiting;
        • Aanwezigheid van een brandblusser binnen een straal van 10 meter;
        • Aanwezigheid van tanktrap bij tank hoger dan 1,3 meter;
        • Indien de tank in een NSA ruimte staat is inhoud max. 3000 liter;
        • Ruimte ventilatie bij tankinhoud >3 m3.
        Installatiecomponenten BRL-K 903/08
        • Toegankelijkheid mangat 1 meter vrije hoogte;
        • Vulpunt op tank;
        • 5 liter vulpuntbakje aanwezig + KIWA Nr.;
        • Aanwezigheid overvulbeveiliging;
        • Vulpunt op afstand, 65 liter vulpuntbak + KIWA Nr.;
        • Kogelkraan geplaatst in vulleiding (tank hoger dan vulpunt);
        • Resopal tekstplaatje nabij vulpunt;
        • Tankontluchter op hoogste punt tank (min. 1,5”);
        • Uiteinde voorzien van vlamkerend rooster;
        • Ontluchtingsleiding naar buiten toegebracht;
        • Aanwezigheid van peilstok / peillint;
        • Aanwezigheid mechanische anti-hevelklep KIWA keur;
        • Aanwezigheid elektrische klep als anti-hevelklep;
        • Bypassleiding anti-hevelklep.
        1
        160

        Eenmalig na 3 jaar

        Koelwater vervangen
        Koelwater vervangen
        Het koelwater is voor een motor, na de smeerolie, de belangrijkste vloeistof. Immers alle warmte die de motor genereert moet netjes afgevoerd worden. Een tweede belangrijke functie van het koelwater is de motor van binnenuit beschermen tegen corrosie (roest). Het koelwater bestaat uit een mengel van water en glycol. Het koelvloeistof dient vervangen te worden, indien:
        • De vriestemperatuur van de vloeistof te hoog is;
        • De kooktemperatuur van de vloeistof te laat is;
        • De PH waarde niet meer in orde is.
        De werking van de glycol vermindert door de jaren heen, waardoor het noodzakelijk is voor noodstroommotoren om na circa 3 jaar het koelwater te verversen. Zonder het juiste koelmiddel bestaat de kans dat de motor van binnenuit beschadigd raakt, met verlaagde betrouwbaarheid tot gevolg. Tijdens de grote onderhoudsbeurt wordt het koelvloeistof getest. Indien nodig wordt specifieke koelvloeistof van de motorfabrikant gebruikt. Koelwater vervangen is inclusief afvoeren van de bestaande koelvloeistof. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
        • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
        • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
        • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
        • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
        1
        786
        Aangetaste/versleten brandstof- en koelwaterslangen vervangen
        1
        1.259
        Kleppen stellen
        Kleppen stellen
        Om op de juiste momenten de goede hoeveelheid lucht de cilinder in en uit te krijgen, is het belangrijk dat de klepspeling juist in ingesteld. Wanneer de klepspeling niet correct staat, loopt de motor minder goed en haalt deze niet meer het oorspronkelijke vermogen. Het verschilt enigszins per motorfabrikant, maar over het algemeen is het voorschrift dit na de eerste 30-50 draaiuren uit te voeren en vervolgens met groete interval draaiuren (ca 500-1000 uur)
        1
        559
        Meggeren generator
        Meggeren generator
        Om de binnenzijde (de windingen) van een generator te controleren op hun conditie, dient de isolatiewaarde gemeten te worden. Dit is in het bijzonder van belang wanneer het aggregaat staat opgesteld in een vochtige omgeving of een corrosieve omgeving (aantasting door bijvoorbeeld ammoniak).
        1
        227

        Service level agreements

        24 uur service reactietijd op locatie
        24 uur service reactietijd op locatie
        ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 24 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
        1
        765
        4 uur service reactietijd op locatie
        4 uur service reactietijd op locatie
        ABATO biedt een 24/7 service. Met deze optie garanderen we dat we bij een storing of probleem, binnen 4 uur bij u op locatie zijn om uw probleem te verhelpen.
        1
        2.000

        Overige opties

        Alarmlamp led
        Alarmlamp led
        Indien u hier nog niet over beschikt, adviseert ABATO u deze alarm signaleringslamp. Industrieel licht aan buitengevel van de aggregaatruimte of op aggregaat bestaande uit een stand-by en alarmlamp. De stand-by lamp wordt permanent gevoed met accuspanning en dient dus altijd te branden. Dit is dus tevens een controle op de aanwezigheid van accuspanning. De alarmlamp wordt volledig gemonteerd opgeleverd. alarmlamp led De rode lamp gaat branden als:
        1. Aggregaat niet aanspringt bij het maandelijks proefdraaien;
        2. Accuspanning gelijk aan of lager is dan 23.9 V;
        3. Aggregaat door brandstoftekort of via intern alarm gestopt is;
        4. Interne alarmering ontstaat tijdens stilstand;
        5. De modus “Auto” niet meer actief is;
        6. Een van de schakelaars niet in de goede stand staat voor automaatbedrijf;
        7. De noodstop (per ongeluk) is ingedrukt.
        LET OP: het is afhankelijk van uw aggregaat besturing, of alle bovenstaande alarmen / signaleringen mogelijk zijn. Deze door ABATO ontwikkelde functionaliteit geeft een zeer hoge bedrijfszekerheid bij stroomuitval.
        1
        304
        Oliemonster analyse
        Oliemonster analyse
        Bij een olie analyse wordt een monster olie uit uw machine genomen, waarna deze wordt geanalyseerd. Na een paar werkdagen, ontvangt u van ons de uitslag van de olie analyse. We voeren geregeld olieanalyses uit, omdat dit aan het licht brengt of er eventueel een overmatig slijtage van een component is. Er kan ook sprake zijn van verzuring, deeltjes of verdunning van brandstof door diesel. Regelmatig starten en de motor niet warm laten worden kan dit laatste veroorzaken. Zeker voor de grotere sets is het uitvoeren van olie analyse in elk geval aan te bevelen.
        1
        169
        Dieselmonster analyse
        1
        178
        Dieselcleaner t.b.v. interne tank
        Dieselcleaner t.b.v. interne tank
        De dieselcleaner wordt direct na de opvoer van de diesel uit de interne tank, maar vóór het brandstoffilter geplaatst. Optioneel kan ook worden gekozen voor een dieselcleaner op een externe tank, maar hiervoor dient een aparte offerte gemaakt te worden i.v.m. een pompsysteem wat benodigd is. Door het in toenemende mate vermengen van aardolie-diesel met biodiesel verslechteren de technische eigenschappen van de brandstof. Biodiesel trekt water aan (hygroscopisch) en er treedt sneller bacteriegroei in op. Deze bacteriën leven en floreren op de scheidingslijn van dieselolie en water op de bodem van de tank. De bacterie onttrekt zijn benodigde zuurstof aan het water en voedingsstoffen uit de dieselolie. Afgestorven bacteriën en het afval dat de bacteriën produceren bezinken op de bodem van de tank als residu, ofwel sludge. Dit residu bevat onder meer salpeterzuur, wat corrosie veroorzaakt in de tank en het brandstofsysteem. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de brandstof van steeds groter belang voor de moderne motoren. De verontreiniging kan in een mum van tijd ernstige motorschade veroorzaken door slecht werkende brandstofpompen en injectoren met als gevolg een verstoorde brandstofnevel. Een common-rail motor gebruikt deze nevel om zijn zuigers te koelen, de verstoorde brandstofnevel kan gaten in de zuigers of zelfs gescheurde zuigers veroorzaken! De bacteriën vormen groepen (bacteriekoloniën) die als slijmerige draden of strengen zichtbaar zijn en die de oorzaak van veel ellende kunnen zijn. De bacteriën verstoppen binnen korte tijd de brandstoffilters en gaan deels door het brandstoffilter heen. Als zo’n bacteriegroep (streng) de brandstofinjector bereikt, zal deze slecht of niet meer functioneren. Dit heeft direct motorschade en productieverlies tot gevolg. Volgens scheepvaartverzekeraar Lloyds veroorzaakt slechte, verontreinigde brandstof zelfs 90% van alle storingen en schades aan motoren! Er is dus veel te winnen bij goede filtratie/afscheiding. Voordelen en eigenschappen van dieselcleaner:
        • Testen laten zien dat wel 99,9997% van het vrije water uit de brandstof gehaald wordt;
        • Vangt alle bacteriestrengen op en verzamelt die onderin de separator;
        • Verwijdert vervuilende deeltjes tot een grootte van 75 μm (micron);
        • Geen bewegende delen;
        • Eenmaal gemonteerd gaat de separator een (motor)leven lang mee (u krijgt 5 jaar garantie!);
        • Geen inzetfilters die vervangen moeten worden;
        • Haalt tevens zand en roestdelen uit de brandstof en beschermt ook daardoor de motor.
        dieselcleaner Het benodigde onderhoud blijft beperkt tot het periodiek aftappen van het separatorhuis, om zo de ‘sludge’ (= bacteriestrengen en andere verontreiniging) te verwijderen. Uit vele praktijksituaties is gebleken dat het voldoende is om dit bij iedere service-interval te doen. Het systeem bewijst in deze vorm in de USA al ruim 12 jaar zijn goede werking. Onder meer de Amerikaanse kustwacht en militaire voertuigen gebruiken deze separator met bijzonder goede resultaten. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
        • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
        • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
        • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van Tilburg bevindt;
        • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
        1
        1.327
        Complete dieseltank reiniging; interne tank
        1
        602
        Vervangende noodstroom tijdens werkzaamheden
        1
        op aanvraag

        Andere service

        SCIOS Scope 4 eerste bijzondere inspectie
        SCIOS Scope 4 eerste bijzondere inspectie (Alleen in Nederland)
        SCIOS inspectie voor uw noodstroomaggregaat geldt sinds 1 januari 2016 tot een wettelijke verplichting. Per 1 januari 2016 is de regelgeving omtrent de inspectie en keuring van stookinstallaties, waaronder ook aggregaten, en daarbij behorende brandstofvoorziening gewijzigd. ABATO Motoren kan u van dienst zijn met de uitvoering van SCIOS keuring en inspectie.

        Bent u in het bezit van een noodstroomaggregaat? Hieronder leest u welke inspecties en keuringen eventueel voor u verplicht zijn. De keuring kan, indien gewenst, ook worden gecombineerd met uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

        Onderhoud, SCIOS en andere services aan uw aggregaat, kunt u eenvoudig berekenen op onze onderhoudscalculator: Calculeer uw onderhoudsplan >

        De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

        Scios 1

        Toelichting Ieder aggregaat vanaf 20 kWth dient voor SCIOS wettelijk te worden gekeurd overeenkomstig de criteria van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS). Dit betreft de Scope 4 veiligheidsinspectie.

        De eerste inspectie is een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 4 is afhankelijk van het vermogen van de noodstroomaggregaat, en bedraagt eens per 4 jaar bij aggregaten kleiner dan 100 kWth, en eens per 2 jaar bij aggregaten vanaf 100 kWth.

        Indien er is sprake van een brandstoftoevoerleiding naar een externe tank, heeft men ook een Scope 7C verplichting. Dit betreft de inspectie van de brandstoftoevoerleiding vanaf de brandstoftank tot de installatie.

        Er wordt gestart met een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI).  De keuringsfrequentie voor Scope 7C (brandstofleidingen) is in dit geval eenmaal per 2 jaar (vanaf 100 kWth aggregaat) of eenmaal per 4 jaar.

        Indien uw aggregaat (ook) wordt toegepast voor niet noodsituaties, dus voor de opwekking van stroom niet zijnde een noodsituatie (peakshaving, eilanddraaien, commerciële opwekking van stroom) geldt een wettelijke eis voor de controle op emissies. Dit is de aanvullende SCIOS keuring Scope 6. De omvang van de controle op emissie is afhankelijk van het vermogen van de dieselmotor. Er wordt wederom gestart met een zogenaamde Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze wordt periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 6 (emissies) is eenmaal per 4 jaar.

        Meer informatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland laat zien welke regelgevingen er zijn met betrekking tot stookinstallaties. Alle informatie over keuringen en inspecies vind u op de volgende website: SCIOS.
        1
        748
        SCIOS Scope 4 periodieke inspectie
        SCIOS Scope 4 periodieke inspectie (Alleen in Nederland)
        Een SCIOS Scope 4 periodieke inspectie is een uitgebreide controle van stoomketels en heetwaterinstallaties met een vermogen van 100 kW tot 50 MW. Deze inspectie heeft als doel om de veiligheid en de efficiëntie van de installatie te waarborgen.

        Tijdens de inspectie worden alle onderdelen van de installatie gecontroleerd, waaronder de ketel zelf, het leidingwerk, de appendages en de veiligheidsvoorzieningen. De inspectie wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde SCIOS Scope 4 inspecteur, die beschikt over specialistische kennis en ervaring met deze type installaties.

        De inspectie omvat het testen van alle relevante parameters, zoals de druk, temperatuur, stoom- en waterkwaliteit, om ervoor te zorgen dat de installatie veilig en efficiënt functioneert. Ook wordt er gekeken naar de naleving van de geldende wet- en regelgeving, zoals de Arbowet en het Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties (BES).

        Na de inspectie wordt een rapport opgesteld met de bevindingen van de inspecteur en eventuele aanbevelingen voor reparaties of verbeteringen. Het is van groot belang om periodieke inspecties uit te voeren om de veiligheid van de installatie en de omgeving te waarborgen en om de levensduur van de installatie te verlengen.

        De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

        Scios 1

        Voor meer informatie kunt u onze SCIOS-pagina bekijken
        1
        486
        SCIOS Scope 7C eerste bijzondere inspectie
        SCIOS Scope 7C eerste bijzondere inspectie (Alleen in Nederland)
        SCIOS inspectie voor uw noodstroomaggregaat geldt sinds 1 januari 2016 tot een wettelijke verplichting. Per 1 januari 2016 is de regelgeving omtrent de inspectie en keuring van stookinstallaties, waaronder ook aggregaten, en daarbij behorende brandstofvoorziening gewijzigd. ABATO Motoren kan u van dienst zijn met de uitvoering van SCIOS keuring en inspectie.

        Bent u in het bezit van een noodstroomaggregaat? Hieronder leest u welke inspecties en keuringen eventueel voor u verplicht zijn. De keuring kan, indien gewenst, ook worden gecombineerd met uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

        Onderhoud, SCIOS en andere services aan uw aggregaat, kunt u eenvoudig berekenen op onze onderhoudscalculator: Calculeer uw onderhoudsplan >

        De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

        Scios 1

        Toelichting Ieder aggregaat vanaf 20 kWth dient voor SCIOS wettelijk te worden gekeurd overeenkomstig de criteria van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS). Dit betreft de Scope 4 veiligheidsinspectie.

        De eerste inspectie is een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 4 is afhankelijk van het vermogen van de noodstroomaggregaat, en bedraagt eens per 4 jaar bij aggregaten kleiner dan 100 kWth, en eens per 2 jaar bij aggregaten vanaf 100 kWth.

        Indien er is sprake van een brandstoftoevoerleiding naar een externe tank, heeft men ook een Scope 7C verplichting. Dit betreft de inspectie van de brandstoftoevoerleiding vanaf de brandstoftank tot de installatie.

        Er wordt gestart met een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI).  De keuringsfrequentie voor Scope 7C (brandstofleidingen) is in dit geval eenmaal per 2 jaar (vanaf 100 kWth aggregaat) of eenmaal per 4 jaar.

        Indien uw aggregaat (ook) wordt toegepast voor niet noodsituaties, dus voor de opwekking van stroom niet zijnde een noodsituatie (peakshaving, eilanddraaien, commerciële opwekking van stroom) geldt een wettelijke eis voor de controle op emissies. Dit is de aanvullende SCIOS keuring Scope 6. De omvang van de controle op emissie is afhankelijk van het vermogen van de dieselmotor. Er wordt wederom gestart met een zogenaamde Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze wordt periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor Scope 6 (emissies) is eenmaal per 4 jaar.

        Meer informatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland laat zien welke regelgevingen er zijn met betrekking tot stookinstallaties. Alle informatie over keuringen en inspecies vind u op de volgende website: SCIOS.
        1
        355
        SCIOS Scope 7C periodieke inspectie
        SCIOS Scope 7 periodieke inspectie (Alleen in Nederland)
        Een SCIOS Scope 7 periodieke inspectie is een gedetailleerde controle van industriële verwarmingsinstallaties die gebruik maken van vloeibare of gasvormige brandstoffen. Tijdens deze inspectie worden alle onderdelen van de installatie gecontroleerd, waaronder de branders, de verbrandingskamer, de rookgasafvoer en de veiligheidssystemen.

        De inspectie wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde SCIOS Scope 7 inspecteur, die een grondige kennis heeft van alle aspecten van verwarmingsinstallaties. De inspectie omvat het testen van alle relevante parameters, zoals de verbrandingsgassen, de druk en de temperatuur, om ervoor te zorgen dat de installatie veilig en efficiënt functioneert.

        Na de inspectie wordt een rapport opgesteld met de bevindingen van de inspecteur en eventuele aanbevelingen voor reparaties of verbeteringen. Het is belangrijk om regelmatig periodieke inspecties uit te voeren om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsnormen en om de levensduur van de installatie te verlengen.

        De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

        Scios 1

        Voor meer informatie kunt u onze SCIOS-pagina bekijken
        1
        284
        Live-test
        reguliere werktijden
        1
        669
        Live-test
        weekend/nacht
        1
        1.339
        Onbelaste test
        op locatie tot 250 km
        1
        309

        Extra opties

        Kosten van uw onderhoudsplan

        Totaal
        ex. BTW
        € 0

         Verstuur deze configuratie
         U kunt niet direct bestellen via onze website. Vaak is persoonlijk contact over de configuratie van uw aggregaat nog nodig. Daarom kunt u geheel vrijblijvend deze configuratie naar uzelf mailen, waarop wij vervolgens contact met u op zullen nemen.

         Specificaties

         Vemogen kVA: 1201 t/m 1500

         Jaarlijks Aanbevolen

         Grote onderhoudsbeurt
         Grote onderhoudsbeurt
         De volgende werkzaamheden, controles, metingen en vervangingen worden tijdens de jaarlijkse grote onderhoudsbeurt uitgevoerd:
         • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
         • Uitlezen historie van de aggregaat besturing;
         • Controle software update t.b.v. besturing benodigd;
         • Oliepeil controleren;
         • Controle spanning en frequentie bij proefstart onbelast. (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
         • Controle spanning, frequentie en vermogen bij proefstart belast (alleen in overleg) (incl. drukken, temperaturen en beveiligingen);
         • Controle opstelling in ruimte m.b.t. afvoer uitlaatgassen en voldoende toevoer en afvoer lucht;
         • Controleren op werking uitgaande relais;
         • Accu’s, accupolen en bedrading controleren, accu’s elektronisch en onder last meten;
         • Controle accu laadinrichting op juiste werking, laadstroomverdeling en eventueel opnieuw afstellen;
         • Olie- en brandstoffilters controleren en vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
         • Luchtfilter controleren en schoonmaken of vervangen indien nodig (volgens voorschrift fabrikant);
         • Inspectie startmotor, alternator en air heater;
         • Slangen en slangverbindingen controleren op lekkage en verharding;
         • Controleren koelvloeistof op niveau en vorstbescherming;
         • Koelwaterverwarming controleren op werking;
         • Carterventilatie controleren;
         • Riemspanning en -conditie controleren en vervangen indien nodig;
         • Testen end to end alarmeringen;
         • Zekeringen van de schakel-unit Controleren;
         • Dieseltank optische inspectie op conditie en lekkages;
         • Tankmeter controleren;
         • Opvoerpomp controleren en zeef reinigen;
         • Uitwendige bouten en moeren zo nodig aanhalen;
         • Uitlaatgassenleiding controleren op beschadigingen en eventuele lekkages;
         • Controle op aanwezigheid reserve zekeringen;
         • Voorzien van logboek registratie op locatie;
         • Uitleg over de werking aan aanwezig personeel;
         • Na afronding aggregaat terugzetten in ‘auto’;
         • Digitale rapportage en indien gewenst verwerking in softwaresysteem;
         • Bij geconstateerde bijzonderheden, extra contactmoment met klant, en advies / aanbieding t.b.v. oplossing.
         Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
         • Reiskosten en reisuren
         • Arbeidskosten
         • Vervangingsonderdelen: olie- en brandstoffilters, prefilters en olie
         • Rapportage
         Andere dan bovengenoemde te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
         • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
         • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
         • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld;
         • Vervangingsonderdelen voor de machine nog algemeen beschikbaar en verkrijgbaar zijn.
         1
         2.428
         Kleine onderhoudsbeurt
         Kleine onderhoudsbeurt
         De volgende werkzaamheden, controles en metingen worden tijdens de jaarlijkse kleine onderhoudsbeurt uitgevoerd: Proefdraaien onbelast of naar keuze opdrachtgever belast
         • Optische controle van de set in het geheel; lettend op volgende punten: reinheid, lekkages olie, diesel, koelvloeistof, toestand van de trillingsdempers, bevestigingen, signalerings- en beveiligingsapparatuur, accu’s;
         • Controleren olie en koelvloeistof en bijvullen indien nodig;
         • Controleren op werking uitgaande relais;
         • Uitlezen (alarm)historie aggregaat besturing;
         • Rapportage.
         Voor het preventief onderhoud wordt een prijs afgegeven en daarvoor worden bovenstaande punten uitgevoerd. De prijs omvat de volgende elementen:
         • Reiskosten en reisuren;
         • Arbeidskosten;
         • Rapportage.
         Materialen en vervangingsonderdelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
         • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
         • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
         • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
         1
         389
         Belaste test tegen loadbank
         Belaste test tegen loadbank
         Naast het uitvoeren van onderhoud volgens richtlijnen fabrikant, is goed testen de basis voor betrouwbaarheid. We adviseren om de aggregaten te testen op 100% belasting, oftewel het prime vermogen. Testen onder volle belasting brengt aan het licht of de brandstofvoorziening en de koeling afdoende is. Zeker bij stroomuitval in combinatie met warm weer kunnen koelingsproblemen zorgen voor een stoppend aggregaat. Tijdens de loadbanktest wordt het volgende uitgevoerd:
          • Het aggregaat wordt 1 uur tegen de loadbank worden getest;
          • Er wordt een stepload test van 50% first step load uitgevoerd;
          • Het aggregaat wordt getest tegen een belasting van 100%;
          • Rapportage n.a.v. de loadbanktest.
         bus aanhanger ABATO werkt met moderne loadbanks met geïntegreerde software en waarbij voltage dips en frequentie dips automatisch worden geregistreerd. Hiervan wordt een digitaal rapport gegenereerd, waaruit blijkt of het aggregaat aan de ISO 8528 G2-classificatie voldoet. Hieronder vindt u een onderdeel van de rapportage van de loadbanktest met automatisch gegenereerde grafieken. belaste test aggregaat
         1
         2.289
         Controle dieseltank (intern of extern)
         Controle dieseltank (intern of extern)
         De volgende controles worden uitgevoerd m.b.t. de dieseltank: Opslagtank
         • Controleren of de tank niet verplaatst is;
         • Tank controleren op afschot;
         • Tank controleren op schade;
         • Visuele controle op uitwendige lekkage;
         • Aanwezigheid en werking van vul- en peildop;
         • Aanwezigheid en werking van de tankontluchting >3 meter boven maaiveld;
         • Aanwezigheid van aanrijbeveiliging;
         • Is de aangebrachte coating/verflaag nog in goede staat;
         • Aanwezigheid van een testaansluiting;
         • Aanwezigheid van een brandblusser binnen een straal van 10 meter;
         • Aanwezigheid van tanktrap bij tank hoger dan 1,3 meter;
         • Indien de tank in een NSA ruimte staat is inhoud max. 3000 liter;
         • Ruimte ventilatie bij tankinhoud >3 m3.
         Installatiecomponenten BRL-K 903/08
         • Toegankelijkheid mangat 1 meter vrije hoogte;
         • Vulpunt op tank;
         • 5 liter vulpuntbakje aanwezig + KIWA Nr.;
         • Aanwezigheid overvulbeveiliging;
         • Vulpunt op afstand, 65 liter vulpuntbak + KIWA Nr.;
         • Kogelkraan geplaatst in vulleiding (tank hoger dan vulpunt);
         • Resopal tekstplaatje nabij vulpunt;
         • Tankontluchter op hoogste punt tank (min. 1,5”);
         • Uiteinde voorzien van vlamkerend rooster;
         • Ontluchtingsleiding naar buiten toegebracht;
         • Aanwezigheid van peilstok / peillint;
         • Aanwezigheid mechanische anti-hevelklep KIWA keur;
         • Aanwezigheid elektrische klep als anti-hevelklep;
         • Bypassleiding anti-hevelklep.
         1
         160

         Eenmalig na 3 jaar

         Koelwater vervangen
         Koelwater vervangen
         Het koelwater is voor een motor, na de smeerolie, de belangrijkste vloeistof. Immers alle warmte die de motor genereert moet netjes afgevoerd worden. Een tweede belangrijke functie van het koelwater is de motor van binnenuit beschermen tegen corrosie (roest). Het koelwater bestaat uit een mengel van water en glycol. Het koelvloeistof dient vervangen te worden, indien:
         • De vriestemperatuur van de vloeistof te hoog is;
         • De kooktemperatuur van de vloeistof te laat is;
         • De PH waarde niet meer in orde is.
         De werking van de glycol vermindert door de jaren heen, waardoor het noodzakelijk is voor noodstroommotoren om na circa 3 jaar het koelwater te verversen. Zonder het juiste koelmiddel bestaat de kans dat de motor van binnenuit beschadigd raakt, met verlaagde betrouwbaarheid tot gevolg. Tijdens de grote onderhoudsbeurt wordt het koelvloeistof getest. Indien nodig wordt specifieke koelvloeistof van de motorfabrikant gebruikt. Koelwater vervangen is inclusief afvoeren van de bestaande koelvloeistof. Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:
         • De werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met bestaand werk op locatie, zoals een grote onderhoudsbeurt (dus geen separaat bezoek);
         • De werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden;
         • De locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van ‘s-Hertogenbosch bevindt;
         • De machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld.
         1
         1.151
         Aangetaste/versleten brandstof- en koelwaterslangen vervangen
         1
         1.793
         Kleppen stellen
         Kleppen stellen
         Om op de juiste momenten de goede hoeveelheid lucht de cilinder in en uit te krijgen, is het belangrijk dat de klepspeling juist in ingesteld. Wanneer de klepspeling niet correct staat, loopt de motor minder goed en haalt deze niet meer het oorspronkelijke vermogen. Het verschilt enigszins per motorfabrikant, maar over het algemeen is het voorschrift dit na de eerste 30-50 draaiuren uit te voeren en vervolgens met groete interval draaiuren (ca 500-1000 uur)
         1
         678