Eisen noodstroomaggregaat: Waar moet uw noodstroomaggregaat (NSA) aan voldoen?

Een aggregaat dat uitsluitend wordt gebruikt voor noodsituaties en minder dan 500 uur per jaar draait wordt aangemerkt als noodstroomaggregaat. Voor noodstroomaggregaten gelden andere eisen dan voor een normaal aggregaat. Naast wettelijke eisen die worden gesteld door de overheid, kan het natuurlijk zijn dat een specifieke situatie ook verschillende soorten eisen voor een noodstroomaggregaat met zich meebrengt. De locatie en de soort werkzaamheden die verricht worden op deze locatie kunnen allemaal invloed hebben op de eisen die men heeft voor het specifieke aggregaat.

Milieueisen

Aangezien een noodstroomaggregaat over het algemeen een bepaalde uitstoot heeft, zijn hiervoor milieuregels opgesteld. Voor noodstroomaggregaten zijn deze eisen vastgelegd in het activiteitenbesluit stookinstallaties. Dit activiteitenbesluit is onderdeel van het brede activiteitenbesluit voor milieubeheer. In dit besluit zijn alle milieuregels vastgelegd die potentieel invloed hebben op de omgeving. Voor aggregaten geldt de regeling voor standaardstookinstallaties. Als brandstof wordt doorgaans diesel, biodiesel of GTL-diesel gebruikt.

In het activiteitenbesluit stookinstallaties zijn grenswaarden opgenomen voor de emissie. Deze emissiewaarden verschillen per soort stookinstallatie. Mocht u willen weten wat de specifieke grenswaarden zijn voor een bepaald type aggregaat, dan kan ABATO Motoren u hier uiteraard over informeren. Om te controleren of een aggregaat aan de voorgeschreven waarden voldoet, is het voor de meeste installaties verplicht om een SCIOS-keuring uit te laten voeren. Voor de meeste aggregaten geldt dat deze binnen zes weken na ingebruikname geïnspecteerd moeten worden. Vervolgens gelden de periodieke inspectie- en metingseisen. Binnen het activiteitenbesluit wordt er hierin onderscheid gemaakt op basis van de grootte van de installatie. Belangrijk hierbij is het thermisch vermogen, dit is het vermogen dat in de motor gaat in de vorm van brandstof.

  • Kleine installaties tot een thermisch vermogen van 20 kW hoeven niet gekeurd te worden.
  • Middelgrote installaties met een thermisch vermogen tot 100 kW moeten ten minste eens per vier jaar gekeurd worden.
  • Middelgrote installaties met een thermisch vermogen dat meer is dan 100 kW moeten ten minste eens per twee jaar gekeurd worden.
Eisen voor een niet draaiend noodstroomaggregaat

Veel noodstroomaggregaten slaan alleen aan wanneer de stroom uitvalt en stoten hierdoor nauwelijks schadelijke stoffen uit. Volgens het activiteitenbesluit betekent dit dat aggregaten die minder dan 500 uur per jaar draaien geen emissiewaarden gelden. De uitstoot hoeft in dit geval niet gemeten te worden. Dit betekent echter niet dat het aggregaat niet periodiek geïnspecteerd dient te worden. Het aantal draaiuren moet aantoonbaar zijn doormiddel van een urenteller of brandstofmeter. Een uitzondering op deze regel is wanneer het aggregaat wordt gebruikt voor peakshaving of een noodstroompool. In dit geval geldt dat, ook al draait het aggregaat minder dan 500 uur per jaar, de installatie wordt gezien als een regelmatig draaien aggregaat.

Regels voor metingen

In het activiteitenbesluit is ook vastgelegd waaraan de metingen moeten voldoen. Volgens het activiteitenbesluit bestaat een periodieke meting uit drie deelmetingen van ieder minimaal een kwartier en maximaal een half uur. Bij deze metingen is het belangrijk dat deze representatief zijn en dus het daadwerkelijke gemiddelde weergeven. In verband met meetonzekerheid mogen de grenswaarden iets afwijken van de waarden beschreven in het activiteitenbesluit. ABATO Motoren weet precies wat de juiste waarden en toegestane afwijkingen zijn en kan deze inspectie dus voor u uitvoeren. De metingen voldoen overigens ook aan NEN-EN15259.

Mocht u een aggregaat hebben dat u wil laten keuren, dan kan ABATO Motoren dit voor u doen. ABATO Motoren is officieel SCIOS-gecertificeerd en kan dus de verplichte SCIOS-Keuring(en) voor u uitvoeren. Dit betreft zowel de Scope 4, Scope 7C en de Scope 6 inspectie. Deze periodieke inspecties zijn daarnaast ook goed te combineren met het jaarlijks onderhoud. De resultaten van de SCIOS-keuringen worden vastgelegd in het landelijk SCIOS-register. Daarnaast ontvangt u ook een rapport waarmee u bijvoorbeeld aan overheden en verzekeringsmaatschappijen dat metingen, onderhoud en inspecties correct hebben plaatsgevonden.

Werkzaamheden aan stage V motor

Meer weten?

Iedere situatie is anders. Daarom informeren en adviseren wij u graag vrijblijvend op basis van uw specifieke situatie en machine. 
 

Met meer dan 15 jaar ervaring in het onderhouden en assembleren van noodstroomaggregaten kunnen wij voor vrijwel iedere situatie een oplossing bieden.

nl Dutch
X