ABATO Motoren logo 1024x139 removebg preview 1

De rol van offshore generatoren op een schip

Offshore generatoren
koopt u bij
ABATO Motoren
Referentie offshore
generatoren
Beurslog Europort

Noodgeneratoren spelen een zeer belangrijke rol op schepen, vooral wanneer het gaat om offshore-operaties. Deze generatoren zijn verantwoordelijk voor de stroomvoorziening van de noodlasten in geval de hoofdgenerator uitvalt of er een black-out is. Zij vormen een essentieel onderdeel van de noodmachines en -systemen die in de machinekamer van grote schepen zijn geïnstalleerd.

Noodgeneratoren worden op schepen geïnstalleerd om in geval van nood een reserve-energiebron voor het schip te vormen. Offshore operaties hebben een hoger risico op noodsituaties omdat ze veel meer energiebronnen nodig hebben om te draaien en blootgesteld kunnen worden aan problematische weersomstandigheden. Offshore-olieplatforms staan voor soortgelijke uitdagingen, maar het risico is daar nog groter omdat ze niet zijn uitgerust met noodgeneratoren. Offshore-olieplatforms zijn volledig afhankelijk van hun noodstroomsysteem om de hoofdgenerator op te starten als die uitvalt of er een black-out is.

Om dit te bereiken, worden noodgeneratoren doorgaans aangedreven door dieselbrandstof, een efficiënte en effectieve energiebron die voldoende stroom kan leveren om de noodmachinesystemen correct te laten werken. Offshore schepen en booreilanden hebben doorgaans ten minste twee noodgeneratoren; de ene wordt aangedreven door dieselbrandstof en de andere door batterijen. Offshore schepen die meer geavanceerd zijn, kunnen een derde noodgenerator hebben, die zowel op batterijen als op diesel kan werken. Offshoregeneratoren zijn gemakkelijker te onderhouden dan generatoren aan land, omdat ze niet hoeven te worden beschut tegen moeder natuur en er geen beveiliging nodig is. Offshore generatoren vereisen slechts hetzelfde niveau van onderhoud als on-shore noodgeneratoren omdat ze kunnen worden blootgesteld aan allerlei weersomstandigheden en natuurrampen en in contact komen met water en zeelucht.

Offshoregeneratoren moeten regelmatig worden geïnspecteerd en getest omdat ze de enige bron van noodstroom zijn wanneer er een black-out is. Offshore generatoren moeten ook regelmatig worden onderhouden voor het geval er onderdelen moeten worden vervangen.

Noodgeneratoren op diesel gebruiken meestal een alternator met een controlepaneel dat zonder menselijke tussenkomst kan werken in geval van een black-out. Offshore booreilanden en schepen zullen deze noodgeneratoren doorgaans laten aandrijven door aardgas, aangezien dit een stabielere energiebron is dan diesel. Offshore booreilanden en schepen met noodgeneratoren aangedreven door batterijen vereisen typisch menselijke tussenkomst om de generator op te starten en de elektriciteit in te schakelen aangezien er geen stabiele energiebron is zoals we die vinden bij aardgas of dieselbrandstof.

Offshore booreilanden en schepen met noodgeneratoren op batterijen hebben meestal meer dan één batterij voor het geval één ervan uitvalt. Offshore generator controlepanelen vereisen ook regelmatig onderhoud, om eventuele versleten onderdelen die de efficiëntie van het systeem kunnen beïnvloeden te onderhouden of te vervangen. Offshore noodgeneratoren zijn gewoonlijk veel kleiner, omdat ze alleen genoeg stroom nodig hebben om in geval van nood essentiële diensten te laten draaien. Offshore generatoren kunnen worden gebruikt op een willekeurig aantal locaties, afhankelijk van de grootte en het doel van de schepen of offshore booreilanden.

DutchEnglishGerman