SCIOS inspectie noodstroomaggregaat

SCIOS inspectie voor uw noodstroomaggregaat geldt sinds 1 januari 2016 tot een wettelijke verplichting. Per 1 januari 2016 is de regelgeving omtrent de inspectie en keuring van stookinstallaties, waaronder ook aggregaten, en daarbij behorende brandstofvoorziening gewijzigd. ABATO Motoren kan u van dienst zijn met de uitvoering van SCIOS keuring en inspectie.

Bent u in het bezit van een noodstroomaggregaat?
Hieronder leest u welke inspecties en keuringen eventueel voor u verplicht zijn. De keuring kan, indien gewenst, ook worden gecombineerd met uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

Onderhoud, SCIOS en andere services aan uw aggregaat, kunt u eenvoudig berekenen op onze onderhoudscalculator:

Calculeer uw onderhoudsplan >

De gecertificeerde SCIOS keuring en inspectie die ABATO Motoren aanbiedt zijn:

SCIOS Scope 4 – Noodstroomaggregaat tot 500 uur per jaar

Aggregaten vanaf 20 kW dienen voor SCIOS wettelijk te worden gekeurd overeenkomstig de criteria van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS). Dit betreft de scope 4 veiligheidsinspectie.

De eerste inspectie is een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor scope 4 is afhankelijk van het vermogen van het noodstroomaggregaat, en bedraagt eens per 4 jaar bij aggregaten kleiner dan 100 kW, en eens per 2 jaar bij aggregaten vanaf 100 kW.

SCIOS Scope 7C – brandstofleidingen externe tank

Indien er is sprake van een brandstoftoevoerleiding naar een externe tank, heeft men ook een scope 7C verplichting. Dit betreft de inspectie van de brandstoftoevoerleiding vanaf de externe brandstoftank tot de installatie.

Er wordt gestart met een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze dient periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI).  De keuringsfrequentie voor scope 7C (brandstofleidingen) is eenmaal per 2 of 4 jaar, gelijk aan de keuringsfrequentie van het bijbehorende aggregaat.

Bij de Eerste Bijzondere SCIOS Inspectie wordt het volgende uitgevoerd:

  • wettellijk verplichte keuring en inspectie volgens regelgeving Scope 4 op het noodstroomaggregaat
  • rapportage
  • afmelding bij SCIOS

Bij genoemde prijzen wordt ervan uitgegaan dat:

  • de werkzaamheden plaats kunnen vinden tijdens reguliere werktijden
  • de locatie van de installatie zich binnen een afstand van 250 km van Tilburg bevindt
  • de machine op de begane grond op een goed bereikbare plek staat opgesteld

Beschikt u ook over een externe tank met leidingwerk, vraag dan ook SCIOS Scope 7c bij ons aan. Gebruikt u uw aggregaat niet alleen voor noodstroom en bijbehorend belast testen maar voor peakshaving of meer dan 500 uur per jaar? Dan dient u ook te voldoen aan SCIOS Scope 6.

SCIOS Scope 6 – Aggregaat niet (alleen) voor noodstroom

Indien uw noodstroomaggregaat (ook) wordt toegepast voor niet noodsituaties, dus voor de opwekking van stroom niet zijnde een noodsituatie (peakshaving, eilanddraaien, commerciële opwekking van stroom), geldt een wettelijke eis voor de controle op emissies. Dit geldt niet voor het testen. De omvang van de controle op emissie is afhankelijk van het vermogen van de dieselmotor.

Er wordt wederom gestart met een zogenaamde Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en deze wordt periodiek gevolgd door een Periodieke Inspectie (PI). De keuringsfrequentie voor scope 6 (emissies) is eenmaal per 4 jaar.

SCIOS keuring

Heeft u een nieuwe installatie?
Dan geldt de verplichting om binnen 6 weken na oplevering de eerste vereiste SCIOS keuring(en) uit te laten voeren.

Meer informatie
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Laat zien welke regelgevingen er zijn met betrekking tot stookinstallaties.
SCIOS. Alle informatie over keuringen en inspecties.